Tài liệu về : “Tự bồi dưỡng tổ chuyên môn

Tự bồi dưỡng tổ chuyên môn

Tự bồi dưỡng tổ chuyên môn
... Quang Tổ chuyên môn: Toán – Hóa - Tin KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2010 -2011 PHẦN I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH TỔ CHUYÊN MÔN 1. Sơ lược lý lịch của tổ viên ST T Họ và tên G T Nơi cư trú Môn dạy Môn ... 3. Môn Tin Nội dung (chuyên đề) bồi dưỡng Yêu cầu, mức độ cần đạt Hình thức bồi dưỡng Thời gian thực hiện Tự bồi dưỡng các phần mềm hỗ trợ việc dạy học và quản lý trường học Pemis. Tự bồi dưỡng ... 3 bài. - Giáo viên tự lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình giảng dạy. 2. Môn Hóa Nội dung (chuyên đề )bồi dưỡng Yêu cầu, mức độ cần đạt Hình thức bồi dưỡng Thời gian thực...
 • 6
 • 39
 • 0

Bồi dưỡng tổ chuyên môn các trường trung học

Bồi dưỡng tổ chuyên môn các trường trung học
... trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản ... của tổ chuyên môn Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai các hoạt động giáo dục và dạy học.  Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của trường THCS, THPT  Tổ chuyên ... có tổ trưởng và từ 1-2 tổ phó do hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học 3.1.2. Phân loại  Trong trường trung học có 2 loại TCM phổ biến: Tổ đơn môn tổ liên môn. 3. Tổ chuyên môn...
 • 33
 • 99
 • 9

Tài liệu tự bồi dương chuyên môn

Tài liệu tự bồi dương chuyên môn
... tơng tự. VD : - Lúa ngoài đồng đã chín vàng.- Tổ em có chín học sinh.- Nghĩ cho chín rồi hãy nói. ( TK TGTT số 73/ 2008)GV : Dơng Văn Hùng. Trờng tiểu học số 1 GiaNinh9 Tự bồi dỡng chuyên môn ... TCHT.GV : Dơng Văn Hùng. Trờng tiểu học số 1 GiaNinh7 Tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụThay đổi một yếu tố trong bài toántìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đórong chơng trình ... GiaNinh15 Tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụMột số bài toán phân số của lớp 4 - 5 giải bằng cách đa vềdạng "Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó " hoặc " Tìm 2 số khi biết tổng...
 • 48
 • 539
 • 2

So tu boi duong chuyen mon

So tu boi duong chuyen mon
... mans meat is another mans poisonNgô Thị Thu Hiền - 4 - THCS Cao Minh Sổ tự bồi dỡng chuyên môn Kế hoạch tự bồi dỡng chuyên môn TT Thời gian Nội dung Ghi chú1.Tháng9Tuần 1 Teaching vocabularyTuần ... Học sinh thảo luận nhóm đoán thứ tự tranh hoặc câu có sẵn xuất hiệntrong bài nghe. + Pre- questionNgô Thị Thu Hiền - 10 - THCS Cao Minh Sổ tự bồi dỡng chuyên môn Trong quá trình giảng dạy tiếng ... học kỹ năng nghe còn yếu hơn so với các kỹ năng khác của môn ngoại ngữ. Ngô Thị Thu Hiền - 11 - THCS Cao Minh Sổ tự bồi dỡng chuyên môn 58.Small is beautiful(Chậm nhng mà chắc)59.The more...
 • 48
 • 795
 • 5

kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn

kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn
... THỂNội dung (chuyên đề) bồi dưỡng Yêu cầu, mức độ cần đạt Hình thức bồi dưỡng Thời gianthực hiện Tự bồi dưỡng các phần mềm hỗ trợ việc dạy học và quản lýtrường học Pemis. Tự bồi dưỡng cách ... THPT Hồng Quang Tổ chuyên môn: Toán – Hoá - Tin KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2010 -2011PHẦN I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH, ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU THI ĐUA, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔNI- Sơ lược lý ... dạy.phá được khoá của file words bị khoá Tự nghiên cứu, thực hành, kiểm nghiệm trên máy tínhTháng 9 Tự bồi dưỡng cách tăng tốc Cài đặt và crak được Tự nghiên Tháng 10mạng Internet bằng phầm...
 • 4
 • 902
 • 8

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
... hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ TTCM. 2.5.3. Các hình thức bồi dưỡng Các loại hình đã được tổ chức trong công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM thời gian qua chủ yếu là: Bồi dưỡng chuyên đề, sinh hoạt chuyên ... cho mọi TTCM đều có cơ hội tham gia bồi dưỡng và có điều kiện để tự bồi dưỡng. Thiết kế chương trình theo hướng chuyển dần từ bồi dưỡng của CBQL sang tự bồi dưỡng của GV; tạo cơ chế quản lý thuận ... quan trọng của công tác bồi dưỡng TTCM trường TH - Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng đội ngũ TTCM - Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng – Đề cao vai trò tự bồi dưỡng của đội ngũ TTCM...
 • 26
 • 318
 • 2

Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG docx

Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG docx
... hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ TTCM. 2.5.3. Các hình thức bồi dưỡng Các loại hình đã được tổ chức trong công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM thời gian qua chủ yếu là: Bồi dưỡng chuyên đề, sinh hoạt chuyên ... cho mọi TTCM đều có cơ hội tham gia bồi dưỡng và có điều kiện để tự bồi dưỡng. Thiết kế chương trình theo hướng chuyển dần từ bồi dưỡng của CBQL sang tự bồi dưỡng của GV; tạo cơ chế quản lý thuận ... quan trọng của công tác bồi dưỡng TTCM trường TH - Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng đội ngũ TTCM - Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng – Đề cao vai trò tự bồi dưỡng của đội ngũ TTCM...
 • 26
 • 105
 • 0

Chuyên đề tự bồi dưỡng: Nâng cao chất lượng giảng dạy cờ vua

Chuyên đề tự bồi dưỡng: Nâng cao chất lượng giảng dạy cờ vua
... Chuyên đề tự bồi dỡngNăm học 2006 2007Phơng pháp nâng cao giảng dạy môn cờ vuaGiáo viên: phùng quang phát Tổ : thể dục khoa tự nhiên Định hớng đổi mới chơng ... dạy môn học.* vị trí của môn Cờ Vua trong Trờng CĐSP Tuyên Quang. Là một môn học chuyên ngành Sinh TD rất cần thiết và quan trọng trong việc đào tạo . Môn học này là một trong những môn ... của các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn và thực tiễn dạy học môn học tại trờng cơ sở.b. Quan niệm về đổi mới nâng cao phơng pháp dạy học môn cờ vua. Trong giảng dạy môn học có rất nhiều cách,...
 • 10
 • 187
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP