Tài liệu Module 1: Introduction to Exchange 2000 and the Web Storage System pdf

Tài liệu Module 1: Introduction to Exchange 2000 and the Web Storage System pdf

Tài liệu Module 1: Introduction to Exchange 2000 and the Web Storage System pdf
... Public Store, and a Virtual Directory 38 Review 43 Module 1: Introduction to Exchange 2000 and the Web Storage System 40 Module 1: Introduction to Exchange 2000 and the Web Storage System ... list the database features of the Web Storage System Lead-in Each Exchange store is a Web Storage System and uses the Web Storage System to access items in the store. Note Module 1: Introduction ... Stores Storage Group AStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreTransaction LogTransaction LogTransaction Log Storage Group BStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreTransaction...
 • 50
 • 546
 • 0

Tài liệu Building Solutions in Microsoft® Exchange 2000 with the Web Storage System Classroom Setup Guide pptx

Tài liệu Building Solutions in Microsoft® Exchange 2000 with the Web Storage System Classroom Setup Guide pptx
... Excel 2000 ! Microsoft FrontPage® 2000 ! Microsoft Outlook® 2000 ! Workflow Designer for Exchange 2000 ! Web Storage System Tools (Web Storage System Explorer) ! Web Storage System ... in the Name box, and then click OK. 4. In System Manager, expand Servers, expand <computername>, right-click First Storage Group, point to New, and then click Public Store. 5. In the ... mount the new public store. 9. In System Manager, expand Servers, expand <computername>, expand Protocols, expand HTTP, right-click Exchange Virtual Server, point to New, and then click...
 • 24
 • 405
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Windows 2000 Administration pdf

Tài liệu Module 1: Introduction to Windows 2000 Administration pdf
... are to be completed using the Beta 3 version of Microsoft Windows 2000 Advanced Server. Module 1: Introduction to Windows 2000 Administration 4 Module 1: Introduction to Windows 2000 ... !"By clicking the Options button in the Log On to Windows dialog box, the user is able to use the Log on to option to specify a domain. This allows a user to log on to the domain that contains ... available to users and applications. • Provides administrators with the capability to control access to resources. Module 1: Introduction to Windows 2000 Administration iii Introduction...
 • 26
 • 315
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Data Warehousing and OLAP pptx

Tài liệu Module 1: Introduction to Data Warehousing and OLAP pptx
... the delivery of this module and answers to the questions. These materials delve into subjects that are within the scope of the module but are not specifically addressed in the content of the ... and for all time periods. To retrieve an annual total, users choose a product and a market, and sum up the four quarterly cells to retrieve the annual sales. Topic Objective To introduce the ... analysis to drive decision support systems. The module introduces data warehouses and OLAP systems and describes the differences between relational data marts and OLAP cubes. Finally, the module...
 • 48
 • 471
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Designing a Highly Available Web Infrastructure pdf

Tài liệu Module 1: Introduction to Designing a Highly Available Web Infrastructure pdf
... solutions, and they typically guarantee the operation of their systems to a specified level. They provide a guarantee to their customers when the customers purchase an SLA for their system. This ... very reliable. These load-balancing devices sit between the connection to the Internet and the Web farm. All requests come to the device by using a common IP address, and then the device forwards ... structure; you then use the physical structure to document the positioning of services and the configuration of the protocols that you will use in your network. You also need to document the organization...
 • 50
 • 310
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Microsoft Exchange 2000 pptx

Tài liệu Module 1: Introduction to Microsoft Exchange 2000 pptx
... Microsoft Exchange 2000 with the Web Storage System. Topic Objective To provide a brief introduction to the development capabilities of Exchange 2000. Lead-in The Web Storage System ... how to display data. Topic Objective To outline the features of the Web Storage System. Lead-in The Web Storage System enables developers to access items in the Exchange 2000 store ... ONLY Stores and Storage Groups Exchange 2000 LogicalLogicalLogicalLogical Storage Group 1 Storage Group 2Store AStore AStore BStore BStore AStore AStore BStore B The server...
 • 44
 • 319
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Microsoft Exchange 2000 docx

Tài liệu Module 1: Introduction to Microsoft Exchange 2000 docx
... LogStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStore Storage Group A Storage Group BTransaction LogTransaction LogStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreStoreESEESE ... file system, the Web, and Exchange 2000 to access and manage information through a single, URL addressable location. Key components include the following: „# Exchange File System. The Exchange ... one of the nodes in the cluster. Clients connect to the virtual servers the same way that they would connect to a stand-alone server. The cluster service monitors the virtual servers in the cluster....
 • 28
 • 280
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Preinstalling and Deploying Microsoft Windows 2000 Professional doc

Tài liệu Module 1: Introduction to Preinstalling and Deploying Microsoft Windows 2000 Professional doc
... Module 1: Introduction to Preinstalling and Deploying Microsoft Windows 2000 Professional iii Instructor Notes This module provides students with an introduction to the methods and ... about the methods used to preinstall and deploy Windows 2000 Professional. 2 Module 1: Introduction to Preinstalling and Deploying Microsoft Windows 2000 Professional  Introduction ... all share the same HAL as the reference computer. After the image is restored, the computers are shut down. When the user restarts the computer, the Mini-Setup Wizard allows the user to finish...
 • 16
 • 435
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Active Directory in Windows 2000 pptx

Tài liệu Module 1: Introduction to Active Directory in Windows 2000 pptx
... Windows 2000 Network 19 Review 24 Module 1: Introduction to Active Directory in Windows 2000 20 Module 1: Introduction to Active Directory in Windows 2000 Using Active Directory for ... Directory. Use the illustration on the slide to explain to the class the concepts of distinguished and relative distinguished names. Module 1: Introduction to Active Directory in Windows 2000 21 ... To illustrate the purpose of the domain in Active Directory. Lead-in The domain is the core unit of the logical structure in Active Directory. Module 1: Introduction to Active Directory...
 • 30
 • 393
 • 0

Tài liệu Module 1: Introduction to Advanced Administration of a Windows 2000 Network docx

Tài liệu Module 1: Introduction to Advanced Administration of a Windows 2000 Network docx
... administrator and using Mytoken.exe to see the access token of an administrator, and then demonstrate logging on as a user to see the access token of a user. Compare the two access tokens and show ... by side and compare the SID, Group ID, and user rights for the administrator account and the standard user account. 5. Ask students whether the information is the same. Module 1: Introduction ... wants to gain access to an object, the system checks the user’s security identifier and group memberships against the DACL to determine whether the user is allowed to complete the request. The...
 • 26
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chapter 1 introduction to cloud computing and security 1 introduction to hindu buddhist and taoist art13 1 introduction to data types and parameter typesintroduction to data visualization on the web with d3 jsintroduction to object technology and the unified modeling languageintroduction to apple maps and the map kit frameworkchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ