NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ
... tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung: nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng Đông Á trên địa bàn thành phố Huế, để làm sáng tỏ vấn đề hành vi của khách hàng ... 2NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh thừa thiên Huế (nguồn: ngân ... khách hàng 422.2.4 Nghiên cứu hành vi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng Đông Á 512.2.4.1 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ NHĐT của ngân hàng...
 • 93
 • 1,091
 • 3

Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ
... HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾĐề tài: NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ.Sinh vi n: HỒ THỊ BẢO HIÊN Huế, tháng ... hàng. •Đối tượng điều tra: khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế. •Phạm vi nghiên cứu: -Về không gian: địa bàn thành phố Huế. -Về thời gian: ... khi khách hàng lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng TMCP Đông Á. •Tìm hiểu đánh giá của người tiêu dùng sau khi sử dụng. •Tìm hiểu một số mong muốn, nhu cầu , quan điểm của khách...
 • 23
 • 714
 • 0

Slide nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế”

Slide nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế”
... NGHIÊN CỨU HÀNH VI SAU KHI MUA CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI CƯỚC TRẢ SAU MOBIGOLD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾThời gian sử dụng gói cước MobiGold của khách hàng Thời gian sử dụng của khách hàng ... đề cơ bản về hành vi sau khi mua của khách hàng, hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước MobiGold cũng như đánh giá được các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với ... sử dụng gói cước.- Mức độ trung thành của khách hàng. - Các giải pháp nhằm tăng chất lượng phục vụ và phát triển thuê bao.KẾT LUẬN•Chính vì vậy vi c thực hiện đề tài: Nghiên cứu hành vi...
 • 31
 • 407
 • 0

Nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế

Nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau mobigold trên địa bàn thành phố huế
... đánh giá hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. Bước 2, đánh giá hành vi của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ sau khi sử dụng xong.Bước 3, đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng. Bước ... giá hành vi sử dụng của khách hàng 372.2.2.3 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 382.2.2.4 Đánh giá mức độ trung thành của khách hàng 542.2.2.5 Tóm lược về hành vi sau khi mua của khách ... khách hàng cũng như những rào cản chuyển đổi hợp lý để giữ chân khách hàng. 2.2.2.5 Tóm lược về hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau MobiGold trên địa bàn thành phố Huế Qua...
 • 85
 • 456
 • 0

Nghiên cứu sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động mobifone trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động mobifone trên địa bàn thành phố đà nẵng
... VMS-MobiFone trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu là khảo sát ñánh giá các thành tố tạo nên sự trung thành của khách hàng dịch vụ thông tin di ñộng và sự trung thành của khách hàng ... dịch vụ ñiện thoại di ñộng Mobifone trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. 2. Mục ñích nghiên cứu: - Xác ñịnh các thành tố của sự trung thành khách hàng. - Khảo sát ñánh giá về sự trung thành của ... trung thành khách hàng ñối với dịch vụ của MobiFone. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là các khách hàng sử 6 dụng dịch vụ thông tin di ñộng của...
 • 14
 • 413
 • 1

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG ĐẾNLÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG ĐẾNLÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
... Sự hài lòng  khách hàng và Hình ảnh, uy tín Ngân hàng;  trong đó Sự hài lòng khách hàng tác động mạnh nhất•Sự đánh giá khác nhau của từng nhóm khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành là như nhau theo giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, thời gian sử dụng dịch vụ.  Và đánh giá của khách hàng theo độ tuổi khác nhau ở yếu tố Hình ảnh, uy tín Ngân hàng;  như nhau ở yếu tố Sự hài lòng khách hàng •Theo sự đánh giá của khách hàng và kiểm định One Sample T-Test cho thấy Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc sông Hương đã tạo ra được sự trung thành trong lòng khách hàng đối với dịch vụ gửi tiết kiệmPHẦN ... HÀNG•Các yếu tố tác động đến Sự hài lòng khách hàngDịch vụ chăm sóc  khách hàng và Giao dịch tiện lợi, trong đó Dịch vụ chăm sóc khách hàng tác động mạnh nhất•Các yếu  tố tác  động  đến Lòng trung  thành khách hàng là  Sự hài lòng  khách hàng và Hình ảnh, uy tín Ngân hàng;  trong đó Sự hài lòng khách hàng tác động mạnh nhất•Sự đánh giá khác nhau của từng nhóm khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành là như nhau theo giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, thời gian sử dụng dịch vụ.  Và đánh giá của khách hàng theo độ tuổi khác nhau ở yếu tố Hình ảnh, uy tín Ngân hàng;  như nhau ở yếu tố Sự hài lòng khách hàng •Theo sự đánh giá của khách hàng và kiểm định One Sample T-Test cho thấy Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc sông Hương đã tạo ra được sự trung thành trong lòng khách hàng đối với dịch vụ gửi tiết kiệmPHẦN ... DỊCH VỤBÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN...
 • 45
 • 518
 • 4

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNHHUẾ

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNHHUẾ
... các yếu tố thuộc về chính sách cung cấp dịch vụ được các khách hàng đánh giá càng cao thì lòngtrung thành của họ càng cao và ngược lại.o H2: Nhóm các yếu tố thuộc về dịch vụ chăm sóc khách hàng ... được các khách hàng đánh giá càng cao thì lòngtrung thành của họ càng cao và ngược lại.o H3: Nhóm các yếu tố thuộc về giao dịch tiện lợi đượccác khách hàng đánh giá càng cao thì lòng trung thành của ... chất lượng dịch vụ được các khách hàng đánh giá càng cao thì lòng trung thành của họ càng cao và ngược lại.o H2: Nhóm các nhân tố thuộc về sự hài lòng được các khách hàng đánh giá càng cao thì...
 • 129
 • 817
 • 6

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố huế
... tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng:  Niềm tin của khách hàng vào các lợi ích khi sử dụng dịch vụ di động trả sau  Đánh giá lợi ích của vi c sử dụng dịch ... cung cấp dịch vụ sau khi sử dụng dịch vụ trên cơ sở thông báo hoặc hoá đơn thanh toán cước của đơn vị cung cấp dịch vụ. Khác với Dịch vụ trả tiền trước là dịch vụ mà người sử dụng thanh toán cước ... lớn, các dịch vụ giáo dục khác 6 Dịch vụ môi trường Bao gồm các dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, các dịch vụ khác 12 7 Dịch vụ tài chính Bao gồm dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng...
 • 67
 • 762
 • 7

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế
... đến ý định mua hàng trực tuyến của khách hàng thành phố Huế. Yếu tố này lại được cấu thành bởi sự đa dạng về hàng hóa và dịch vụ, tính tiện lợi khi mua sắm, giá cả hàng hóa /dịch vụ rẻ, và cung ... tuyến của khách hàng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng. Để đạt được những mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp ... điện tử là thực sự cần thiết. Với ý nghĩa đó, nghiên cứu này tập trung vào 2 mục tiêu sau: Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế; ...
 • 12
 • 5,296
 • 75

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ACB online ngân hàng thương mại cổ phần á châu của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ACB online ngân hàng thương mại cổ phần á châu của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế
... thành cám ơn các anh chị nhân vi n ở haiphòng giao dịch Phú Hội và An Cựu, các khách hàng cá nhân của ngân hàng trên địa bàn thành phố Huế đã nhiệt tình hợp tác, giúp tôi hoàn thành nghiên cứu. Một ... &25M,GV*m,L-*+"a“Phân tích các nhân tố ảnh hưởngđến ý định sử dụng dịch vụ ACB Online ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế S@Q,31556,*6-""$A!"X!*H*!2*631556=-L".J`*i*-,-^K$$/$-CL"+3&315s2*631556GSM*+L'%&M.",M*qQ'&n'*=-@2. ... CỔ PHẦN Á CHÂU CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾSinh vi n thực hiện:Ngô Nữ Ngọc AnhLớp: K42 MarketingKhóa: 2008 - 2012Giáo vi n hướng dẫnThs. Lê Quang Trực Huế, 05/2012Khóa...
 • 41
 • 654
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá về chất lượng dịch vụ adsl của công ty viễn thông fpt miền trung chi nhánh huế từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huếđánh giá về chất lượng dịch vụ adsl của công ty viễn thông fpt miền trung chi nhánh đà nẵng từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵngchất lượng vi sinh của sữa tươi đóng chai trên địa bàn thành phố long xuyênnghiên cứu hành vi khách hàng là người tiêu dùngứng dụng của nghiên cứu hành vi khách hàngnghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm trà xanh đóng chai trên địa bàn thành phố cần thơqui trình nghiên cứu hành vi khách hàngbang cau hoi nghien cuu hanh vi khach hang san pham vinamilkđề tài nghiên cứu hành vi khách hàngphương pháp nghiên cứu hành vi khách hàngnghiên cứu hành vi khách hàng trong marketingnghiên cứu hành vi khách hàng là gìnghiên cứu hành vi khách hàng là doanh nghiệpmô hình nghiên cứu hành vi khách hàngnghiên cứu hành vi khách hàng với sản phẩm và dịch vụ của công ty trần anhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ