Tài liệu về : “Trắc nghiệm tiếng anh có lời giải

500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán lời giải

500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có lời giải
... ký phát hành phải l•i. c. vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải l•i. d. vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền ... chúng ở Việt Nam là: a. vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải l•i. b. vốn tối thiểu là 10 tỷ USD, hoạt động kinh doanh của năm liền trước ... gian: a. 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra b. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra c. 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra d. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra Câu 39: Người hành nghề kinh doanh chứng...
  • 96
  • 571
  • 9

Tài liệu 168 câu trắc nghiệm Tiếng Anh bản THPT (PHẦN 2) docx

Tài liệu 168 câu trắc nghiệm Tiếng Anh cơ bản THPT (PHẦN 2) docx
... 168 câu trắc nghiệm Tiếng Anh cơ bản THPT (PHẦN 2) 31. I’m tired.I’d rather… out this evening, if you don’t mind....
  • 6
  • 283
  • 33

7 đề trắc nghiệm môn hóa lời giải chi tiết

7 đề trắc nghiệm môn hóa có lời giải chi tiết
... 32CHOy Dễ thấy y chỉ thể bằng: 6; 4; 2 ⇒ Đáp án; B Câu 24: Dễ thấy phản ứng trong thí nghiệm này H2 ⇒ Đáp án: A Câu 25: Từ các phương án trả lời ⇒ Este A 4 nguyên tử O và ... A. Rượu no, 3 chức và axit đơn chức chưa no có1 lkC=C B. Rượu chưa no 1 lkC=C, 3 chưc Và axit 3 chức C. Rượu 3 chưc, 2 lkπ và axit đơn chức có1 lkC=C D. A,B, C đều sai. Câu 22: CTTQ ... 3,5875% Câu 20: Nguyên tử của một nguyên tố X 9 obitan và 2 electron độc thân. Nguyên tử X trong quặng nào? A. Synvinit B. Đôlômit C. Manhetit D. Mica Câu 21: Hoà tan hết 1,52 gam...
  • 71
  • 489
  • 48

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP