Tài liệu về : “Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Chế Tạo Biến Thế

thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định

thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định
... thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí giá thành: Có nhiệm vụ sau: Tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành, phân bổ từng loại chi phí theo đúng ... Kế toán trởng Kế toán tổng hợp kiêm chi phí giá thành Kế toán tiền lơng BHXH Kế toán vật t, tài sản cố định 11 12 của công ty. Tổ chức bộ máy kế toán nh vậy đã giúp cho các cấp lãnh đạo công ... thời số liệu thông tin. Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất cho kế toán trởng giám đốc, đồng thời phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành hạ giá thành sản phẩm, từ...
 • 42
 • 100
 • 0

Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc

Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc
... lương thực hiện trích nộp BHXH cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí giá thành: Có nhiệm vụ sau: Tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành, ... đồ bộ máy kế toán Thủ quỹ Kế toán tại các đơn vị trực thuộc Kế toán tiền mặt-ngân hàng Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm chi phí giá thành Kế toán tiền lương BHXH Kế toán vật tư, tài sản ... hoạch giá thành hạ giá thành sản phẩm, từ đó có những đề xuất về các biện pháp để giảm giá thành tiết kiệm chi phí sản xuất cho công ty. Thu thập tổng hợp lại các số liệu từ các báo cáo kế...
 • 48
 • 268
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ở XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ở XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH
. đồ bộ máy kế toán Thủquỹ Kế toán tại các đơn vị trực thuộc Kế toán tiền mặt-ngân hàng Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm chi phí giá thành Kế toán tiền. . . . năm Kế toán ghi sổ(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên)c) Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là các chi phí liên...
 • 43
 • 86
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ở XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY Ô TÔ XE MÁY HÀ BẮC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ở XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY Ô TÔ XE MÁY HÀ BẮC
. tôMọi chi phí sản xuất liên quan đến giá thành sản phẩm, cuối tháng được tập hợp vào bên Nợ TK154. Việc tập hợp chi phí vào TK154 sẽ được kế toán tổng hợp. đồ bộ máy kế toán Thủquỹ Kế toán tại các đơn vị trực thuộc Kế toán tiền mặt-ngân h ngà Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm chi phí giá thành Kế toán tiềnlương...
 • 42
 • 66
 • 0

thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc

thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở xí nghiệp bảo dưỡng của công ty ô tô xe máy hà bắc
. cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí và giá thành: Có nhiệm vụ sau: Tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành, . đồ bộ máy kế toán Thủquỹ Kế toán tại các đơn vị trực thuộc Kế toán tiền mặt-ngân hàng Kế toán trởng Kế toán tổng hợp kiêm chi phí giá thành Kế toán tiền...
 • 41
 • 70
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC
... trong sản xuất. - Giá thành thực tế :Giá thành thực tế là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh tập hợp đợc trong kỳ sản phẩm thực tế đã sản xuất ... phí: Theo phạm vi phát sinh chi phí, chỉ tiêu giá thành sản phẩm đợc chia thành: - Giá thành sản xuất (Giá thành công xởng): Giá thành sản xuất của sản phẩm bao gồm các chi phí sản xuất nh chi ... luận chung về hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuấtI) Những vấn đề chung về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm1 ) Chi phí sản xuất1 .1) Khái niệm:Một...
 • 97
 • 439
 • 9

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định.doc

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định.doc
... phí: Theo phạm vi phát sinh chi phí, chỉ tiêu giá thành sản phẩm đợc chia thành: - Giá thành sản xuất (Giá thành công xởng): Giá thành sản xuất của sản phẩm bao gồm các chi phí sản xuất nh chi ... những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ mới đợc tính vào chi phí sản xuất trong kỳ.Khi tính toán tập hợp chi phí sản xuất, cần phân biệt giữa chi phí chi tiêu. Chi phí của ... giá thành: Theo cách phân loại này, giá thành đợc chia làm ba loại:- Giá thành kế hoạch: 9 Giá thành kế hoạch là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lợng kế...
 • 96
 • 313
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty ô tô xe máy Hà Bắc

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty ô tô xe máy Hà Bắc
... luận chung về hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất I) Những vấn đề chung về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1) Chi phí sản xuất 1.1) Khái niệm: ... chi phí: Theo phạm vi phát sinh chi phí, chỉ tiêu giá thành sản phẩm đợc chia thành: - Giá thành sản xuất (Giá thành công xởng): Giá thành sản xuất của sản phẩm bao gồm các chi phí sản xuất ... toán tổng hợp chi phí sản xuất chung III) hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang: 1) Tổng hợp chi phí sản xuất: Các khoản mục chi phí sản xuất nh chi phí nguyên...
 • 98
 • 171
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định
... thành sản phẩm đợc chia thành: - Giá thành sản xuất (Giá thành công xởng): 10 Giá thành sản xuất của sản phẩm bao gồm các chi phí sản xuất nh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công ... những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ mới đợc tính vào chi phí sản xuất trong kỳ. Khi tính toán tập hợp chi phí sản xuất, cần phân biệt giữa chi phí chi tiêu. Chi phí của ... mặt của quá trình sản xuất, chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí sản xuất, còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Về chất, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là hai khái niệm...
 • 94
 • 181
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP