Tài liệu về : “BIỂU MẪU "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC"

BIỂU MẪU "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC"

BIỂU MẪU
... Dept) (Form No.) BM.08.13  BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC (ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD) (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý – Apply for office ...  TÔ ̉ NG ĐIÊ ̉ M TÔ ́ I ĐA (Nếu đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu) : 100 (Total of maximum point – Assessment of all criteria:100) XÊ ...    GHI CHU ́ : Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên các chỉ tiêu yêu cầu) (Notes: The criterion that is not required will...
 • 3
 • 1,256
 • 28

Tài liệu BIỂU MẪU: "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC" pptx

Tài liệu BIỂU MẪU:
... Dept)(Form No.) BM.08.13BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý –Apply for office ... control)TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA (Nếu đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu) : 100(Total of maximum point – Assessment of all criteria:100)XẾP ... GHI CHÚ : Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên các chỉ tiêu yêu cầu)(Notes: The criterion that is not required will...
 • 3
 • 1,063
 • 53

Tài liệu BIỂU MẪU"BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC" ppt

Tài liệu BIỂU MẪU
... BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý(Apply for office ... skills)10Khả năng quản lý điều hành(Ability to manage, control)TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA (Nếu đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu) : 100(Total of maximum point – Assessment of all criteria:100)XẾP ... criteria:100)XẾP LOẠI (Rank) : GHI CHÚ : Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên các chỉ tiêu yêu cầu)(Notes: The criterion that is not required will...
 • 3
 • 579
 • 16

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc
... (Form No.) BM.08.13 15/05/2004 BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC (ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD) (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý – Apply for office ... ....................................................................................................... TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA (Nếu đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu) : 100 (Total of maximum point – Assessment of all criteria:100) XẾP ... ........................ GHI CHÚ : Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên các chỉ tiêu yêu cầu) (Notes: The criterion that is not required will...
 • 2
 • 2,509
 • 166

Tài liệu Bảng đánh giá sau thời gian thử việc (Assessment form after the trial period) ppt

Tài liệu Bảng đánh giá sau thời gian thử việc (Assessment form after the trial period) ppt
... criteria:100)':7I$(Rank)2U2Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên các chỉ tiêu yêu cầu)(Notes: The criterion that is not required will ... No.) !"(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý– Apply for office and indirect staffs and other managers)(Full-name):(Dept.)(Job...
 • 3
 • 1,087
 • 23

Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc
... PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆC(Do Trưởng đơn vò và bộ phận NS đánh giá) Ngày: ……/…/……Trang: 2 / 2II- PHẦN ĐÁNH GIÁ ... PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆC(Do Trưởng đơn vò và bộ phận NS đánh giá) Ngày: ……/…/……Trang: ... đồng thử việc số : ngày: / / Thời gian thử việc: thángMức lương thử việc: Hệ số: I- PHẦN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TRƯƠÛNG ĐƠN VỊ:1- ĐÁNH GIÁ...
 • 2
 • 10,251
 • 264

Biểu mẫu bảng đánh giá công việc

Biểu mẫu bảng đánh giá công việc
... điểm đánh giá của từng nhân viên. 2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện. 3. Nội dung đánh giá: Tiêu chuẩn đánh ... QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau: 1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng ... hàng, đồng nghiệm đánh giá cao. Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty. Thời gian hoàn thành công việc Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 3 lần trở...
 • 2
 • 826
 • 18

Biểu mẫu "Bảng đánh giá công việc"

Biểu mẫu
... điểm đánh giá của từng nhân viên. 2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện. 3. Nội dung đánh giá: Tiêu chuẩn đánh ... QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau: 1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng ... hàng, đồng nghiệm đánh giá cao. Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty. Thời gian hoàn thành công việc Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 3 lần trở...
 • 2
 • 523
 • 18

Bản tự nhận xét sau thời gian thử việc

Bản tự nhận xét sau thời gian thử việc
... Hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC Họ và tên: …………………………………………………………… Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trường Tiểu học ……………………………….. Sau thời gian thử việc từ ngày đến tơi ... cực trong công tác và luôn tuân thủ kỉ luật lao động - Kiểm tra, đánh giá học sinh: Đầy đủ, cơng bằng. - Hồn thành đúng, đủ, kịp thời các loại hồ sơ, sổ sách chun mơn. - Luôn có ý thức tự bồi dưỡng ... chất đạo đức: - Ln giữ gìn phẩm chất, nhân cách và lối sống lành mạnh của người thầy giáo. - Có ý thức chống các biểu hiện tiêu cực trong cơng tác. - Có tinh thần đồn kết, tính trung thực trong cơng...
 • 1
 • 19,796
 • 260

Biểu mẫu phiếu đánh giá chất lượng

Biểu mẫu phiếu đánh giá chất lượng
... đã đánh giá: ……………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng vụ việc:STT Tiêu chuẩnĐiểm tối đaNhận xét, đánh giá ... LÝĐOÀN ĐÁNH GIÁCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày ….tháng…năm….PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝHọ và tên người đánh ... việc trợ giúp pháp lý10Nhận xét của người đánh giá: (1)Điểm đạt được: (2)2. Tiêu chuẩn về tính khách quan, toàn diện và kịp thời1 0Nhận xét của người đánh giá: Điểm đạt được: 3. Tiêu chuẩn đáp ứng...
 • 2
 • 1,726
 • 14

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP