Tài liệu về : “Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006
... ΔABD ⇒ BI = 2BM3 = a23 và AI = 1aAC33=3 ΔABI có BI2 + AI2 = 22222a 3aaAB39+== ⇒ BI⊥ AI và BI ⊥ SA ⇒ BI⊥(SAC) ⇒(SMB) ⊥ (SAC) Gọi V = VSABC; V1 = VSABN; V2 = VCNBI Ta có : 12VVSN.SA.SB ... ĐỀ THI < /b> & B I GIẢI THI < /b> ĐH 2006 MÔN TOÁN KHỐI B Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2xx1x2+−+ 1. Khảo sát sự biến thi< /b> n và vẽ đồ thò (C) của hàm số đã cho. ... CN.CI.CBV V SC.SA.SB SC.CA.CB+= + 12VV112115.V22323+=+ =+=6 ⇒ VANIB = SABC111V.BA.BC.S666= A = 1a.a 2.a36 ⇒ VANIB = 3a236 Cách 2: Chọn hệ trục như hình vẽ. zxBSDAN...
 • 3
 • 13,165
 • 74

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003
... 1 B giáo dục và đào tạo kỳ thi < /b> tuyển sinh đại < /b> học,< /b> cao đẳng năm 2003 đáp < /b> án < /b> thang điểm đề < /b> thi < /b> chính thức Môn < /b> thi < /b> : toán < /b> Khối < /b> B Nội dung điểmCâu 1. ... hình b nh hành BMDN là hình thoi. Do đó BMDN là hình 1 điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1 điểm 0,5đ G A B C M . D A D C B N M I A B C 3vuông MN = BD AC = BD AC2= BD2 = BB2 +BD2 ... Mặt khác ADCB là hình b nh hành nên trung điểm I của AC cũng chính là trung điểm của BD. Vậy MN và BD cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đờng nên BMDN là hình b nh hành. Do đó B, M, D, N cùng...
 • 3
 • 12,839
 • 69

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007
... 1/4 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 200 7Môn:< /b> TOÁN, khối < /b> B (Đáp án < /b> - Thang điểm gồm 04 trang) Câu ... ()( )Bb;2 b, Cc;8 c.− − Từ giả thi< /b> t ta có hệ: ( )( )()()222 2b1 c 4 2bc 4b c 2 0AB.AC 0AB ACb2bc8c1 8b 1c43.−−=⎧−−+=⎧⎧=⎪⎪ ⎪⇔⇔⎨⎨ ⎨=−=−+⎪⎪− −− =⎩⎩⎪⎩JJJG JJJG 0,50 Đặt x b 1, y c 4=− ... )32fx x 6x 32=+ −với x2.> Ta có: ( )2f' x 3x 12x 0, x 2.= +>∀> B ng biến thi< /b> n: Từ b ng biến thi< /b> n ta thấy với mọi m0>, phương trình (1) luôn có một nghiệm trong khoảng...
 • 4
 • 14,621
 • 66

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008
... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 200 8Môn:< /b> TOÁN, khối < /b> B (Đáp án < /b> - Thang điểm gồm 04 trang) Câu ... AB, suy ra SH Do ú SH l ng cao ca hỡnh chúp S.BMDN. ()ABCD .2SB a 3a AB+=+=Ta cú: SA nờn tam giỏc SAB vuụng ti S, suy ra 2222ABSM a.2== Do ú tam giỏc u, suy ra SAMa3SH . 2=Din tớch t giỏc BMDN ... sát sự biến thi< /b> n và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) • TXĐ : .\• Sự biến thi< /b> n : , 2y' 12x 12x=−x0y' 0x1=⎡=⇔⎢=⎣.0,25 • yCĐ = y(0) = 1, yCT = y(1) = −1. 0,25 • B ng biến thi< /b> n...
 • 4
 • 1,251
 • 11

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2009

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2009
... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn < /b> thi:< /b> TOÁN; Khối:< /b> B (Đáp án < /b> - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp ... 7abab a b −+ =⎨−=−⎩225( 2) 5 45( ) 7abab ba⎧−+ =⎨−= −⎩0,25 (2,0 điểm) (I) vô nghiệm; (II) ⇔225 20 16 02aaba⎧−+=⎨=−⎩⇔2284(;) ; .5525 40 16 0ababbb=⎧⎛⎞⇔=⎨⎜⎟−+=⎝⎠⎩ 0,25 B n kính 1():C22.52abR−== ... ⇒ 3.4aBD= Tam giác có: ABC3,22ABABBC AC== ⇒.4ABCD= 0,50 IV (1,0 điểm) 222BABCCDBD+=⇒ 2226394161ABAB a+= ⇒ 313,13aAB = 313;26aAC = 293.104ABCaSΔ= 0,25 ' B C ' G C'AD ...
 • 4
 • 687
 • 7

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2010

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2010
... 1/4 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn:< /b> TOÁN; Khối < /b> B (Đáp án < /b> - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án < /b> ... A B C 'A &apos ;B 'C G D A E H G I tuoitre.vn Trang 3/4 Câu Đáp án < /b> ĐiểmTa có: M ≥ (ab + bc + ca)2 + 3(ab + bc + ca) + 212( )ab bc ca−++. 0,25 Đặt t = ab + bc ... '33VS.'8ABC A B C ABCaAA==. 0,25 • B n kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC. Gọi H là trọng tâm tam giác ABC, suy ra: GH //'A A ⇒ GH ⊥ (ABC). Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC, ta...
 • 4
 • 3,884
 • 16

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013
... giải đề < /b> thi < /b> Đại học < /b> khối < /b> A môn < /b> Toán < /b> 2013 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học < /b> trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI < /b> ĐẠI HỌC THPT NĂM 2013 MÔN TOÁN HỌC Câu ... với BC Vì ( ) ( ) ( ) ( ) () SBC ABC SBC ABC BC SH BC SH ABC           Tam giác SBC đều cạnh = a suy ra SH = 3 2 a Tam giác ABC vuông góc tại A, góc ABC = 0 30 , BC = a suy ra AB = ... AH a     Tam giác SHB vuông tại H suy ra 22 22 3 44 aa SB SH HB a     Hướng dẫn giải đề < /b> thi < /b> Đại học < /b> khối < /b> A môn < /b> Toán < /b> 2013 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học < /b> trò Việt Tổng đài tư...
 • 6
 • 938
 • 22

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2011

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2011
... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:< /b> TOÁN; Khối < /b> A (Đáp án < /b> - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp ... .24⎛⎞π⎛⎞+⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠0,25 (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) ⇒ SA ⊥ (ABC). AB ⊥ BC ⇒ SB ⊥ BC ⇒ nSBA là góc giữa (SBC) và (ABC) ⇒ nSBA = 60o ⇒ SA = = ntanAB SBA 23 .a0,25 IV (1,0 ... ab ) ≥ 2(1 + a)(1 + b) ⇔ (a + b) ab + 2 ab ≥ a + b + 2ab ⇔ ( ab – 1)( a – b )2 ≥ 0, luôn đúng với a và b dương, ab ≥ 1. Dấu b ng xảy ra, khi và chỉ khi: a = b hoặc ab = 1. 0,25 Áp dụng...
 • 5
 • 229
 • 4

Đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Đề thi đại học môn toán khối B năm 2006
... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn:< /b> TOÁN, khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> PHẦN CHUNG CHO ... chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải b t phương trình: () ()xx2555log 4 144 4log 2 1 log 2 1 .−+− <+ + 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a, AD a 2==, SA ... phẳng ()ABCD . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SC; I là giao điểm của BM và AC. Chứng minh rằng mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SMB). Tính thể tích của khối < /b> tứ diện ANIB. -----------------------------...
 • 1
 • 219
 • 3

Xem thêm