Tài liệu về : “Đề Kiểm tra cuối học kỳ I Tiếng Việt lớp 2 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1
... Trường……………… ĐỀ KIỂM TRA CU I HỌC KỲ I Lớp ………………. MÔN TOÁN LỚP 1 Họ và tên ……………………… Th i gian: 60 phút i m Ngư i coi KT………………. Ngư i chấm KT……………. B i 1: ( 1 i m) Cho các số : 1; ... lớn đến bé. B i 2: ( 2 i m) i n số vào ô trống: + 5 = 2 + 5 10 + = 2 + 8 7 - = 0 7 - 5 = B i 3: ( 2 i m) Tính: 8 - 4 + 3 = …….. 8 4 - + 10 – 6 - 2 = …… 7 4 B i 4: ( 1 i m) i n dấu < , ... …. 8 6 - 4 2 + 5 4 …. 6 - 4 7 + 0 ... 5 - 0 B i 5: )( 2 i m) a) Có : 8 con chim Bay i : 3 con chim Còn l i : ... con chim ? b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp: B i 6 : i n số và...
 • 2
 • 391
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - lớp 1 HK1 2010 2011

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - lớp 1 HK1 2010 2011
... Trang 1 ĐỀ 1) ĐỀ KIỂM TRA CU I HỌC KỲ I Năm học 20 10 - 20 11 MÔN THI: TOÁN Th i gian làm b i 60 phút ĐỀ B I B i 1: Tính: + 3 2 + 0 4 + 2 1 + 2 3 + 4 1 + 5 0 B i 2: Tính: 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 ... B i 3: 2 + 3 ….5 2 + 2 .1 + 2 1 + 4 .4 + 1 ? 2 + 2 ..5 2 + 1….1 + 2 5 + 0…. .2 + 3 B i 4: ? 1 + …. = 1 1 + …. = 2 …+ 3 = 3 2 + …. = 2 B i 5: Viết phép tính thích hợp a. b. Trang 2 ĐỀ 2) ĐỀ KIỂM ... nht biĨu i m chi tit ) ĐỀ 5) ĐỀ KIỂM TRA CU I I *********************** MÔN TOÁN A. ĐỀ B I B i 1: i n số thích hợp vào ô trống. (1 i m) 0 1 3 5 6 9 B i 2: i n số theo mẫu: (1 i m) 4 ………....
 • 18
 • 90
 • 0

13 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - lớp 1- 2010 2011

 13 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - lớp 1- 2010 2011
... Trang 1 ĐỀ 1) ĐỀ KIỂM TRA CU I HỌC KỲ I Năm học 20 10 - 20 11 MÔN THI: TOÁN Th i gian làm b i 60 phút ĐỀ B I B i 1: Tính: + 3 2 + 0 4 + 2 1 + 2 3 + 4 1 + 5 0 B i 2: Tính: 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 ... B i 3: 2 + 3 ….5 2 + 2 .1 + 2 1 + 4 .4 + 1 ? 2 + 2 ..5 2 + 1….1 + 2 5 + 0…. .2 + 3 B i 4: ? 1 + …. = 1 1 + …. = 2 …+ 3 = 3 2 + …. = 2 B i 5: Viết phép tính thích hợp a. b. Trang 2 ĐỀ 2) ĐỀ KIỂM ... nht biĨu i m chi tit ) ĐỀ 5) ĐỀ KIỂM TRA CU I I *********************** MÔN TOÁN A. ĐỀ B I B i 1: i n số thích hợp vào ô trống. (1 i m) 0 1 3 5 6 9 B i 2: i n số theo mẫu: (1 i m) 4 ………....
 • 18
 • 55
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
... DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO I M B I KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 20 09 -20 10 MÔN :TOÁN Lớp 3 B i 1. ( 1 i m ) M i phép tính đúng 0 ,25 đ 54 ; 28 6 ; 7 B i 2. ( 2 i m ) Đặt tính và tính đúng m i phép tính ... B I KIỂM TRA CU I HỌC KỲ I - NĂM HỌC 20 09 -20 10 Môn Toán Lớp 3 Th i gian làm b i 40 phút (không kể th i gian phát đề) ------------------------------------------------------------------------------------ ... 789, 40 9, 25 2, 11 B i 3. ( 1 đ i m ) Làm đúng m i câu 0,5 đ 705; 75 B i 4. ( 1 .5 i m ) Làm đúng m i câu 0,5 đ a) B. 807 b) A. 120 lít c) C. 24< /b> cm B i 5. ( 1 .5 i m ) a) Đ b) S c) Đ B i 6. ( 2...
 • 3
 • 80
 • 0

Đề kiểm tra cuối học ky I

Đề kiểm tra cuối học ky I
... và tên HS: Lớp: Trường: Năm học: 20 10 - 20 11 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CU I HỌC KỲ I MÔN: TOÁNNgày kiểm tra: / / 20 11Chữ ký GTSố phách I M i m bằng chữ Giám khảoSố phách Th i gian: 40 phút (không ... (không kể th i gian phát đề) B i 1: Tính (3 i m) a) 4 7 10 7 5 3 4 7 b) 8 7 + 9 = 10 + 0 4 = B i 2: Số ? : (2 i m)6 + = 10 8 = 1 3 = 7 9 = 6 + B i 3: ( 2 i m ) i n dấu > ... trống 3 + 4 5 10 1 + 5 6 2 10 4 0 + 9 9 0 B i 4: (1 i m) Viết các số: 8 , 4 , 2 , 10 , 3 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: B i 5: ( 1 i m ) Viết phép tính...
 • 2
 • 69
 • 0

Bài soạn ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2010-2011) TẤT CẢ CÁC MÔN

Bài soạn ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2010-2011) TẤT CẢ CÁC MÔN
... Năm học : 20 10 - 20 11Môn: TIếng việt . Lớp 2 Th i gian: 40 phút ( Không kể th i gian phát đề) Họ và tên : Lớp : 1. Chính tả nghe - viết (5 i m) - 15 phút. Giáo viên đọc cho học sinh viết b i ... chim biÕn mÊt r i chØ cßn tiÕng hãtlµm xanh da tr i 14 Khảo sát chất lợng lần 2 - Năm học : 20 10 - 20 11Môn: TIếng việt . Lớp 3Th i gian: 40 phút ( Không kể th i gian phát đề) Họ và tên : Lớp ... do ăn thiếu cKhảo sát chất lợng cu i học kỳ I Năm học : 20 10 - 20 11Môn: khoa học . Lớp 5Th i gian: 40 phút ( Không kể th i gian chép đề) Câu 1: a) (2 i m): Nêu một số i m khác biệt giữa nam...
 • 24
 • 97
 • 0

13 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Lớp 1

13 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Lớp 1
... ><=SèTrang 1ĐỀ 1)ĐỀ KIỂM TRA CU I HỌC KỲ I Năm học 20 10 - 20 11MÔN THI: TOÁN Th i gian làm b i 60 phútĐỀ B I B i 1: Tính: + 3 2 + 0 4 + 2 1 + 2 3 + 4 1+ 50B i 2: Tính: 1 + 2 + ... 12) SỐTrang 15 Lớp: Trường Tiểu học Vạn Phúc Họ và tên: B I KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CU I HỌC KÌ I Năm học 20 09- 20 10MÔN TOÁN LỚP 1 Họ và tên giáo coi và chấm: B i 1. (1,5 i m) Đúng ghi đ, sai ghi ... biĨu i m chi tit )ĐỀ 5)ĐỀ KIỂM TRA CU I I ***********************MÔN TOÁN A. ĐỀ B I B i 1: i n số thích hợp vào ô trống. (1 i m)0 1 3 5 6 9 B i 2: i n số theo mẫu: (1 i m) 4...
 • 18
 • 237
 • 3

Đề kiểm tra giữa hoc kỳ I lớp 4

Đề kiểm tra giữa hoc kỳ I lớp 4
... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (20 08 -20 09) KH I : 4 MÔN : TIẾNG VIỆT A/ Phần đọc : I/ Đọc thầm b i: Chò Em T i (Sách tiếng việt 4 tập 1 trang 59) Khoanh vào chữ c i đặt trước câu trả ... thành tiếng : Cho học sinh bốc thăm đọc 1 trong 4 b i sau : 1. Những hạt thóc giống (trang 46 ) 2. Gà Trống và Cáo (trang 48 ) 3. Trung thu độc lập (trang 66) 4. Đ i giày ba ta màu xanh (trang ... l i 1 câu h i ứng v i n i dung vừa đọc . B/ Phần viết : I/ Chính tả : B i : Trung thu độc lập (Viết đoạn từ “Ngày mai, các em có quyền…………… đến nông trường to lớn, vui tư i ) (Sách tiếng việt 4...
 • 3
 • 322
 • 5

Đề kiểm tra GDCD học kỳ I

Đề kiểm tra GDCD học kỳ I
... đầm hà đề kiểm tra + đáp án biểu i m học I năm học 20 08 -20 09 Môn: GDCD 7 Th i gian làm b i 45 phút Câu 1: Em đồng y" hoặc không đồng y" v i những y" kiến nào sau đây? gi i thích ... y"? A. Việc nhà là việc của mẹ và em g i. B. Trong gia đình nhất thiết ph i có con trai. C. Con c i có thể tham gia bàn bạc các công việc gia đình. D. Trẻ em không thể tham gia xây dựng gia đình ... 2: Giờ kiểm tra toán, cả lớp đang chăm chỉ làm b i. Hân làm xong b i , nhìn sang bên tr i, thấy đáp số của Hoàng khác đáp số của mình, Hân v i vàng chữa l i b i. Sau đó Hân l i quay sang phải...
 • 2
 • 100
 • 0

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I TOÁN 4NĂM 2006.2007.doc

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I TOÁN 4NĂM 2006.2007.doc
... phép nhân 23 7 x >42 là: A. 13 12 B.1 >42 2 C.99 54 D.8 944 4. Kết quả của phép chia 9776 : 47 là: A .28 B .20 8 C .23 3( d 25 ) D. 1108 5. Số thích hợp để i n vào chỗ chấm của 3m 2 5dm 2 = ... 5dm 2 A. 35 ... trớc câu trả l i đúng. 1. Kết quả của phép cộng 5 728 63 + 28 01 92 là: A. 8 529 55 B.853955 C.853055 D. 8 520 55 2. Kết quả của phép trừ 728 035 - 49 3 82 là: A. 678753 B. 23 >42 1 5 C. 23 521 5 D.678653 3. ... Trờng tiểu học lê l i vụ bản-nam định b i kiểm tra cu i học kỳ I năm 20 06 -20 07 môn: toán 4 họ và tên:........................................................
 • 3
 • 55
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP