Tài liệu về : “Bài soạn Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Bài soạn Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Bài soạn Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
... BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII Nhìn vào bản đồ em có nhận xết gì về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài vào giữa cuối thế kỉ XVIII? Lê duy ... xét gì về các phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn:- Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại.+ Chính ... chài lưới…” Hỏi: Đời sống của nhân dân vào khoảng nữa cuối thế kỉ XVIII như thế nào?TRẢ LỜI: Vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XVIII, hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải...
 • 22
 • 447
 • 2

Bài soạn Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Bài soạn Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
... BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII Nhìn vào bản đồ em có nhận xết gì về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài vào giữa cuối thế kỉ XVIII? Lê duy ... xét gì về các phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn:- Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại.+ Chính ... chài lưới…” Hỏi: Đời sống của nhân dân vào khoảng nữa cuối thế kỉ XVIII như thế nào?TRẢ LỜI: Vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XVIII, hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải...
 • 22
 • 1,068
 • 0

Gián án Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Gián án Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
... cuộc khởi nghĩa? BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII Nhìn vào bản đồ em có nhận xết gì về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài vào giữa cuối thế kỉ XVIII? Lê ... xét gì về các phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn:- Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại.+ Chính ... chài lưới…” Hỏi: Đời sống của nhân dân vào khoảng nữa cuối thế kỉ XVIII như thế nào?TRẢ LỜI: Vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XVIII, hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải...
 • 22
 • 807
 • 2

Bài giảng Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Bài giảng Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
... Công Chất BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII Nhìn vào bản đồ em có nhận xết gì về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài vào giữa cuối thế kỉ XVIII? Lê duy ... xét gì về các phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn:- Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại.+ Chính ... chài lưới…” Hỏi: Đời sống của nhân dân vào khoảng nữa cuối thế kỉ XVIII như thế nào?TRẢ LỜI: Vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XVIII, hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải...
 • 22
 • 463
 • 0

Bài giảng Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Bài giảng Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
... BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII Nhìn vào bản đồ em có nhận xết gì về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài vào giữa cuối thế kỉ XVIII? Lê duy ... xét gì về các phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn:- Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại.+ Chính ... chài lưới…” Hỏi: Đời sống của nhân dân vào khoảng nữa cuối thế kỉ XVIII như thế nào?TRẢ LỜI: Vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XVIII, hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải...
 • 22
 • 227
 • 0

Bài 24 - Hình minh hoạ - Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII (Dạng 2)

Bài 24 - Hình minh hoạ - Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII (Dạng 2)
... Bài 24 Bài 24 Lược đồ minh hoạ - Nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ X...
 • 2
 • 436
 • 5

Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
... 50Tiết 50 Bài 24. Khởi nghĩa nông Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII 1.Tình hình chính trị.1.Tình hình chính trị. -Giữa thế kỉ XVIII chính ... nghĩa lớn.2.Những cuộc khởi nghĩa lớn. Nguyên nhân:Nguyên nhân:Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:Thời gian Thời gian khởi nghĩa khởi nghĩa Người lãnh đạoNgười ... nhiễu nhân dân vô tội.nhiễu nhân dân vô tội.-- Nạn đói xảy ra liên tiếp,nhân dân - Nạn đói xảy ra liên tiếp,nhân dân phiêu tán khắp nơi.phiêu tán khắp nơi. 2.Những cuộc khởi nghĩa lớn.2.Những...
 • 6
 • 739
 • 5

Tiết 52: Những cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

Tiết 52: Những cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
... Bài 24 Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài 1. Tình hình chính trị. 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn.a, Nguyên nhân:b, Diễn biến:Lược đồ nơi diễn ra những cuộc khởi nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII ... Biên Tiết 52. Bài 24 Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài 1. Tình hình chính trị. 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn.a, Nguyên nhân:b, Diễn biến:d, ý nghĩa: c, Kết quả:- Các cuộc khởi nghĩa đều thất ... dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII Địa bàn hoạt độngThời gian Tên cuộc khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng1737Sơn Tây1738 - 1770Lê...
 • 10
 • 1,242
 • 14

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đằng ngoài

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đằng ngoài
... hợp lòng dân, có đầy đủ danh nghóa và uy tín lãnh đạo toàn dân đánh giặc. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế có ý nghóa gì?- Tập hợp được toàn dân đánh giặc.- Khẳng đònh chủ quyền dân tộc.Vua ... hạ, nhục nhã. Vì lợi ích cá nhân mà bán dân, bán nước.Nhóm 3: Trước những hành động của quân Thanh và Vua Lê Chiêu Thống, nhân dân ta có thái độ như thế nào?Căm thù quân cướp nước và bè lũ ... Sơn* Nguyên nhân thắng lợi:Ghi bài Bài tập củng cốKhoanh tròn những câu có ý đúng.Câu 1: Hành động sai người sang cầu cứu nhà Thanh của Lê Chiêu Thống đã bò dân gian lên án bằng câu nói gì?a....
 • 29
 • 358
 • 3

BÀI 24-KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾKỈ XVIII

BÀI 24-KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾKỈ XVIII
... cuộc khởi nghóa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII Sơn TâyLai Châu 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊBÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ VIII2. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN2. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA ... thường xuyên. + Đời sống nhân dân cực khổ. 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊBÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ VIII2. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN2. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN Thời gianNgười ... từ đó có những cuộc khởi nghóa lớn của nông dân nổ ra. 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- Chính quyền phong kiến mục nát đến cực độ.BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII 1. TÌNH HÌNH CHÍNH...
 • 9
 • 870
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP