Tài liệu về : “VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ

Vi ngu trong cau ke Ai lam gi?

Vi ngu trong cau ke Ai lam gi?
... và câu Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Ai làm gì? I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập: Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm về cấu tạo và ý nghĩa của VN trong câu ... thành? Câu Câu VN trong câu biểu thị VN trong câu biểu thị Từ ngữ tạo thành Từ ngữ tạo thành VN VN Câu 1 Câu 1 Câu 2 Câu 2 Câu 4 Câu 4 Câu 6 Câu 6 Câu 7 Câu 7 Trạng thái của sự Trạng thái của ... Cụm ĐT(ĐT: thôi) ĐT Cụm TT Cụm TT(TT: hệt) II. Ghi nhớ II. Ghi nhớ 1. Vị ngữ trong câu kể 1. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái...
 • 9
 • 314
 • 0

vị ngữ trong câu kể ai làm

vị ngữ trong câu kể ai làm gì
... khung cửi. a) Các câu kể Ai làm ?: b) Xác định vị ngữ trong các câu kể Ai làm ? Luyện tập Vị ngữ trong câu kể Ai làm ? Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2009 Luyện từ và câu: Luyện tập Luyện ... từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm ? Tuấn và Nam chơi đấu kiếm. Bé Hoa đang giải toán. Lâm bắn chim. Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2009 Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm ? Học ... các câu kể Ai làm ? Trong đoạn văn trên. b) Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. HỘI Ý NHÓM ĐÔI 1 2 3 4 5 6 7 Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2009 Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai...
 • 14
 • 127
 • 0

LTVC: Vị ngữ trong câu kể Ai làm ?

LTVC: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì ?
... Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm ? II. Ghi nhớ: 1. Vị ngữ trong câu kể Ai làm ? Nêu lên hoạt động của người, con vật ( hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa). 2. Vị ngữ có thể là: ... Lê Tấn 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. 2. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. 3. Nêu ý nghĩa của vị ngữ. 4. Cho biết vị ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo thành. ... 2010 Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm ? III. Luyện tập 2. Ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm ? Đàn cò trắng Bà em Bộ đội kể chuyện cổ tích...
 • 10
 • 171
 • 0

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?
... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II. Ghi nhớ1. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt ... Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. b. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 1. Đọc và trả lời câu ... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Trang 125III. Luyện tập:1. Đọc và trả lời câu hỏi: Cả thung...
 • 21
 • 122
 • 0

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?
... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II. Ghi nhớ1. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt ... Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. b. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 1. Đọc và trả lời câu ... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Trang 125III. Luyện tập:1. Đọc và trả lời câu hỏi: Cả thung...
 • 21
 • 99
 • 0

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?
... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II. Ghi nhớ1. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt ... Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. b. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 1. Đọc và trả lời câu ... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Trang 125III. Luyện tập:1. Đọc và trả lời câu hỏi: Cả thung...
 • 21
 • 41
 • 0

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?

Gián án Vị ngữ trong câu kể ai làm gì?
... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II. Ghi nhớ1. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt ... Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. b. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 1. Đọc và trả lời câu ... 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2009LUYỆN TỪ VÀ CÂU Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Trang 125III. Luyện tập:1. Đọc và trả lời câu hỏi: Cả thung...
 • 21
 • 54
 • 0

Vi ngữ trong câu kể ai là gì?

Vi ngữ trong câu kể ai là gì?
... năm 2008 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai gì? I. Nhận xét: - Em là cháu bác Tự . VN ( cụm danh từ) - Tôi là Diệu Chi. VN ( danh từ ) II/ Ghi nhí: Trong c©u kÓ Ai lµ g× ? : - VÞ ng÷ ... vµ c©u Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2008 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai gì? Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi : - Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ? - Em là cháu bác ... b×nh minh lµ dòng sÜ cña rõng xanh lµ nghÖ sÜ móa tµi ba A B Bài 3: Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai gì? a). là một thành phố lớn. b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ....
 • 9
 • 264
 • 4

Vi ngu trong cau ke Ai la gi

Vi ngu trong cau ke Ai la gi
... uể câu Ai ? Vị ng ữ tr lả ời cho câu h iỏ là ? Thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ ) tạo thành. Khác nhau: Nêu sự khác nhau giữa các bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai gì? Ai làm gì? Ai ... Luy n t và câu ừ Thứ sỏu ngày 13 tháng 3 năm 2009 - Đặt một câu kể Ai ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu đó ? Em hãy giới thiệu về gia đình em trong đó có sử dụng câu kể Ai ? KIểM ... thế nào ? - Ki u câu Ai làm ? V ng tr l i cho ị ữ ả ờ câu h i ỏ làm ? Thường do động từ ( hoặc cụm động từ ) tạo thành. - Ki u câu Ai thế nào ? V ng tr l i cho ị ữ ả ờ câu h i ỏ th nào...
 • 12
 • 313
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP