Tài liệu về : “Kế toán nguyên vật liệu

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.doc

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.doc
... về trước kế hoạch 25 ngày: vượt 10,4% kế hoạch+ XN may II về trước kế hoạch 23,5 ngày: vượt 8,6% kế hoạch+ XN may III về trước kế hoạch 20 ngày: vượt 7,5% kế hoạch+ XN may IV về trước kế hoạch ... hiều của chú Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kế toán, anh Nguyễn Đức Hải - Phó phòng Kế toán, chị Nguyễn Thị Xuân cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán công ty cổ phần May Hưng Yên đã giúp ... nhất.- Phòng Kế toán - Tài chính: Có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng...
 • 50
 • 330
 • 7

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thương mại Nông Cống.doc

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thương mại Nông Cống.doc
... nguyên vật liệu : có thể chia thành các loại sau.- Nguyên vật liệu mua vào - Nguyên vật liệu đợc cấp- Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công - Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh - Nguyên vật ... của nguyên vật liệu= giá mua theo giá thanh toán+ chi phí khâu mua theo giá thanh toán. -Nguyên vật liệu tự sản suất gia công .Giá thực tế của nguyên vật liệu= giá thành thực tế của nguyên vật liệu ... bán ..vv4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệuNhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu là phải phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình nhập, xuất, và số hiện có của các loại vật liệu trên các mặt nh: số...
 • 60
 • 379
 • 12

Một số ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty câp thoát nước.doc

Một số ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty câp thoát nước.doc
... danh điểm vật liệu để ghi đủ các nhóm thứ vật liêụ thuộc loại vật liệu đó.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu: Đánh giá nguyên vật liệu là xác định giá trị của nguyên vật liệu theo những nguyên tắc ... tế của nguyên nguyên liệu, vật liệu nhập vật liệu xuất kho trong kìkho trong kì -Khoản giảm giá nguyên vật -Trị giá nguyên liệu, vật liệu mua trả lại ngời bánliệu thừa ... nhập vật liệu, vật liệu của doanh nghiệp đợc chia thành:- Nguyên vật liệu mua ngoài.- Nguyên vật liệu tự gia công chế biến .- Nguyên vật liệu thuê ngoài gia công chế biến.- Nguyên vật lệu nhận góp...
 • 53
 • 144
 • 1

Những vấn đề lý luận cơ bản trong kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sx.doc

Những vấn đề lý luận cơ bản trong kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sx.doc
... của kế toán nguyên vật liệuXuất phát từ đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu cũng nh vai trò của kế toán nguyên vật liệu trong hệ thống quản lý kinh tế, nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu ... .III. Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu là việc ghi chép sự biến động về mặt giá trị của nguyên vật liệu ... cáo cho các cơ quan chủ quản.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 3.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu Hạch toán kế toán là môn khoa học thu thập, xử lý và cung cấp toàn bộ...
 • 78
 • 153
 • 5

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127.Doc

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127.Doc
... nguồn cung cấp vật liệu thì vật liệu đợc chia thành: +Vật liệu mua ngoài +Vật liệu tự sản xuất +Vật liệu có từ nguồn gốc khác (đợc cấp, nhận vốn góp )Tuy nhiên việc phân loạivật liệu nh trên vẫn ... kiểm tra tình hình cung cấp, sử dụng vật liệu. Kế toán chi tiết vật liệu vừa đợc thực hiện ở kho, vừa đợc thực hiện ở phòng kế toán. Kế toán chi tiết vật liệu đợc thực hiện theo một trong 3 ... thực tế nguyên vật liệu có tác dụng lớn trong công tác quản lý vật liệu . Nó đợc dùng để hạch toán tính hình xuất nhập, tồn kho vật liệu, tính toán và phân bổ chính xác thực tế về vật liệu do...
 • 85
 • 469
 • 29

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây.doc

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây.doc
... của kế toán nguyên vật liệu. 1.2.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu .Kế toán nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp là việc ghi chép, phán ánh đầy đủ tình hình thu mua, dự trữ nhập xuất nguyên vật ... sổ kế toán vật t hàng ngày và tính toán giá xuất vật t dùng hàng ngày.- Nguyên vật liệu phí ( giá vốn) đây là nguyên tắc cơ bản nhất của kế toán. Nguyên tắc này đòi hỏi tất cả các nguyên vật liệu ... Phơng pháp kế toán nguyên vật liệu. 1.5.1. Phơng pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 1.5.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng.- Mọi nghiệp vụ liên quan đến tình hình nhập xuất nguyên vật liệu đều phải...
 • 111
 • 260
 • 8

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình.doc

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình.doc
... lao động.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ Vai trò của kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng c Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong doanh ... các biện pháp đảm bảo nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ cho sản xuất một cách có hiệu quả nhất. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng c Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng ... loại nguyên vật liệu và công, cụ dụng Phân loại nguyên vật liệu Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu quản trị doanh nghiệp thì nguyên vật liệu đợc chia làm các loại sau:- Nguyên liệu, vật liệu...
 • 115
 • 208
 • 5

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long.Doc

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long.Doc
... biến. Vật liệu đợc chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu. Việc phân chia nguyên liệu thành vật liệu chính, vật liệu phụ không phải dựa vào đặc tính vật ... (hoặc kế toán xuống kho nhận) các chứng từ xuất, nhập đã đợc phân loại theo từn thứ vận liệu, công cụ dụng cụ cho phòng kế toán. - ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu, ... vụ của cán bộ kế toán. 1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ :Vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong những đối tợng kế toán, các loại tài sản cần phải tổ chức hạch toán chi tiết...
 • 96
 • 382
 • 27

Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Virasimex.DOC

Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Virasimex.DOC
... công ty VirasimexPhần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty VirasimexPhần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty Virasimex. ... Kế toán B khóa461.3 Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán trong công ty1.3.1 Mô hình tổ chức, phân công lao động của bộ máy kế toán. Công ty Virasimex tiến ... dẫn, kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị phụ thuộc, thu nhận và tổng hợp các tài liệu, số liệu do kế toán ở các đơn vị phụ thuộc gửi đến, thực hiện toàn bộ công tác kế toán tại công ty để tổng...
 • 89
 • 762
 • 6

Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3.doc

Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3.doc
... đóng góp cuả công tác kế toán , đặc biệt là công tác kế toán Nguyên vật liệu .Kế toán Nguyên vật liệu là một khâu quan trọng cuả Công ty .Do vậy , quản lý tốt Nguyên vật liệu sẽ góp phần đắc lực ... tóan nhập Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 c - Kế tóan xuất Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 Phần III : Kết luận 3.1- Đánh giá về công tác kế toán Nguyên vật liệu tại ... cho việc quản lý Nguyên vật liệu kế toán nhập sổ Danh điểm vật t sổ này đợc lu trữ trên máy tính . 2.2.3- Tính gía nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 . a - Đối với Nguyên vật liệu Nhập kho trong...
 • 47
 • 170
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP