Tài liệu về : “Tiếng nói của văn nghệ Ngữ văn 9 Tập 2

Tiet 97 Tieng noi cua van nghe ngu van 9 hoc ky 2

Tiet 97 Tieng noi cua van nghe ngu van 9 hoc ky 2
... 97 NGUYỄN ĐÌNH THI Tiết: 97 Văn bản: Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi I. Tìm hiểu chung II. Đọc- hiểu văn bản 1, Đọc, chú thích 2, Bố cục 3, Tìm hiểu văn bản a, Nội dung phản ánh của văn ... của văn nghệ b, Sự cần thiết của văn nghệ đối với đời sống con người Tiết: 97 Văn bản: Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi I. Tìm hiểu chung II. Đọc- hiểu văn bản 1, Đọc, chú thích 2, Bố cục ... Tiết: 97 Văn bản: Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi I. Tìm hiểu chung II. Đọc- hiểu văn bản 1, Đọc, chú thích 2, Bố cục 3, Tìm hiểu văn bản a, Nội dung phản ánh thể hiện của văn nghệ b,...
 • 20
 • 742
 • 1

Tiếng nói của văn nghệ. Ngữ văn 9.Tập 2

Tiếng nói của văn nghệ. Ngữ văn 9.Tập 2
... văn nghệ viết năm 194 8 . 2 T¸c phÈm( 1 92< /b> 4- 20 03)( 1 92< /b> 4- 20 03)I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN1. Đọc 2. Bố cục: 3 phầnTừ đầu đến của tâm hồn”: Nội dung của văn nghệ. Tiếp theo đến tiếng nói của ... TiÕng nÓI CỦA VĂN NGHỆI. T×m hiÓu chung (Nguyễn Đình Thi)1. T¸c gi¶Nguyễn Đình Thi ( 1 92< /b> 4 - 20 03)+ Quª: - Hµ Néi.+ L m thà ơ, viết văn, sáng tác nhạc, soạn kịch. Tiểu luận Tiếng nói của văn ... tình cảm” :Nghệ thuật đối với đời sống tình cảm của con người.Còn lại:Khả năng cảm hóa của văn nghệ. a. Nội dung phản ánh của văn nghệ: Ii. ĐỌC – hiÓu v¨n b¶n3. Phân tích- Tác phẩm nghệ thuật...
 • 16
 • 232
 • 12

Tiếng nói của văn nghệ.Ngữ văn 9. Tập 2

Tiếng nói của văn nghệ.Ngữ văn 9. Tập 2
... văn nghệ viết năm 194 8 . 2 T¸c phÈm( 1 92< /b> 4- 20 03)( 1 92< /b> 4- 20 03)I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN1. Đọc 2. Bố cục: 3 phầnTừ đầu đến của tâm hồn”: Nội dung của văn nghệ. Tiếp theo đến tiếng nói của ... TiÕng nÓI CỦA VĂN NGHỆI. T×m hiÓu chung (Nguyễn Đình Thi)1. T¸c gi¶Nguyễn Đình Thi ( 1 92< /b> 4 - 20 03)+ Quª: - Hµ Néi.+ L m thà ơ, viết văn, sáng tác nhạc, soạn kịch. Tiểu luận Tiếng nói của văn ... tình cảm” :Nghệ thuật đối với đời sống tình cảm của con người.Còn lại:Khả năng cảm hóa của văn nghệ. a. Nội dung phản ánh của văn nghệ: Ii. ĐỌC – hiÓu v¨n b¶n3. Phân tích- Tác phẩm nghệ thuật...
 • 16
 • 232
 • 4

T 96-97 tiếng nói của văn nghệ -văn 9

T 96-97 tiếng nói của văn nghệ -văn 9
... - Nguyễn Đình Thi ( 1 92< /b> 4- 20 03) - Tiểu luận Tiếng nói văn nghệ 194 8. 2- Bố cục : - Nội dung của văn nghệ - Văn nghệ rất cần thiết. - Khả năng cảm hóa và tác động của văn nghệ với con người. ... dung của văn nghệ còn là nhận thức mới mẻ, là tư tưởng, tình cảm của cá nhân, nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm văn nghệ lớn là một cách sống của tâm hồn làm thay đổi “mắt ta nhìn óc ta nghĩ”. + Tiếng nói của ... Tiết 96 + 97 TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ -------- Nguyễn Đình Thi A- Mục tiêu cần đạt - Kiến thức Giúp học sinh hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nó đối với đời...
 • 5
 • 755
 • 5

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ. Lớp 9.Tập 2

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ. Lớp 9.Tập 2
... văn nghệ viết năm 194 8 . 2 T¸c phÈm( 1 92< /b> 4- 20 03)( 1 92< /b> 4- 20 03)I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN1. Đọc 2. Bố cục: 3 phầnTừ đầu đến của tâm hồn”: Nội dung của văn nghệ. Tiếp theo đến tiếng nói của ... TiÕng nÓI CỦA VĂN NGHỆI. T×m hiÓu chung (Nguyễn Đình Thi)1. T¸c gi¶Nguyễn Đình Thi ( 1 92< /b> 4 - 20 03)+ Quª: - Hµ Néi.+ L m thà ơ, viết văn, sáng tác nhạc, soạn kịch. Tiểu luận Tiếng nói của văn ... tình cảm” :Nghệ thuật đối với đời sống tình cảm của con người.Còn lại:Khả năng cảm hóa của văn nghệ. a. Nội dung phản ánh của văn nghệ: Ii. ĐỌC – hiÓu v¨n b¶n3. Phân tích- Tác phẩm nghệ thuật...
 • 16
 • 821
 • 9

Tiếng nói của văn nghệ

Tiếng nói của văn nghệ
... động qua cách nhìn cá nhân của mỗi nghệ sĩ II.Tìm hiểu bài Tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ? II.Tìm hiểu bài 3.Con người cần tiếng nói của văn nghệ. Văn nghệ giúp chúng ta cuộc sống ... nhủ của riêng mình. Nội dung của tác phẩm văn nghệ quan trọng là tư tuởng, tấm lòng của nghệ sĩ gửi gắm trong đó. II.Tìm hiểu bài 2. Nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ Tác phẩm văn nghệ ... giảng Ngữ văn 9 Nguyễn Đình Thi Tiếng nói của văn nghệ I.Giới thiệu chung 1.Tác giả: Nguyễn Đình Thi ( 1 92< /b> 4 - 20 03) • Ông quê ở Hà Nội, ông giữ nhiều chức vụ trong nhà nước cũng như các tổ chức văn...
 • 23
 • 484
 • 0

TIết 96-97: TIếng nói của văn nghệ

TIết 96-97: TIếng nói của văn nghệ
... ngời tiếp nhận. ? Em hiểu văn nghệ là gì? Nhan đề Tiếng nói của văn nghệ tiếng nói của ai? ? Văn học- nghệ thuật- Tiếng nói của văn nghệ tiếng nói của ngời nghệ sĩ - GV: Để làm sáng tỏ luận ... Tiết 96 -97 : Tiếng nói của văn nghệ (Nguyễn đình Thi) A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: 1. Hiểu đợc nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nó đối với đời sống cuả ... luận cứ trong đoạn đàu của bài viết? II. Phân tích 1. Nội dung và sứ mênh của văn nghệ: - Văn nghệ phản ánh thực tại khách quan của cuộc sống - Văn nghệ biểu hiện cái chủ quan của ngời sáng tạo....
 • 7
 • 941
 • 9

Tiếng nói của văn nghệ

Tiếng nói của văn nghệ
... 1. Bố cục :2 đoạn - Từ đầu=>tâm hồn: Nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ. - Phần còn lại: Sức mạnh kỳ diệu của văn nghệ. 2. Phân tích : a) Nội dung phản ánh của văn nghệ: - Văn nghệ ghi ... Giáo án môn Ngữ Văn Tiết: 96 TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (Nguyễn Đình Thi) Ngàysoạn: 18/1 Ngày dạy: 20 /1 A. MỤC TIÊU: 1.Kiếnthức: Hiểu được sức mạnh, khả năng kì diệu của văn nghệ đối với đời ... hồn của người đọc. ? Tác động của văn nghệ còn được tác giả tiếp tục phân tích trong đoạn nào của văn bản? => ;Văn nghệ đem lại niềm vui sống cho những kiếp người nghèo khổ. III. Tìm hiểu văn...
 • 2
 • 317
 • 0

Tiếng nói của văn nghệ 2

Tiếng nói của văn nghệ 2
... của văn bản với sự liên kết của 3 ý: + Ý1: Văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc.+ 2: Văn nghệ nói nhiều nhất với tư tưởng.+ Ý3: Văn nghệ mượn sự việc để tuyên truyền.? Tóm tắt phân tích của ... nghĩa kì diệu của văn nghệ. - Văn nghệ phản ánh các cảm xúc của lòngngười và tác động tới đời sống tình cảmcon người là đặc điểm nổi bật của văn nghệ. - Văn nghệ rung động cảm xúc của ngườiđọc: ... tác động của văn nghệ? ? Văn nghệ nói đến tư tưởng nhưng cách thể hiệnvà tác động tư tưởng của văn nghệ có gì đặc biệt?Yếu tố nào nổi lên trong sự phản ánh và tác độngnày?? Văn nghệ có thể...
 • 2
 • 274
 • 1

TIet 96-97 TIeng noi cua van nghe

TIet 96-97 TIeng noi cua van nghe
... chuyên môn Tổ KHXHTiết 96 , 97 Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi( 1 92< /b> 4 -20 03)A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh:1. Hiểu đợc nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nó đối với đời sống ... mở để HS chuẩn bịtâm thế học tiết 2 (Mục 2, 3)Tiết 2 2. Sức mạnh kỳ diệu của văn nghệ đối với đời sống Xh và với mỗi conTrờng THCS Liêm Hải Năm học 20 08 -20 09 4 ... nộ. Văn: Văn học nghệ thuật (Nói chung) Nghệ: Nghề (Văn nghệ: Bao gồm Văn học, Sân khấu, điện ảnh, hộihoạ, âm nhạc,)HS theo dõi màn chiếu3. Đọc và giải thích từkhó:? Phơng thức biểu đạt của...
 • 5
 • 233
 • 1

Xem thêm