Tài liệu về : “111 cau hoi rung chuong vang lop 5

111 cau hoi rung chuong vang lop 5

111 cau hoi rung chuong vang lop 5
... hậu, trung thực, cần cù, trường học. Đáp án: Trường học Câu 93: Toán Tổng của 4 số là 50 . Số trung bình cộng của 2 số đầu là 15, 3. Hỏi trung bình cộng của 2 số sau là bao nhiêu? A. 17, 35 B. 9,7 ... Điều kiện - kết quả Đáp án: Nguyên nhân- kết quả Câu 35: Toán 1 ,5 con gà đẻ trong 1 ,5 ngày thì được 1 ,5 quả trứng. Hỏi 3 con gà đẻ trong 1 ,5 tuần thì đẻ được bao nhiêu quả trứng? Đáp án: 21 quả ... liền của nước ta giáp với các nước: A. Trung quốc, Lào, Thái lan. B. Lào, Trung quốc, Campuchia. C. Trung quốc , Thái lan, Campuchia. Đáp án: B. Lào, Trung quốc, Campuchia. Câu 79: Tiếng Việt...
 • 11
 • 2,123
 • 13

câu hỏi rung chuông vàng lớp 5

câu hỏi rung chuông vàng lớp 5
... Nêu nhanh kết quả của phép tính sau: 12: 0, 25+ 3: 0 ,5 54 Câu 12/ Đây là con đường được khởi công xây dựng vào đúng ngày sinh của Bác, năm nay kỉ niệm 50 năm ngày mở con đường này? Đường Trường ... CÂU H RUNG CHUÔNG VÀNG KHÔÍ 5 câu hỏi 1/ Dưới thời Vua Tự Đức ai là người muốn canh tân đất nước? Nguyễn Trường Tộ ... øcưả gì? Cửa sông Câu 4/ Nguồn cung cấp dinh dưỡng tôtá nhất đôùi với trẻ em là gì? Sữa mẹ Câu 5/ Khu rừng nào được ví là lá phổi xanh của trái đất? A-ma- zôn Câu 6/ Nước và một chất hòa tan...
 • 1
 • 3,468
 • 60

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5
... đồng nghĩa Câu 6: Lĩnh vực TNXH: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: Ngày 19 / 5 / 1 959 , Trung ơng Đảng quyết định mở đờng Trờng Sơn. Đờng Trờng Sơn đợc gọi là đờng.. Đáp án: Hồ Chí ... Trờng tiểu học Gio Phong Đề thi rung chuông vàng Lớp 5 - năm học 2008 - 2009 Luât chơi Các em đọc kĩ câu hỏi trên màn hình, nghe ngời dẫn ... Điện Biên Phủ đợc kết thúc sau thời gian chiến đấu kiên cờng bao nhiêu ngày đêm ? Đáp án: 56 ngày đêm Câu 15: Toán học: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 cm, chiều rộng...
 • 3
 • 6,345
 • 87

Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5

Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5
... hợp vào chỗ chấm:5m2 55 cm2 = cm2 (50 055 )Câu 14: Khi bỏ bớt1,2,3, chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của số thập phân thì số đó sẽ nh thế nào? ( Giữ nguyên giá trị)Câu 15: 101 gấp 1001 ... chữ số 5 Câu 52 ) Đội tuyển tham gia giao lu học sinh giỏi lớp 5 của một trờng có 3 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh tham gia giao lu?Đáp án: 83Câu 53 ) Trong ... biểu thức sau: 2 + 2 x 2 - 2 : 2Đáp án: 5 Câu 44) Biết 5 2 số học sinh của một lớp là 10 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?Đáp án: 25 em.Câu 45) Điền 1 số còn thiếu vào chổ chấm trong...
 • 6
 • 14,205
 • 289

CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH THI "RUNG CHUÔNG VÀNG" Lớp 5

CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH THI
... đồng nghĩaCâu 6: Lĩnh vực TNXH: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: Ngày 19 / 5 / 1 959 , Trung ơng Đảng quyết định mở đờng Trờng Sơn. Đờng Trờng Sơn đợc gọilà đờng Đáp án: Hồ Chí ... Trờng tiểu học Gio Phong Đề thi rung chuông vàng Lớp 5 - năm học 2008 - 2009Luât chơiCác em đọc kĩ câu hỏi trên màn hình, nghe ngời dẫn ... Biên Phủ đợc kết thúc sau thời gian chiến đấu kiên cờng bao nhiêu ngày đêm ? Đáp án: 56 ngày đêmCâu 15: Toán học: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 cm, chiều rộng...
 • 3
 • 14,091
 • 238

Cau hoi on luyen thi Rung chuong vang lop 5

Cau hoi on luyen thi Rung chuong vang lop 5
... hợp vào chỗ chấm:5m2 55 cm2 = cm2 (50 055 )Câu 14: Khi bỏ bớt1,2,3, chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của số thập phân thì số đó sẽ nh thế nào? ( Giữ nguyên giá trị)Câu 15: 101 gấp 1001 ... chữ số 5 Câu 52 ) Đội tuyển tham gia giao lu học sinh giỏi lớp 5 của một trờng có 3 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh tham gia giao lu?Đáp án: 83Câu 53 ) Trong ... biểu thức sau: 2 + 2 x 2 - 2 : 2Đáp án: 5 Câu 44) Biết 5 2 số học sinh của một lớp là 10 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?Đáp án: 25 em.Câu 45) Điền 1 số còn thiếu vào chổ chấm trong...
 • 6
 • 2,203
 • 36

Tài liệu Câu hỏi rung chuông vàng khối lớp 5

Tài liệu Câu hỏi rung chuông vàng khối lớp 5
... (1 05 X 6= 630 m)34.3m2 2cm2= cm2 (30002) 35. 70m3 5dm3= dm3 (700 05) 36.8/5giờ = giờ phút (1giờ 36 phút)37.37 74 111 14818 5 222 259 296 333 Số ở ô cuối cùng là số nào? (51 8)38.Tìm ... đại nào? (Lý)20.Tính: 14, 35 X 98+ 14, 35 X 2= (14 35) 21.2,4m3 = dm3 (2 450 )22.80% của 300 bằng bao nhiêu (240)23 .5, 23a = m2 (52 3)24.Hiện nay bố 32 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi ... màu? ( 5+ 5 +5+ 4+1 = 20 viên)Câu 21: Một ngời đI từ tầng 1 lên tầng 5 của một ngôI nhà. Hỏi ngời dố phảI qua bao nhiêu bậc cầu thang, biết rằng đI từ tầng dới lên tầng liền trên đều qua 15 bậc?60...
 • 20
 • 699
 • 1

Rung chuông vàng lớp 5 vòng chung kết

Rung chuông vàng lớp 5 vòng chung kết
... gi¸o nh­ mÑ hiÒn.01234 5 678910 1112 1314 15 161718192021222324 25 2627282930 01234 5 678910 1112 1314 15 161718192021222324 25 2627282930 C©u 26: Trong ... 01234 5 678910 1112 1314 15 161718192021222324 25 2627282930 C©u 13: N­íc ta cã diÖn tÝch phÇn ®Êt liÒn lµ ®åi nói.§óng hay sai? 01234 5 678910 1112 1314 15 161718192021222324 25 262728293043 ... nhen, nhá bÐ.01234 5 678910 1112 1314 15 161718192021222324 25 2627282930 01234 5 678910 1112 1314 15 161718192021222324 25 2627282930C©u 23: BiÕt sè häc...
 • 66
 • 2,700
 • 22

Rung chuông vàng lớp 5

Rung chuông vàng lớp 5
... 302826242220181614121086420 C©u 14:ViÕt sè ch½n lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau 302826242220181614121086420 §¸p ¸n: Ngµy 3-2-1930 C©u 15: §iÒn mét ch÷ cßn thiÕu trong c¸c c©u sau:¨n qu¶ ……. ... ca miÒn nµo?A. D©n ca ®ång b»ng B¾c Bé.B. D©n ca Nam Bé.C. D©n ca Thanh Ho¸.D. D©n ca Nam Trung Bé. 302826242220181614121086420 C©u 3:ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu ... các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự giao lưu học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2007 - 2008 §¸p ¸n: tr­íc - sau Câu 7: Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm.Đặc điểm...
 • 67
 • 4,553
 • 17

Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS - Đề Số 01

Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS - Đề Số 01
... Câu hỏi RCV lớp 5 năm học : 2008-2009 Môn Lịch Sử: ( Đề số 1 )1. Thực dân Pháp xâm lược nước ta bao nhiêu năm ... ( 83 năm )2. Thực dân Pháp chính thức nổ phát súng đầu tiên xâm lược nước ta vào năm nào? (1 858 )3.Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng ( Tố Hữu )- Hai câu thơ trên ... pháp )4. Danh hiệu “ Bình Tây Đại Nguyên Soái ” nói về nhân vật lịch sử nào? ( Trương Định ) 5. Ông đã từng dâng lên vua Tự Đức những bản điều trần về canh tân đất nước, nhưng triều đình từ...
 • 2
 • 3,148
 • 66

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP