Tài liệu về : “35 câu hỏi kinh tế chính trị 1

ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị

ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị
... trị Mác-Lênin. Quy luật kinh tế là gì? Tại sao kinh tế chính trị Mác-Lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế. Trả lời: a. Đối tượng của kinh tế chính trị: Kinh tế chính trị học nghiên cứu mối ... luật kinh tế đặc thù nhưng lại quan hệ với nhau bởi những quy luật kinh tế chung.c. Tại sao kinh tế chính trị Mác-Lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế? Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính ... của CNXH nh kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản tiểu chủ.Do chính sách cải tạo XHCN nền kinh tế cũ, nảy sinh những thành phần kinh tế mới ra đời nh kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư bản Nhà nước.Do...
  • 21
  • 161
  • 1

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc
... Địa Tô ? (Tr.29 )Câu 15 : Tăng Trưởng Kinh Tế Và Hiệu Quả Kinh Tế ? Tăng trưởng kinh tế ? (Tr.29 )Câu 16 : Những Đặc Điểm Kinh Tế Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền ? (Tr.30 )Câu 17 : Trình Bày ... các quan hệ kinh tế quốc tế ? (Tr.73 )Câu 71: Phân tích các hình thức của quan hệ kinh tế quốc tế ? (Tr.74 )Câu 72: Phân tích khả năng và các chính sách phát triển quan hệ kinh tế quốc tế ở nước ... sự phát triển kinh tế hàng ho Câu 26: Phân Tích Lợi Ích Kinh Tế, Hệ Thống Lợi Ích Kinh Tế ? Bản chất và tính đa dạng của hệ thống lợi ích kinh tế : Lợi ích kinh tế là phạm trù kinh tế khách quan...
  • 95
  • 2,877
  • 31

phan 2 kinh te chinh tri(1).doc

phan 2 kinh te chinh tri(1).doc
... Phần IIkinh tế chính trị Mác - lêninA- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ " ;kinh tế- chính trị& quot; được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?a. 16 10b. 16 12c. 16 15d. 16 1 8Câu 2. Ai là ... cấu kinh tếc. Cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và vai trò của nhà nướcd. Cả a và cCâu 59. Chọn ý đúng về phát triển kinh tếa. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế bền vữngb. Phát triển kinh ... kinh tế là tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cơ cấu kinh tế và thể chế kinh tế. c. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sốngd. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh...
  • 39
  • 122
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP