Tài liệu về : “ký hiệu bản đồ địa chính

HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1: 250 000, 1:500 000 VÀ 1:1 000 000

KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1: 250 000, 1:500 000 VÀ 1:1 000 000
... KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1: 250 000, 1:500 000 VÀ 1:1 000 000 (Ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) I. KÝ HIỆU...
 • 14
 • 798
 • 4

Kỹ thật bản đồ địa chính pptx

Kỹ thật bản đồ địa chính pptx
... h0" alt="" I/ Phép chiếu bản đồ Gauss:1.1 Giới thiệu phép chiếu:Phép chiếu Gauss ( Gauss Kruger): do nhà toán học người Đức Carl Friendrich tìm ra và được nhà trắc địa người Đức Louis Kruger ... chiếu này làm cơ sở toán học của bản đồ địa hình với ellipsoid Krasovsky và hệ tọa độ Hà Nội – 72 năm 1972.•Phép chiếu Gauss là phép chiếu hình trụ ngang đồng góc.•Trong phép chiếu Gauss, ... tại xích đạo là 1,00035 và 1,00009.2. Tính số hiệu chỉnh cộng vào chiều dài trên mặt ellipsoid 3. Sử dụng hệ thống tọa độ giả định. Độ kinh địa lý của các kinh tuyến tây, đông và giữa các...
 • 18
 • 77
 • 1

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa đổi bổ sung một số điểm, mục của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa đổi bổ sung một số điểm, mục của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính
... tắt Bản đồ địa chính BĐĐC Cơ sở dữ liệu địa chính CSDLĐC Định mức ĐM Định mức lao động ĐMLĐ Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, ... Lập bản vẽ BĐĐC - Công tác chuẩn bị: nhận bản đồ địa chính, bản đồ địa chính gốc, chuẩn bị vật tư, tài liệu và thiết bị, máy móc. 11 - Chuyển kết quả đo vẽ chi tiết lên bản đồ địa chính; ... biên; đánh số thửa, lập bảng kê thửa đất có biến động; biên tập lại bản đồ địa chính. - Lập kết quả đo đạc địa chính thửa đất, đối soát kết quả đo đạc địa chính với biên bản xác định ranh giới...
 • 74
 • 277
 • 0

“Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”._ nội dung

 “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”._ nội dung
... Hình II.17: Bảng chú giải của bản đồ Quản lý CTRSH4.Xây dựng khung bản đồ - Thành lập khung bản đồ tỷ lệ 1:25000 :Hình II.18: Hộp thoại tạo khung bản đồ Trang 53Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn ... 12Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Yến Vi Từ bản đồ địa hình Quận 12 tỷ lệ 1:25000 tiến hành biên tập các lớp nội dung để làm nền cho bản đồ chuyên đề.Cơ sở toán học: bản đồ địa hình được ... hẹn.Bảng II.6: Thông tin điểm hẹn thu gom CTRSHTrang 33Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Yến Vi Hình II. 1: Bản đồ Quận 122 .Địa chất - Địa hìnhToàn Quận được chia làm 2 vùng địa hình - địa...
 • 65
 • 581
 • 0

Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính

Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính
... với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2007 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:50015 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:100030 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000150 cm đối với bản đồ địa chính ... đã thể hiện trên bản đồ. Bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính gốc, bản đồ địa chính phải được biên tập và in ra giấy theo mầu đúng quy định trong " ;Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, ... hở khi tiếp biên các mảnh bản đồ địa chính gốc.2. Tiếp biên bản đồ địa chính: về nguyên tắc, sau khi biên tập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính từ bản đồ địa chính gốc không quy định...
 • 47
 • 491
 • 3

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính
... 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH1. Số hiệu thửa đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Tờ bản đồ địa chính số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... đạc địa chính thửa đất kết hợp với đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất như sau:Sau khi bản đồ địa chính được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc in kết quả đo đạc địa chính ... QUẢ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT 1. Thửa đất số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Tờ bản đồ địa chính số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Địa chỉ thửa...
 • 11
 • 323
 • 2

Quyết định ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1 200, 1 500.....

Quyết định ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1 200, 1 500.....
... đã thể hiện trên bản đồ. Bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính gốc, bản đồ địa chính phải được biên tập và in ra giấy theo mầu đúng quy định trong " ;Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, ... đo vẽ bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:10000:1. Bình đồ ảnh, ảnh đơn đã nắn, bản đồ ảnh hoặc bản đồ đường nét, đĩa CD.2. Bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính cơ sở theo đơn vị hành chính ... Tiếp biên bản đồ địa chính: về nguyên tắc, sau khi biên tập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính từ bản đồ địa chính gốc không quy định phải tiếp biên giữa các mảnh bản đồ địa chính trong...
 • 46
 • 224
 • 1

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”.

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”.
... bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200• 7cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500• 15cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 • 30cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000• 150cm đối với bản đồ địa chính ... cạch khung bản đồ) .Tên gọi của mảnh bản đồ địa chính là tên của đơn vị hành chính (Tỉnh - Huyện - Xã) lập bản đồ. Số hiệu mảnh bản đồ địa chính bao gồm số hiệu của mảnh bản đồ địa chính gốc ... ghi tên gọi mảnh bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã. Bản đồ địa chính được phân mảnh cơ bản theo nguyên tắc một mảnh bản đồ địa chính gốc là một mảnh bản đồ địa chính. Kích thước...
 • 73
 • 251
 • 3

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm 2010 từ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bằng công nghệ số ở xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài nhơn, tỉnh Bình Định

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm 2010 từ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bằng công nghệ số ở xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài nhơn, tỉnh Bình Định
... Thành lập bản đồ nền từ bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở.- Nhân sao bản đồ nền, bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở.- Lập kế hoạch chi tiết.- Vạch tuyến khảo sát thực địa. Bước ... Tổng hợp bản đồ địa chính, chuyển lên bản đồ nền. Đối với bản đồ địa chính lưu dưới dạng *.dgn:Đầu tiên chúng ta sao chép một tờ bản đồ địa chính của xã Hoài Thanh Tây. Mở tờ bản đồ đó ra, ... khung bản đồ: địa giới xã, biểu đồ. 2.2.2.2. Thành lập bản đồ nền từ bản đồ địa chính a). Tỷ lệ bản đồ nền: Căn cứ vào diện tích tự nhiên của xã là 1461,15 ha và bảng 01 thì tỷ lệ bản đồ nền...
 • 97
 • 419
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP