Tài liệu về : “NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
... A. GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG A1. TÌM HIỂU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG I. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là gì? Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) ... NCKHSPƯD mới. Chu trình suy nghĩ, thử nghiệm, kiểm chứng là những điều giáo viên cần ghi nhớ khi nói về NCKHSPƯD. 8 Thử nghiệ m Kiểm chứng Suy nghĩ IV. Khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng ... đề thường được giáo viên đưa ra:  Vì sao nội dung này không thu hút học sinh tham gia?  Vì sao kết quả học tập của học sinh sụt giảm khi học nội dung này?  Có cách nào tốt hơn để thay đổi nhận...
 • 145
 • 1,137
 • 1

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG MÔN ANH VĂN

BÁO CÁO  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MÔN ANH VĂN
... testing of the data deviation of the team Analyze results and draw conclusions. I.3 : Results. The results show effects that affect the study subjects. II. GIỚI THIỆU II.1.a. Hiện trạng ... prevalent), Tran Thi Anh Hong, Pham Thi Minh Nguyet. etc. .. * Conducting experiments: - Experimental schedule is subject to the teaching plan of the school is scheduled to ensure objectivity. Specifically: ... ..…………………………………………………. – 11 – III.4 Đo lường (measurement )……………………………….……………… –11 – IV. Phân tích dữ liệu và kết quả (Data analysis and results )……………….……….. – 13 – V. Bàn luận (discussed...
 • 11
 • 1,126
 • 4

Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... chứng GV Giáo viên HS Học sinh NC Nghiên cứu NCKHSPƯD Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng NXB Nhà xuất bản SGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sở TĐ Tác động TN Thực nghiệm PP Phương pháp PPDH ... ĐÀO TẠO DỰ ÁN VIỆT – BỈ DỰ ÁN VIỆT – BỈ ------------- ------------- Nghiªn cøu Nghiªn cøu khoa häc s khoa häc s ph¹m øng dông ph¹m øng dông Hà Nội, 2009 Hà Nội, 2009 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT ... Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD trong điều kiện thực tế Việt Nam 83 A. Một số vấn đề chung 84 B. Hướng dẫn cụ thể 86 B1. Xác định đề tài nghiên cứu 86 B2. Lựa chọn thiết kế 88 B3. Đo...
 • 5
 • 527
 • 6

NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG
... cứu : Việc sử dung phiếu viết từ khó ở nhà vào dạy các bài chính tả từ 11 đến 16 có nâng cao kỹ năng viết chính tả cho học sinh lớp 5/2 không ? Giả thuyết nghiên cứu : Việc sử dung phiếu viết ... sinh của lớp 5/2 . GIỚI THIỆU : Mỗi bài chính tả trong sách giáo khoa gồm có phần bài viết và phần bài tập chính tả . Ở nội dung bài viết giáo viên có luyện học sinh viết từ khó và phần bài tập ... năng viết chính tả cho học sinh . Qua khảo sát đầu năm hơn ½ học sinh của lớp điểm chính tả dưới trung bình , có em viết tên mình mà lại sai chính tả , kể cả những từ ngữ đơn giản nhất mà các em...
 • 10
 • 819
 • 36

DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG
... vi , thái độ học tập chưa tốt dẫn đến học yếu . Thực hiện cuộc vận động “ Hai không với bốn nội dung “ của BGD& ĐT Trong đó có việc chống học sinh ngồi nhầm lớp ,nên giáo viên tích cực lập ... cho học sinh lớp 1/3. GIỚI THIỆU Trong sách giáo khoa toán 1 có nhiều bài tập qua hướng dẫn của giáo viên thì hầu hết các học sinh có học lực trung bình trở lên đều thực hiện tốt còn học sinh ... Linh – Đống Đa –Hà Nội - Phương pháp dạy toán tiểu học của : Đỗ Tiến Dũng – Phạm Thanh Tâm ;Tc khoa giáo dục tiểu học . Thẻ báo cáo hằng ngày về kết quả giải bài tập toán sẽ giúp học sinh yếu...
 • 7
 • 1,238
 • 38

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... chứngGV Giáo viênHS Học sinhNC Nghiên cứuNCKHSPƯD Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngNXB Nhà xuất bảnSGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sởTĐ Tác độngTN Thực nghiệmPP Phương phápPPDH ... ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODỰ ÁN VIỆT – BỈDỰ ÁN VIỆT – BỈ Nghiªn cøuNghiªn cøu khoa häc s khoa häc s ph¹m øng dông ph¹m øng dôngHà Nội, 2009Hà Nội, 20091DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT ... 77Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD trong điều kiện thực tế Việt Nam 83A. Một số vấn đề chung 84B. Hướng dẫn cụ thể 86B1. Xác định đề tài nghiên cứu 86B2. Lựa chọn thiết kế 88B3. Đo...
 • 5
 • 430
 • 2

Tài liệu Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Tài liệu Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... nghiên cứu tác động gồm: - độ giá trị nội dung, - độ giá trị đồng quy - độ giá trị dự báo.a, Độ giá trị nội dung Phương pháp kiểm tra độ giá trị nội dung xem xét liệu các câu hỏi có phản ánh ... tả dữ liệu là độ tập trung và độ phân tán. Độ tập trung mô tả “trung tâm” của dữ liệu nằm ở đâu. Các tham số thống kê của độ tập trung là Mốt, Trung vị và Giá trị trung bình. - Mốt (Mode, ... hồi) có độ tập trung tốt đến mức nào?2. Các điểm số có độ phân tán như thế nào?Về mặt kỹ thuật, hai câu hỏi này liên quan tới độ tập trung và độ phân tán của dữ liệu (những nội dung này sẽ được...
 • 145
 • 367
 • 4

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... chứngGV Giáo viênHS Học sinhNC Nghiên cứuNCKHSPƯD Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngNXB Nhà xuất bảnSGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sởTĐ Tác độngTN Thực nghiệmPP Phương phápPPDH ... ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODỰ ÁN VIỆT – BỈDỰ ÁN VIỆT – BỈ Nghiªn cøuNghiªn cøu khoa häc s khoa häc s ph¹m øng dông ph¹m øng dôngHà Nội, 2009Hà Nội, 20091DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT ... 77Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD trong điều kiện thực tế Việt Nam 83A. Một số vấn đề chung 84B. Hướng dẫn cụ thể 86B1. Xác định đề tài nghiên cứu 86B2. Lựa chọn thiết kế 88B3. Đo...
 • 5
 • 265
 • 2

Gián án Tài liệu về nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng

Gián án Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... chứngGV Giáo viênHS Học sinhNC Nghiên cứuNCKHSPƯD Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngNXB Nhà xuất bảnSGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sởTĐ Tác độngTN Thực nghiệmPP Phương phápPPDH ... ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODỰ ÁN VIỆT – BỈDỰ ÁN VIỆT – BỈ Nghiªn cøuNghiªn cøu khoa häc s khoa häc s ph¹m øng dông ph¹m øng dôngHà Nội, 2009Hà Nội, 20091DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT ... 77Phần thứ hai: Hướng dẫn áp dụng NCKHSPƯD trong điều kiện thực tế Việt Nam 83A. Một số vấn đề chung 84B. Hướng dẫn cụ thể 86B1. Xác định đề tài nghiên cứu 86B2. Lựa chọn thiết kế 88B3. Đo...
 • 5
 • 188
 • 2

Tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM ỨNG DỤNG - B3: Đo lường - thu thập dữ liệu doc

Tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG - B3: Đo lường - thu thập dữ liệu doc
... dụ1. Khoa học kỹ thuật giúp con người sống khoẻ mạnh, thuận lợi và tiện nghi hơn.2. Chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào khoa học.3. Khoa học khiến cuộc sống thay đổi quá nhanh.4. Việc am hiểu khoa ... dụng:đồng ý, tần su t, tính tức thìtính cập nhật, tính thiết thựcThang đo thái độ 12Đo thái độ•Các dạng phản hồi:Thang đo thái độĐồng ý Hỏi về mức độ đồng ýTần su t Hỏi về tần su t thực hiện ... dạng đề tương đương Đối với phương pháp này, cần tạo ra hai dạng đề khác nhau của cùng một nội dung kiểm tra. Cùng một nhóm thực hiện cả hai bài kiểm tra trong cùng một thời điểm. Tính độ tương...
 • 43
 • 375
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP