Tài liệu về : “Bài giảng Bài soạn lớp 2 - Tuần 25

Bài giảng Giao an lop 2(Tuan 25) Q3

Bài giảng Giao an lop 2(Tuan 25) Q3
... dạy - học : - Bảng phụ viết sẵn bài tập 3 . - Bài tập 2 viết vào 2 tờ giấy, 2 bút màu .III. Các hoạt động dạy - học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 20 0 9- 20 1013Giáo án buổi 1- Lớp 2 ... .+Làm bài tập 3 / 123 .+Làm bài tập 4 / 123 . - Giáo viên sửa bài và ghi điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài .a. Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập . *Bài 1: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Viết ... riêng . - Tìm và nêu các từ khó . - 2 em lên bảng viết, dới lớp viết vào bảng con. - Học sinh chép bài . - Học sinh soát lỗi . - 1 em đọc . - 2 em lên bảng làm, dới lớp làm vào vở bài tập. - Học...
 • 30
 • 65
 • 3

Bài giảng Giáo án lớp 2 tuần 25

Bài giảng Giáo án lớp 2 tuần 25
... nháp. 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6 -3 em lên bảng làm. Lớp làm vở BT. >-2 em lên bảng làm. Lớp làm vở. x + 2 = 6 3 + x = 15 x = 6 – 2 x = 15 - 3 x = 4 x = 12 -Nhận xét bài bạn.-Học sinh nêu : Lấy ... lượn ngang; nét 2 là nét lượn dọc; nét 3 là nét móc xuôi phải)-Vài em nhắc lại.-Theo dõi.-Viết vào bảng con V-V - ọc : V-V >-2 -< /b> 3 em đọc : Vượt suối băng rừng.-Quan sát. -1 em nêu : Vượt ... sau ?-GV viết sơ đồ cấu tạo từ.-Giáo viên phát thẻ từ. -1 em nhắc tựa bài. -Quan sát. -1 em đọc yêu cầu và mẫu. Cả lớp đọc thầm. >-2 tiếng (tàu + biển; biển + cả)13-Tranh : Sóng biển . Giảng...
 • 27
 • 170
 • 3

Bài giảng Giáo án lớp 2 tuần 25

Bài giảng Giáo án lớp 2 tuần 25
... nháp. 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6 -3 em lên bảng làm. Lớp làm vở BT. >-2 em lên bảng làm. Lớp làm vở. x + 2 = 6 3 + x = 15 x = 6 – 2 x = 15 - 3 x = 4 x = 12 -Nhận xét bài bạn.-Học sinh nêu : Lấy ... lượn ngang; nét 2 là nét lượn dọc; nét 3 là nét móc xuôi phải)-Vài em nhắc lại.-Theo dõi.-Viết vào bảng con V-V - ọc : V-V >-2 -< /b> 3 em đọc : Vượt suối băng rừng.-Quan sát. -1 em nêu : Vượt ... sau ?-GV viết sơ đồ cấu tạo từ.-Giáo viên phát thẻ từ. -1 em nhắc tựa bài. -Quan sát. -1 em đọc yêu cầu và mẫu. Cả lớp đọc thầm. >-2 tiếng (tàu + biển; biển + cả)13-Tranh : Sóng biển . Giảng...
 • 27
 • 53
 • 0

Bài giảng Bài soạn lớp 2 - Tuần 25

Bài giảng Bài soạn lớp 2 - Tuần 25
... SGK trang 123 , vở ôly PP: Thực hành Hoạt động nhóm ,lớp. HS mở SGK trang 123 lần lượt làm các bài tập 2, 3 vào vở - HS làm bài GV quan tâm theo dõi - GV chấm chữa bài . - Chữa bài (nếu ... (15')Hướng dẫn làm bài tậpMT: Vận dụng những điều đã học để làm tốt bài tập.PP: Thực hành Hoạt động lớp cá nhânHọc sinh mở SGK trang 122 lần lượt làm các bài tập 1, 3 vàovở-HS làm bài- GV quan ... tác thư giản sau bài học PP: Thuyết <td style="width: 29 3.55pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext...
 • 15
 • 86
 • 0

Tài liệu Bài soạn lớp 2 - Tuần 25

Tài liệu Bài soạn lớp 2 - Tuần 25
... SGK trang 123 , vở ôly PP: Thực hành Hoạt động nhóm ,lớp. HS mở SGK trang 123 lần lượt làm các bài tập 2, 3 vào vở - HS làm bài GV quan tâm theo dõi - GV chấm chữa bài . - Chữa bài (nếu ... (15')Hướng dẫn làm bài tậpMT: Vận dụng những điều đã học để làm tốt bài tập.PP: Thực hành Hoạt động lớp cá nhânHọc sinh mở SGK trang 122 lần lượt làm các bài tập 1, 3 vàovở-HS làm bài- GV quan ... tác thư giản sau bài học PP: Thuyết <td style="width: 29 3.55pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext...
 • 15
 • 55
 • 0

Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 25

Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 25
... SGK trang 123 , vở ô ly PP: Thực hành Hoạt động nhóm ,lớp. HS mở SGK trang 123 lần lượt làm các bài tập 2, 3 vào vở - HS làm bài GV quan tâm theo dõi - GV chấm chữa bài . - Chữa bài (nếu ... dẫn làm bài tậpMT: Vận dụng những điều đã học để làm tốt bài tập.PP: Thực hành Hoạt động lớp cá nhânHọc sinh mở SGK trang 122 lần lượt làm các bài tập 1, 3 vào vở-HS làm bài- GV quan ... tác thư giản sau bài học PP: Thuyết <td style="width: 29 3.55pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext...
 • 15
 • 42
 • 0

Tài liệu Bài soạn lớp 2 - Tuần 25

Tài liệu Bài soạn lớp 2 - Tuần 25
... SGK trang 123 , vở ô ly PP: Thực hành Hoạt động nhóm ,lớp. HS mở SGK trang 123 lần lượt làm các bài tập 2, 3 vào vở - HS làm bài GV quan tâm theo dõi - GV chấm chữa bài . - Chữa bài (nếu ... dẫn làm bài tậpMT: Vận dụng những điều đã học để làm tốt bài tập.PP: Thực hành Hoạt động lớp cá nhânHọc sinh mở SGK trang 122 lần lượt làm các bài tập 1, 3 vào vở-HS làm bài- GV quan ... tác thư giản sau bài học PP: Thuyết <td style="width: 29 3.55pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext...
 • 15
 • 49
 • 0

Bài giảng giao an lop 1 tuan 25

Bài giảng giao an lop 1 tuan 25
... Nhắc tên bài và nội dung bài học.1 học sinh đọc lại bài. Trang 12 Giáo án lớp 1 - Tuần 25< /b> Tập dậy sớm, tập thể dục, học bài và chuẩn bò bài đi học đúng giờ. …Thực hành.Môn : TNXH BÀI : CON ... 11Giáo án lớp 1 - Tuần 25< /b> Thi đọc cả bài thơ.Đọc đồng thanh cả bài. Luyện tập:Ôn vần ươn, ương:Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng trong bài có vần ươn, ương ? Bài tập 2: Nói câu ... cố:Hỏi tên bài, gọi đọc bài, nêu lại nội dung bài đã học.6.Nhận xét dặn dò: Về nhà đọc lại bài nhiềulần, xem bài mới.Đọc nối tiếp 2 em. 2 em thuộc 2 dãy đại diện thi đọc bài thơ. 2 em, lớp đồng...
 • 24
 • 102
 • 0

Bài giảng GIAO AN LOP 2 TUAN 19-20-21-22(CKTKN-KNS)

Bài giảng GIAO AN LOP 2 TUAN 19-20-21-22(CKTKN-KNS)
... vào½ số con cá. - HS tính nhẩm để tìm kết quả của mỗiphép chia. - Sửa bài. - HS làm bài - 2 x 6 = 12 2 x 8 = 16 12 : 2 = 6 16 : 2 = 8 2 x 2 = 4 2 x 1 = 2 4 : 2 = 2 2 : 2 = 1 - 2 HS ngồi cạnh ... nhân 2 và chia 2. 2 x 6 = 12 12 : 2 = 6 - GV nhận xét. Bài 3: - HS tính nhẩm 18 chia 2 bằng 9 - HS trình bày bài giải Bài giảiSố lá cờ của mỗi tổ là: 18 : 2 = 9 (lá cờ) - Hát - HS thực hiện: ... sát - 5 li - 6 đường kẻ ngang. - 1 nét - HS quan sát - HS nghe. - HS quan sát. - HS tập viết trên bảng con - HS đọc câu - S : 5 li; h : 2, 5 li; t : 2 li; r : 1 ,25< /b> li;a, o, m, I, ư : 1 li - Dấu...
 • 110
 • 725
 • 4

Bài giảng G AN LOP 2 TUAN 20

Bài giảng G AN LOP 2 TUAN 20
... + 12 = 27 -4 x 3 + 18 = 12 + 18 = 30 -3 x 6 – 10 = 18 – 10 = 8 >-2 x 8 + 17 = 16 + 11 = 27 -Bảng nhân 5.-Nhận xét : mỗi tờ bìa có 5 chấmKế hoạch bài dạy – Vũ Cúc L2 25< /b> KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYTUẦN ... Tính : -3 x 5 + 12 -4 x 3 + 18 -3 x 6 - 10 >-2 x 8 + 17-Nhận xét. 2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Lập bảng nhân 5.• - Giáo viên giới thiệu các tờ bìa mỗi tờ-Bảng con. -3 x 4 + 12 = ... HS.1 .Bài cũ : - iền số vào ô trống :-Nhận xét, cho điểm. 2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Bài tập. Bài 1 : Yêu cầu gì ?-Hướng dẫn học sinh tự làm bài. -Nhận xét. Bài 2 : Tương...
 • 29
 • 98
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP