Tài liệu về : “Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT - ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - ĐÀO TẠO TỪ XA
... 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬTChương 1 giới thiệu những vấn đề chung về nhà nước pháp luật. Vì thế, người học sẽ tìm hiểu về khái niệm Nhà nước Pháp luật, nguồn gốc, ... luật, hình thức nhà nước, hình thức pháp luật, bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật, …Từ việc nghiên cứu các vấn đề trên, luận chung về nhà nước pháp luật còn có ... cận dễ nhớ. - Bài 1. Nguồn gốc của nhà nước pháp luật; - Bài 2. Bản chất, đặc điểm của nhà nước pháp luật; - Bài 3. Kiểu nhà nước kiểu pháp luật; - Bài 4. Hình thức nhà nước hình...
 • 23
 • 382
 • 2

Đề thi luận chung về nhà nước pháp luật

Đề thi lý luận chung về nhà nước và pháp luật
... Đề thi luận chung về Nhà nước pháp luật MONDAY, 4. AUGUST 2008, 02:47:47Đây là một số đề thi cao học môn luận Nhà nước pháp luật của Khoa Luật - Đại học Quốc gia ... (trình bày luận dẫn chứng minh họa vào lĩnh vực pháp luật kinh doanh hoặc lĩnh vực pháp luật vào các vấn đề xã hội).Câu 3: Nêu cho dẫn chứng minh họa về mối quan hệ giữa pháp luật với ... năng kinh tế của nhà nước ta.b) Trình bày nội dung chức năng kinh tế của nhà nước ta.Câu 2: Trình bày vai trò giá trị xã hội của pháp luật, liên hệ vào pháp luật của nhà nước ta trong giai...
 • 2
 • 827
 • 4

Báo cáo " Một số ý kiến về đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy môn lí luận chung về nhà nước pháp luật" docx

Báo cáo
... của nhà nớc pháp luật nhằm đa ra những kết luận, luận điểm khoa học có tính nguyên tắc, định hớng, chỉ đạo việc nghiên cứu các vấn đề cụ thể của nhà nớc pháp luật. luận chung về nhà ... diện về nhà nớc pháp luật, giúp họ hình thành phơng pháp t duy khoa học phơng pháp nhận thức đúng đắn về nhà nớc, pháp luật, trên cơ sở đó mới có thể tiếp tục học tập các môn học pháp ... của môn lí luận chung về nhà nớc pháp luật, chúng tôi nhận thấy về cơ bản, đ thâu tóm đợc những khái niệm, phạm trù cần thiết các vấn đề cốt yếu nhất của nhà nớc pháp luật nhng vẫn...
 • 5
 • 204
 • 0

Tài liệu GIÁO TRÌNH LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT.PHẦN DẪN NHẬP MÔN HỌCCHƯƠNG 1 KHOA HỌC LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT MÔN HỌC LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT doc

Tài liệu GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT.PHẦN DẪN NHẬP MÔN HỌCCHƯƠNG 1 KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT doc
... NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀ MỘT KHOA HỌC XÃ HỘI 1. luận về nhà nước pháp luật là một khoa học xã hội Khoa ... luật. luận về nhà nước pháp luật là một ngành khoa học xã hội, cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhà nước pháp luật, về vai trò xã hội số phận lịch sử của nó. luận ... KIỂU NHÀ NƯỚC TRONG LỊCH SỬ 1. Khái niệm kiểu nhà nước Kiểu nhà nước là một trong những khái niệm cơ bản của khoa học luận chung về nhà nước pháp luật. Thông qua khái niệm kiểu nhà nước...
 • 148
 • 2,856
 • 22

CHƯƠNG 1 KHOA HỌC LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT MÔN HỌC LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT pptx

CHƯƠNG 1 KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT pptx
... NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬTI. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀ MỘT KHOA HỌC XÃHỘI 1. luận về nhà nước pháp luật là một khoa học xã hộiKhoa học ... tượng nhà nước pháp luật, bao gồm: những phạm trù, nguyên lý, kết luận chung về hiện tượng nhà nước pháp luật nhằm nhận thức, giải thích nhà nước pháp luật nói chung, tạo tiền đề cơ ... hệsản xuất, sở hữu có ý nghĩa to lớn đối với luận về nhà nước pháp luật. Bởi lẽ, luận về nhà nước pháp luật nghiên cứu nhà nước pháp luật là những hiện tượngthuộc kiến trúc thượng...
 • 147
 • 385
 • 2

Bài giảng Pháp luật đại cương : Chương 1 LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT

Bài giảng Pháp luật đại cương : Chương 1 LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
... phi)30III – CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC VÀ PHÁPLUẬT CỦA CÁC GIAI CẤP BÓC LỘT(đọc giáo trình)1. Nhà nước pháp luật chủ nô2. Nhà nước pháp luật phong kiến3. Nhà nước pháp luật tư sản (TBCN)31 ... của nhà nước * Khái niệmHình thức của nhà nước là cáchthức tổ chức quyền lực nhà nước những phương pháp để thực hiện quyềnlực nhà nước 22* Các loại hình thức Nhà nước Hình thức Nhà nước Hình ... nhất định.20* Các kiểu nhà nước - Kiểu nhà nước chiếm hữu nô lệ (kiểu nhà nước chủ nô)- Kiểu nhà nước phong kiến- Kiểu nhà nước TBCN (kiểu nhà nước tư sản)- Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa*...
 • 61
 • 339
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP