Tài liệu về : “BIEN BẢN BÌNH XÉT CHI ĐỘI MẠNH

BIEN BẢN BÌNH XÉT CHI ĐỘI MẠNH

BIEN BẢN BÌNH XÉT CHI ĐỘI MẠNH
... bình xét chi đội mạnh học kỳ I N.H 2010- 2011 chi đội ……… Căn cứ tiêu chuẩn chi đội mạnh của Liên đội Trường TH Trường Đơng B năm học 2009-2010. Ban Phụ trách Đội tiến hành bình xét chi đội mạnh, ... ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI : TRƯỜNG ĐƠNG B ----------- Trường Đơng, ngày……tháng …….năm 2009 BIÊN BẢN BÌNH XÉT CHI ĐỘI MẠNH HỌC KỲ I . CHI ĐỘI :…………………… Năm học : 2010-2011 ... 09 năm 2010 BẢNG ĐIỂM THI ĐUA CHI ĐỘI MẠNH Năm học: 2010-2011 Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011 Liên đội Trường Tiểu học Trường Đông B đề ra bảng điểm thi...
 • 3
 • 840
 • 22

Biên bản đại hội chi đôi

Biên bản đại hội chi đôi
... Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên đội Số ..../ BB - CĐ Trờng Tiểu học Sai Nga, Ngày tháng 9 năm 2008 Biên bản đại hội liên đội Năm học 2008 -2009 Đại hội khai mạc ... liên đội đạt danh hiệu: .. - Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoanBác Hồ ... 4. Bầu Ban chỉ huy chi đội mới: - Đại hội đã thống nhất bầu cử các bạn có tên sau vào Ban Chỉ huy Liên Đội ... Chỉ huy mới ra mắt: 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. ( có biên bản bầu ban chỉ huy chi đội kèm theo) 6. Mời Ban chỉ huy liên đội mới ra mắt nhận nhiệm vụ 7. Các ý kiến phát biểu của Đại hội...
 • 2
 • 2,547
 • 14

Biên bản đại hội chi đội mẫu

Biên bản đại hội chi đội mẫu
... LIÊN ĐỘI TRƯỜNG Cửa Tùng, ngày… …tháng… ….năm 2008 THCS CỬA TÙNG. CHI ĐỘI:……………… =*= BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI Năm học: 2008 – 2009 Đại hội khai mạc lúc ... đua: + Cuối năm chi đội sẽ đạt danh hiệu:……………………………………..… + Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ:…………… 5. Ban chỉ huy chi đội năm học 2007-2008 lên đọc bản tự kiểm điểm ... Bầu Ban chỉ huy chi đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Đội. Năm học 2008 – 2009 và Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội 1……………………………………………… Chi đội trưởng 2…………………………………………………Chi...
 • 2
 • 8,135
 • 70

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
... LIÊN ĐỘI:……………. ………...ngày……tháng…….năm 2008 CHI ĐỘI:……………… =*= BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI Năm học: 2008 – 2009 Đại hội khai mạc lúc….giờ…ngày ... các danh hiệu thi đua: + Cuối năm chi đội sẽ đạt danh hiệu:………………… + Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ:…………… 4. Bầu Ban chỉ huy chi đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu ... 1. Bạn………………………………..thay mặt Đoàn chủ tịch đọc bái cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua và bản phương hướng cho năm học tới 2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết...
 • 2
 • 1,048
 • 11

Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2

Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2
... - Hạnh phúc biên bản đại hội chi đội lớp THCS THị TRấN NHO QUAN NĂM HọC 2007 2008 i. PHầN ĐầU - Thời gian tiến hành từ giờ đến giờ ngày tháng 9 năm 2007. - Chào cờ,Quốc ca, Đội ca,5 điều Bác ... Ban: ............................................đọc bản báo cáo Đại hội 2006 2007 và phơng hớng hoạt động đội năm học 2007 2008. 4. Các bản tham luận các Tổ, Nhóm, cá nhân ........................................................................................................................................ ... điều Bác Hồ day. thiếu niên nhi đồng,khẩu hiệu Đội. - Thành phần tham dự: * Đại biểu: - Giáo viên chủ nhiệm: Cô: - Thầy Nguyễn Đức Toàn Tổng Phụ trách Đội. - Tập thể lớp: * Đoàn Chủ Tịch. ......
 • 2
 • 883
 • 5

Mẫu biên bản đại hội chi đội

Mẫu biên bản đại hội chi đội
... LIÊN ĐỘI TRẦN PHÚ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH CHI ĐỘI:....................................... LỚP : . . . . . . ============ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - NĂM HỌC 2009-2010. -Đại hội Chi đội ... 2................................................................................. - Chi đội phó 3..................................................................................- Uỷ viên thư ký (Có biên bản bầu BCH Chi đội kèm theo) 5*Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên Đội: ... hội Chi đội ...................................đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động NGLL năm học 2009-2010 . Đại hội Chi đội. .......................................đã...
 • 2
 • 1,999
 • 21

Bien ban dai hoi chi doi

Bien ban dai hoi chi doi
... ............................................................................................................................... ( Có biên bản bầu Ban chỉ huy chi đội kèm theo) 7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội: + Đại hội đã nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội liên đội (đại biểu ra mắt ... đua: + Cuối năm chi đội sẽ đạt danh hiệu:.............................................. + Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ: Bạn 4. Mời Ban chỉ huy chi đội của năm học ... Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên bản đại hội chi đội Năm học : 2008 2009. Đại hội khai mạc lúc ..giờ ..ngày ..tháng năm 2008 Tại phòng...
 • 3
 • 418
 • 3

BIEN BAN DAI HOI CHI DOI ( 2009- 2019)

BIEN BAN DAI HOI CHI DOI ( 2009- 2019)
... Hạnh phúc Biên Bản Đại Hội Chi Đội Năm học: 2009- 2010 Đại hội khai mạc lúc....... giờ.........ngày 21 tháng 9 năm 2009 Tại :Chi đội 7A Trờng THCS Vĩnh Chân Thành phần đại biên bản gồm: 1, ....................................... ... danh hiệu thi đua + Cuối năm chi đội sẽ đạt danh hiệu: Tốt xuất sắc + Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ : Từ 70% trở lên 4, Bầu ban chỉ huy chi đội mới : + Đại hội đã thống ... ( Có biên bản bầu ban chỉ huy chi đội kèm theo) 5, Bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội : + Đại hội đã nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội liên đội( Đại biểu ra mắt Đại hội)...
 • 2
 • 493
 • 9

biên bản đại hội chi đội

biên bản đại hội chi đội
... Đội TNTP Hồ Chí Minh Chi Đội Ba Đồn, ngày. tháng. năm 2010 bb/bc Biên bản bầu cử Ban chỉ huy chi đội năm học: 2010-2011 Chi đội: . I/ Thời gian: Vào hồigiờ.Thứ..ngày..tháng ... hồigiờ.Thứ..ngày..tháng 10 năm 2010 Đại hội chi đội: .. Thuộc liên đội: Trờng THCS Ba Đồn. Đã tiến hành bầu Ban chỉ huy chi đội, và bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội lần thứ năm học: 2010-2011 Tổ bầu ... Ban Chỉ Huy chi đội năm học mới: 2010- 2011 (L u ý xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp ) 1/ Bạn: . 4/ Bạn: . 2/ Bạn: . 5/ Bạn: . 3/ Bạn: . Sau đây xin mời Ban chi Huy chi đội nhiệm kỳ...
 • 2
 • 232
 • 1

Bien bản binh xét

Bien bản binh xét
... văn hóa ” tỉnh về hướng d ẫn bình xét gia đình văn hóa, làng – khu phố văn hóa. -Thông qua Công văn 652/BCĐ, ngày 15/10/2010. Về việc triển khai công t ác bình xét các danh hiệu văn hóa năm ... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do - Hạnh phúc Gia Cát, ngày 15 tháng11 năm 2010 BIÊN BẢN BÌNH XÉT CƠ QUAN VĂN HÓANăm 2010Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Địa điểm: ... ngày …tháng…năm . của ban chỉ đạo xây đựng đời sống v ăn hóa huyện Cao Lộc. Về việc hướng dẫn bình xét cơ quan đơn vị có nếp sống văn hóa.-Thông qua Hướng dẫn số 685/ HD- BCĐ, ngày 01/11/2007....
 • 2
 • 525
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP