Tài liệu về : “Bài giảng Giáo án Hình 8 HKII

Bài giảng Giáo án Hình 8 HKII

Bài giảng Giáo án Hình 8 HKII
... 32Lớp 8C: - Điểm giỏi: 0/ 28 - Điểm khá: 2/ 28 - Điểm TB: 11/ 28 - Điểm yếu: 5/ 28 Điểm kém: 10/ 28 4. Chữa bài : ( 38 )Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài chữa* Hoạt động 1: Chữa bài ... tập 32 SGK và bài 48, 49 SBT.Soạn: 17/4/2010 Giảng: 24/4/2010B. HÌNH CHÓP ĐỀU Tiết 64:GV: Đặng Quang Trường 102Trường THCS Mường Phăng Giáo án Hình học 8 HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ... Phăng Giáo án Hình học 8 Ngày soạn:5 /01/2011 Ngày giảng: 7/01/2011Tiết 33: DIỆN TÍCH HÌNH THANGI/ MỤC TIÊU:- Kiến thức: HS hiểu cách xây dựng công thức tính diện tích diện tích hình thang, hình...
 • 120
 • 95
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN HÌNH 8 CHUẨN 2010

Bài giảng GIÁO ÁN HÌNH 8 CHUẨN 2010
... 8, 0cossin==BCTa có 1cossin22=+CCCC22sin1cos =36, 08, 01cos22==C6,0cos=Ccó 346,0 8, 0==tgC43sincoscot==CCgC3. Bài 16 SGK/77x?60 8 823 8 60sinxx==342 38 ==xTrờng ... tập 10 SBT/91 Hoạt động 2: Làm bài tập mới ( 28) Trờng THCS Phụng Châu Năm học 2010 - 201111 Giáo án Toán 9 Tống Quang VịnhHĐTP 2.1: Làm bài tập 1GV đa đề bài trên bảng phụ: Cho vuông ABC ... SGK.- Bảng phụ vẽ hình của ví dụ 2 SGK- Bảng phụ ghi đáp án của bài 1 SGK:Đáp án bài 1 SGK tr 68 xy6 8 20yx12 b) a) a) x+y = 22 86 + (đlý Pitago) x+y = 10Ta có 62 = 10x (định lý...
 • 59
 • 64
 • 0

Bài giảng Giáo án Hình học 6 (HKII)

Bài giảng Giáo án Hình học 6 (HKII)
... Đánh giá: 5’ - Hướng dẫn các bài tập 26c, d; 27; 28 (sgk: tr84, 85 ).HĐ5  Hướng dẫn về nhà: 5’ - Học lý thuyết như phần ghi tập .- Hoàn thành các bài tập còn lại tương tự .- Chuẩn bị bài ... trước bài 8 “Đường tròn” Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:Pr: 16: 18: 20 trunghiag@ymail.com ~ 18 ~ ktm13792321 68. doc Gv: NGUYỄN NGỌC TRUNG Pr: 16: 18: 20 trunghiag@ymail.com ~ 19 ~ ktm13792321 68. doc ... GV: Giáo án, Sgk, thước thẳng, góc bằng gỗ. HS: học kĩ bài cũ, xem trước bài mới.III – TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài họcHĐ1  Kiểm tra bài...
 • 27
 • 179
 • 0

Bài giảng Giao an hinh hoc

Bài giảng Giao an hinh hoc
... Làm bài tập mớiGV: Cho HS làn bài tập 36 SGKtrang 88 HS: Đọc đề, vẽ hình. GV: Yêu cầu một học sinh lênbảng vẽ hình. HS: 1HS lên bảng thực hiện yêu2. Bài tập 2 : (Bài tập 39 SGK trang 88 )Cho ... thức về trục đối xứng vào giải các bài toán thực như thế nào?b. Triển khai bài dạy: Ngày soạn: 14 /10/ 2009Tiết 11Trường THCS Ba Lòng Giáo án Hình học 8 Giáo viên: Trần Công TrườngH. 13 ... Ba Lòng Giáo án Hình học 8 Giáo viên: Trần Công Trường a. AHCK là hình bình hànhKL b. A, O, C thẳng hàngGT ABCD là hình bình hànhAH BD, CK BD, OH = OKCreated by CMSfmk1379201575.doc85111/22/2013...
 • 51
 • 120
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN HÌNH 12 MỚI-2011

Bài giảng GIÁO ÁN HÌNH 12 MỚI-2011
... chức bài học.1. Ổn đinh tổ chức lớp.2. Hỏi bài cũ:H: R, VD  8 T 8 1" S-N3. Dạy học bài mới:Hoạt động 1.III. Thể tích khối chóp. Giáo án ... S-' !"N3. Dạy học bài mới:Hoạt động 1. Giáo án ban cơ bản HÌNH HỌC Lớp 12 Trang17 Bài tập 1: ?8 T 8 D%#(, $&Hoạt động của GV ... a-% VD  8 T 8  Y$1" S- !"'  * 8 T 8 &3. Tư duy, thái độ: IBDCAO Giáo án ban cơ bản HÌNH HỌC Lớp...
 • 62
 • 84
 • 0

Bài giảng Giáo án tin 8 HKI

Bài giảng Giáo án tin 8 HKI
... Chuẩn bị: 1 .Giáo viên: SGK, giáo án, tài liệu tham khảo- Sách giáo, máy tính điện tử.+ Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt 2. Học sinh: Học kỹ lý thuyết, đọc trước bài thực hành ... pháp- Vấn đáp, thuyết trình, trực quan. IV. Tiến trình bài dạy:1. Ổn định lớp (1 p)2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS (3 p)3. Bài mới (36 p) Giáo viên Học sinh Nội dung* Hoạt động 1: Tìm hiểucách ... Trường THCS An Trường C Tin học lớp 8 Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày soạn: Ngày dạy: Phần I: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I. Mục tiêu:1. Kiến...
 • 2
 • 130
 • 1

Bài giảng Giao an Anh 8 ki II chuan KTKN

Bài giảng Giao an Anh 8 ki II chuan KTKN
... book, lesson plan, CD, gap fill chart. Pictures on page 80 .• Method: Communication approach, Discussion C. Procedure:• Organization:- Class: 8B: Total : 46 – Absent: ………………. ( Date:…………………… )Teacher’s ... some pairs to practice the dialogues.- Have Ss work with a partner, look at the pictures page 88 and read the words in the box then make requests, offers and promises.- Call some Ps to give ... Discussion- How to protect our environment?Ký duyệt ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2010Nguyen Thi Lan Huong – SaoDo Secondary school, * Lesson plan for English 8 * 2009 -201012Week 21Unit 10 : recyclingPeriod...
 • 21
 • 111
 • 0

Bài giảng giao an hinh ca nam

Bài giảng giao an hinh ca nam
... củng cố (10 ph) Bài tập 35 SGK (bảng phụ) - Hai HS thực hiện chọn câu đúng trên bảng Thi đua dạy tốt, học tốt- 16 - Giáo án giảng dạy môn Hình Học 6 Bài tập 36 Bài tập 39GV: Đọc hình vẽ, đọc ... dàilại Thi đua dạy tốt, học tốt- 21 - Giáo án giảng dạy môn Hình Học 6cụ gì để đo?* GV cho HS làm bài tập 48 trang 121. Cả lớp giải bài tập 48 Hoạt động 4: củng cố (5 ph)* Hãy chỉ ra ... Dùng bút chì đánh dấu trung điểm (hai Thi đua dạy tốt, học tốt- 28 - Giáo án giảng dạy môn Hình Học 6mép gỗ , vạch đờng thẳng qua hai điểmđó).Hoạt động 3: củng cố (8 ph) Bài 1: Điềm từ...
 • 31
 • 49
 • 0

Bài giảng Giáo án Hình 9

Bài giảng Giáo án Hình 9
... Giáo án Hình học 9 Năm học 2010-2011 GV: Lê Ngô TrungNgày soạn : 15/09/2010Ngày Giảng : 18/ 09/2010Tiết 07: luyện tậpI.Mục tiêu bài dạy:+Kiến thức : Củng cố ... sinC/cosC = 0 ,8/ 0,6 = 4/3. cotgC = 1/tgC = 3/4 Bài 16: x 600 8 Tacó:sinC=0x 3x 8. sinC 8. sin60 8. 8 2 = = ==4. 3 4.1,73 6,92 Giải Bài tập 17:Xét vuông AHB vì à0A 45= nên AHB vuông cân ... 0,72 18 +Tìm cos33014 bằng cách tra bảng VIII: tra số độ ở cột 13, số phút ở hàng cuối, giao của hàng - 18 - Giáo án Hình học 9 Năm học 2010-2011 GV: Lê Ngô TrungA 12 M46072 18 M+GV...
 • 11
 • 87
 • 0

Bài giảng giao an hinh hoc 9

Bài giảng giao an hinh hoc 9
... A 0; B > 0GV yêu cầu HS làm bài tập 28 (b, d) tr18SGKHS làm bài tập 28 (b,d) SGKKết quả:b. 5 8 25142=d. 496,11 ,8 = Bài 30 (a) tr19SGK HS làm bài tậpRút bọn biểu thức 42yxyx ... 11,910100.11,9=Nửa lớp làm phần a. Tìm 911 10.3,0 18 30, 18 Nửa lớp làm phần b. Tìm 988 b. 988 = 1100 .88 ,9= 10.3,143 31,14Đại diện hai nhóm trình bày bài. c. Tìm căn bậc hai của số không âm và ... phút)- Học thuộc bài (định lý, chứng minh định lý, các quy tắc)- Làm bài tập 28 (a, c); 29 (a, b, c); 30 (c, d); 31 tr 18, 19 SGK bài tập 36,37, 40 (a, b, d) tr8, 9 SBT.14Thiết kế bài giảng Đại số...
 • 103
 • 126
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP