Tài liệu về : “Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (QĐ 76)

Bản nhận xét đảng viên nơi trú (QĐ 76)

Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (QĐ 76)
... Đảng bộ. Chi bộ... đảng cộng sản việt nam .., ngày.tháng..năm Bản nhận xét Đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi c trú Căn cứ Quy định ... nơi c trú: .. .. .. .. 5- ýkiến của chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi c trú: .. .. .. .. T/M chi ủy Nơi c trú Xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi c trú T/M cấp ủy nơi sinh hoạt Mẫu 08/BTCTU ... sinh hoạt Đảng nơi c trú: .. .. .. .. 2- Thực hiện các quy định của địa phơng nơ c trú: .. .. .. .. 3- Quan hệ với nhân dân nơi c trú: .. .. .. .. 4- ý kiến, kiến nghị của chi bộ nơi c trú: .....
 • 1
 • 23,406
 • 127

Mẫu nhận xét đảng viên nơi trú

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú
... uỷ Đảng cộng sản việt nam Đảng uỷ ( xã phờng) , ngày tháng năm 20.Thông báo Đảng viên tiền phong gơng mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi c trú (Mẫu dành cho đảng uỷ xã, phờng, thị trấn, nơi ... thị trấn, nơi đảng viên cơ quan, đơn vị, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lợng vụ trang về sinhhoạt nơi c trú) Kính gửi: Ban Thờng vụ Đảng uỷ: Giới thiệu đồng chí: Là đảng viên của đơn vị giới ... thiệu về sinh hoạt nơi c trú đã phát huy vai trò tiên phong, gơng mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi c trú, thể hiện trên các mặt sau:1. Việc chấp hành đờng lối, chủ trơng của Đảng, pháp luật...
 • 3
 • 19,771
 • 43

Bản kiểm điểm đảng viên nơi trú

Bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú
... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2009 Kính gửi: Đảng bộ Phường ………………… Chi bộ tổ dân phố ………… - Đảng bộ Phường ………… Tôi tên là: …………….. Đảng viên ... III, đảng bộ cơ sở ……………………... Nay tôi tự kiểm điểm việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi trú năm 2009 với các nội dung như sau: 1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi trú: ... văn hóa mới. 3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi trú: Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn...
 • 1
 • 5,475
 • 45

Mẫu - Bản nhận xét đảng viên dự bị

Mẫu - Bản nhận xét đảng viên dự bị
... chí.................................................................................trở thành đảng viên chính thức. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình. ………..............., ngày.......tháng.......năm........ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN ... phân công giúp đỡ đảng viên dự bị.....................................................phấn đấu trở thành đảng viên chính thức;nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như ... ý:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí.................................................................................trở...
 • 1
 • 15,795
 • 81

Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị

Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị
... chí.................................................................................trở thành đảng viên chính thức. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình. ………..............., ngày.......tháng.......năm........ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN ... phân công giúp đỡ đảng viên dự bị.....................................................phấn đấu trở thành đảng viên chính thức;nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như ... ý:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí.................................................................................trở...
 • 1
 • 8,720
 • 29

bản nhận xét Đảng viên dự bị

bản nhận xét Đảng viên dự bị
... chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét, đề nghị công nhận đồng chí trở thành đảng viên chính thức. Tôi xin chịu trách nhiệm trớc Đảng về ... ... năm ...... giúp đỡ đảng viên dự bị ................................. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị nh sau: Ưu điểm: ... Đảng cộng sản việt nam K anh, ngày 20 tháng 03 năm 2007 Bản Nhận xét Đảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy Chi bộ ............ Tôi tên là:...
 • 1
 • 33,050
 • 284

bản nhận xét đảng viên

bản nhận xét đảng viên
... ĐẢNG BỘ HUYỆN TUYÊN HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ Trường THCS – THPT Bắc Sơn BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN ( Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010) ------------- ... truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi trú sống lành mạnh, đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được quần ... Chính trị về những điều đảng viên không dược làm. Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương, đường lối, ng lĩnh chính trị và Điều lệ đảng Giữ mối quan hệ mật...
 • 3
 • 3,625
 • 26

Bản tự nhận xét đảng viên

Bản tự nhận xét đảng viên
... ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN HOÀ BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH C Hoà Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2010 BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN ------   ----- ... xun tun truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi trú sống lành mạnh, đồn kết thực hiện tốt các nghị quyết của đảng, các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước được quần chúng ... Chính trị về những điều đảng viên không dược làm. Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương, đường lối, ng lĩnh chính trị và Điều lệ đảng Giữ mối quan hệ mật...
 • 3
 • 2,312
 • 15

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN
... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng uỷ xã Phúc ThịnhChi bộ trường THCS Phúc Thịnh, ngày 10 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN   Họ và tên: Lê ... truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi trú sống lành mạnh, đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết của đảng, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được quần ... Chính trị về những điều đảng viên không dược làm.Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương, đường lối, ng lĩnh chính trị và Điều lệ đảng Giữ mối quan hệ mật...
 • 3
 • 1,196
 • 11

Bài soạn Bản thành tích cá nhân xét Dảng viên Xuất sắc

Bài soạn Bản thành tích cá nhân xét Dảng viên Xuất sắc
... 10/12/1979Ngày vào đảng: 08-03- 2008 Ngày chính thức: 08-03-2009Chức vụ và nơi công tác hiện nay: Giáo viên 1/ Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước : Bản thân tôi luôn chấp ... Đảng ủy xã Đạ Tông ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ trường THCS Liêng TrangBẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂNKính gửi : Huyện uỷ Đam Rông Đảng uỷ xã Đạ TôngChi bộ trường ... hiện tiêucực như độc đoán với học sinh…Thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm đảng viên không được làm.Với ng vị là một giáo viên tôi luôn thực hiện tốt tinh thần phê và tựphê. Trong sinh hoạt chi...
 • 2
 • 741
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP