Tài liệu về : “Bài soạn Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

Bài soạn Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

Bài soạn Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH
... hệ thần kinh hệ thần kinh BàI 43. giới thiệu chung BàI 43. giới thiệu chung hệ thần kinh hệ thần kinh I.I.NơronNơron - đơn - đơn vịvị cấucấu tạo tạo củacủa hệ hệ ... hệ hệ thần thần kinh kinhII.II.CácCác bộbộ phậnphận củacủa hệ hệ thần thần kinh kinh i. Nơron đơn vị cấu tạo i. Nơron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh của ... IX thần kinh và giác quan và được tìm hiểu qua chương IX thần kinh và giác quan và bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung...
 • 8
 • 176
 • 0

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH
... hệ thần kinh hệ thần kinh BàI 43. giới thiệu chung BàI 43. giới thiệu chung hệ thần kinh hệ thần kinh I.I.NơronNơron - đơn - đơn vịvị cấucấu tạo tạo củacủa hệ hệ ... hệ hệ thần thần kinh kinhII.II.CácCác bộbộ phậnphận củacủa hệ hệ thần thần kinh kinh i. Nơron đơn vị cấu tạo i. Nơron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh của ... IX thần kinh và giác quan và được tìm hiểu qua chương IX thần kinh và giác quan và bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung...
 • 8
 • 176
 • 0

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH
... hệ thần kinh hệ thần kinh BàI 43. giới thiệu chung BàI 43. giới thiệu chung hệ thần kinh hệ thần kinh I.I.NơronNơron - đơn - đơn vịvị cấucấu tạo tạo củacủa hệ hệ ... hệ hệ thần thần kinh kinhII.II.CácCác bộbộ phậnphận củacủa hệ hệ thần thần kinh kinh i. Nơron đơn vị cấu tạo i. Nơron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh của ... IX thần kinh và giác quan và được tìm hiểu qua chương IX thần kinh và giác quan và bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung...
 • 8
 • 81
 • 0

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH
... hệ thần kinh hệ thần kinh BàI 43. giới thiệu chung BàI 43. giới thiệu chung hệ thần kinh hệ thần kinh I.I.NơronNơron - đơn - đơn vịvị cấucấu tạo tạo củacủa hệ hệ ... hệ hệ thần thần kinh kinhII.II.CácCác bộbộ phậnphận củacủa hệ hệ thần thần kinh kinh i. Nơron đơn vị cấu tạo i. Nơron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh của ... IX thần kinh và giác quan và được tìm hiểu qua chương IX thần kinh và giác quan và bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung...
 • 8
 • 62
 • 0

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

Gián án Bải 43: GIỚI TIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH
... hệ thần kinh hệ thần kinh BàI 43. giới thiệu chung BàI 43. giới thiệu chung hệ thần kinh hệ thần kinh I.I.NơronNơron - đơn - đơn vịvị cấucấu tạo tạo củacủa hệ hệ ... hệ hệ thần thần kinh kinhII.II.CácCác bộbộ phậnphận củacủa hệ hệ thần thần kinh kinh i. Nơron đơn vị cấu tạo i. Nơron đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh của ... IX thần kinh và giác quan và được tìm hiểu qua chương IX thần kinh và giác quan và bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung bàI đầu tiên của chương này là bàI 43 giới thiệu chung...
 • 8
 • 92
 • 0

Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh
... điền từ ở vở bài tậpDựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân biệt ra sao?GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH KINHEm hãy phân biệt chức năng của phân hệ thần kinh vận ... Thanh Thuỳ Trang3Baøi 43Baøi 43GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH KINHI/ Nơron – đơn vò cấu tạo của hệ thần kinh + Sợi trục thường có bao miêlin. Các bao ... bộ Tuỷ sốngDây thần kinh SƠ ĐỒ TÓM TẮT CÁC BỘ PHẬN VÀ THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH Tháng 2/ 2007.GV: Lê Thanh Thuỳ Trang6Baøi 43Baøi 43- Phân hệ thần kinh vận động: điều...
 • 8
 • 348
 • 1

Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh
... lại , nếu các thần kinh hông , thì ếch sẽ mất phản xạ gập lại, chân nó sẽ lũng lẳng một cách thụ động .2A.Đại cương về hệ thần kinh Gồm : Hệ thần kinh trung ương . Hệ thần kinh ngoại biên.Ngoài ... cảm (da, gân, niêm mạc …) _sợ thần kinh dẩn truyền vào ,là sợi cảm giác vào tủy sống qua rễ sau. _Trung ương thần kinh là chất xám của tủy sống . _sợi thần kinh dẩn truyền là sợi vận động ... tùy thuộc động vật ếch chỉ choáng một phút người thì dài 2-3 tuần 1112A.2.Tế bào thần kinh Tế bào thần kinh hay còn gọi là nơtron13B.Sinh lý tùy sốngPhạm bá Tính & Nguyễn nữ tuyết...
 • 54
 • 346
 • 1

Tài liệu Bai 43. Gioi thieu chung ve he than kinh

Tài liệu Bai 43. Gioi thieu chung ve he than kinh
... là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh. - Phân biệt đợc các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh. - Phân biệt đợc chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dỡng.2. Kĩ năng- ... sinh 8Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lựcTuần: 24 - Tiết: 45.Ngày soạn: . /02/2010Ngày dạy: . /102/2010Chơng IX Thần kinh và giác quan Bài : 43 Giới thiệu chung hệ thần kinh I. Mục ... chất trắng; dây thần kinh. - Chức năng của nơron.+ Cảm ứng.+ Dẫn truyền xung thần kinh. Hoạt động 2Các bộ phận của hệ thần kinh Mục tiêu: - Hiểu đợc các cách phân chia hệ thần kinh theo cấu...
 • 3
 • 276
 • 2

Bài soạn Quyen 2: Kien thuc chung ve ISO9000

Bài soạn Quyen 2: Kien thuc chung ve ISO9000
... một tổ chức có thể bao gồm các hệ thống quản lý khác nhau, ví dụ như hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quảnlý tài chính, hay hệ thống quản lý môi trường.1.9 Hệ thống quản lý chất lượng là ... của hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trìnhNhóm yêu cầu 1: Hệ thống quản lý chất lượngPhần này nêu chi tiết các yêu cầu chung và yêu cầu của hệ thống tài liệu đểlàm nền tảng của hệ thống ... pháp đợc sử dụng để đánh giá sự cải tiến. Đa ra yêu cầu chung của một hệ thống quản lý chất lợng.4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu : Hệ thống tài 20...
 • 32
 • 71
 • 0

Bài giảng Chuyên đề Giới thiệu chung về GDBVMT Qua các môn học

Bài giảng Chuyên đề Giới thiệu chung về GDBVMT Qua các môn học
... kiến thức về môi trường, có đạo đức về môi trường, có năng lực phát hiện và xử lý các vấn đề môi trường trong thực tiễn.PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ... vài câu trong bài học.- Mức độ liên hệ: các kiến thức giáo dục môi trường không được nêu rõ trong sách giáo khoa nhưng dựa vào kiến thức bài học, giáo viên có thể bổ sung, liên hệ các kiến ... thức, kĩ năng về môi trường.Bước 3: Xác định các bài có khả năng đưa kiến thức giáo dục môi trường vào bằng các hình thức liên hệ, mở rộng, dự kiến các kiến thức có thể đưa vào từng bài. PHẦN...
 • 27
 • 71
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP