Bài soạn HSG huyện anh 7

Bài soạn HSG huyện anh 7

Bài soạn HSG huyện anh 7
... the Sydney Opera House, which was opened in 1 973 .36. How many prisoners were brought to Australia in 178 8? A. 1624 B. 77 0 C. 3.6 million D. 71 7 37. Where does the history of Australia begin? ... A. very cold B. warm C. cool D. hot40. When was the Sydney Opera House opened? A. 178 8 B. 1624 C. 173 2 D. 1 973 IV. Writinga. Choose the sentence A, B, C or D that has the same meaning with the ... END đáp ánđề luyện thi tốt nghiệp THPT lớp 12 – hệ 3 nămMôn: tiếng Anh 1. D2. D 3. B 4. C 5. C6. A 7. B8. B9. C26. C 27. A28. B29. A 30. D 31. A32. A33. B34. D4...
 • 5
 • 175
 • 1

Bài soạn HSG huyện anh 1

Bài soạn HSG huyện anh 1
... thi chọn học sinh giỏi huyện. Năm học 20 07- 2008 . Lớp 9.Môn : Tiếng Anh. Thời gian : 150 phút (Không kể thời gian giao đề)Đề chính thứcHọ và tên: Ngày sinh: Số báo danh: Điểm bằng số: ... laughed D. stopped 5. A. holiday B. may C. delay D. Tuesday 6. A. house B. hour C. hose D. hello 7. A. their B. thank C. that D. the 8. A. honey B. brother C. lose D. love 9. A. chair B. cheap ... C. chorus D. child 10. A. cease B. chase C. increase D. raise Answer: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 SECTION B: VOCABULARY & STRUCTURE II. Choose the correct answer A,B,C, or...
 • 5
 • 215
 • 0

Bài soạn HSG huyện anh 20

Bài soạn HSG huyện anh 20
... Nam Đề kiểm tra chất lợng học kì INăm học: 2006 - 20 07 Môn: Tiếng Anh 9 -Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)(Học sinh làm bài vào giấy thi)I - Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:1. ... Nam Đề kiểm tra chất lợng học kì INăm học: 2006 - 20 07 Môn: Tiếng Anh 8 -Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)(Học sinh làm bài vào giấy thi) I - Cho dạng đúng của động từ trong ... the door, please" Huong said to Cuong.=> Huong told Cuong 2. Khanh is clever. He can do that exercise.=> Khanh enough IV - Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống:1. We usually go...
 • 3
 • 201
 • 0

Bài soạn HSG huyện anh 22

Bài soạn HSG huyện anh 22
... islands. It is sometimes called the Big Island. Mistake Correction Mistake Correction1 1 6 62 2 7 73 3 8 84 4 9 95 5 10 10Section IV: ReadingI. Choose the correct answer to complete the passage.In ... from then on 7. A. as B. same C. like D. both8. A. pass B. lack C. miss D. lose9. A. stands B. belongs C. bases D. lies10. A. grasping B. catching C. gaining D. raising.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10B ... They spent more time writing their own songsD. they were afraid of being hurt by fans. 7. The year 1 970 was the time when ………… A . they split up B. They changed pop musicC. they started their...
 • 7
 • 356
 • 1

Bài soạn HSG huyện anh 30

Bài soạn HSG huyện anh 30
... bµi thi häc sinh giái m«n tiÕng anh líp 9 n¨m häc 2009- 2010A. Phonetics*Choose the word with the different pronunciation of the ... kitchen*Choose the word with the different tress patterns.6. A planet B exist C routine D behind 7. A encourage B primary C inventor D addictive8. A competitor B requirement C temperature D mysterious9. ... also an example of modern……A. communication B conversation C. transportation D. telecommunication 7. Television is one of man’s most important …… of communication.A. procedure B. means C. manner...
 • 7
 • 452
 • 0

Bài soạn HSG huyện anh 33

Bài soạn HSG huyện anh 33
... 3)Phòng giáo dục và đào tạo Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 - THCS Sầm sơn Năm học 20 07 2008 Môn thi: Tiếng Anh (Test 3) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Question I: Phonetics ... (not have) fun for a long time.6.I (speak) to you about that matter after the meeting tonight. 7. John (do).his test again at the moment because he (not pass) it the firsttime.8.I dont appreciate ... C. start D. hate 6. My wife is .of spiders. A. terror B. terrifying C. terrified D. terrify 7. There is …………… of fruits in Vietnam. A. various B. varied C. a variety D. vary 8. London stands...
 • 4
 • 257
 • 0

Bài soạn DE TIENG ANH 7 THAM KHAO

Bài soạn DE TIENG ANH 7 THAM KHAO
... BÀI THI KSCL HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010-2011. ANH 7 Thời gian làm bài 60 phútI. Multiple choice (3ms)1. do your classes start ? – At 7. 00a. What time b. When c. How ... Vietnamese students have a summer vacation a year.a. three- month b. there months c three- months 7. Students eat and drink at the a. bookshop b. library c. canteen8. We a test tomorrowa. have ... is cheap. ⇑What !IV. Read the passage. Then anser the following questions. (3ms)Hoa is grade 7 student. She lives with her uncle and aunt in Hanoi. She works very hard. She has five periods...
 • 2
 • 340
 • 0

Bài soạn giao an anh 7 (bo)

Bài soạn giao an anh 7 (bo)
... in 2 teams to answer the qs given.1 17 Giáo án Tiếng Anh 7 - Nguyễn Thanh Hiệp 2010 – 2011.=========================================================== 7. pretty 8. a cushion 9. Her neighbor.C- ... and grammar structures.- Do all exercises.- Prepare for next Writing test. 1 07 Giáo án Tiếng Anh 7 - Nguyễn Thanh Hiệp 2010 – 2011.===========================================================The ... Tiếng Anh 7 - Nguyễn Thanh Hiệp 2010 – 2011.===========================================================Planning date: Teaching date: Period 56.Unit 9: At home and away Lesson 2: a2 (p 87 -...
 • 216
 • 569
 • 2

Bài soạn de t.anh 7 hk1 (10-11)

Bài soạn de t.anh 7 hk1 (10-11)
... Phßng GD-§T Cam Lé §Ò Thi M«n TiÕng Anh 7 - häc k× I Năm học: 2010-2011 (Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên tờ giấy thi)I. Find out a word that ... day. a. 20 - minute break b. 20 - minutes break c. 20 - minutes breaks d. 20 - minute breaks. 7. Children should …………………… to bed early.a. go b. to go c. going d. goes8. The nurse takes care ... do after school ?4. What is she doing ?5. Where is Ba ?6. Do they often play computer games ? 7. What is she good at ?8. What do you study in Geography ?a. Greatb. She is rehearsing a play.c....
 • 3
 • 385
 • 0

Bài soạn giao an anh 7 tiet 56

Bài soạn giao an anh 7 tiet 56
... Giáo án môn tiếng anh 7 Trờng THCS Kiến HngDate of plan: 2/01/11Date of teach:5/01/11Unit 09: At home and a way.Period...
 • 2
 • 541
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra hsg tiếng anh 7 số 2 năm học 20092010bài soạn giao thoa ánh sángbài soạn giảng dạy anh vănbài kiểm tra tiếng anh 7đề thi hsg môn anh 7bd hsg tieng anh 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM