Tài liệu về : “Bài tập phân tích tài chính

Bài tập Phân tích tài chính doanh nghiệp Nêu ví dụ về báo cáo kết quả kinh doanh

Bài tập Phân tích tài chính doanh nghiệp Nêu ví dụ về báo cáo kết quả kinh doanh
... vốn;- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác+ chi phí tài chính (635):- các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính - chi phí cho vay và đi vay vốn, ... nhuận gộp về bán hàng và cung cấpdịch vụ (20 = 10 - 11)206. Doanh thu hoạt động tài chính 217. Chi phí tài chính 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 238. Chi phí bán hàng 249. Chi phí quản lý ... PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPI. Nội dung của bản báo cáo kết quả kinh doanh1. Khái niệm. - Báo cáo...
 • 5
 • 3,786
 • 106

bài tập phân tích tài chính

bài tập phân tích tài chính
... TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 Bài tập Phân tích tài chính 1. Công ty X có bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bản cân ... toán31/12/2008 và 2009 08 09 Tài sản Tài sản lưu động Tiền mặt $ 404 247 Khoản phải thu 1115 1616 Hàng tồn kho 2870 4225 Tài sản cố định Nhà xưởng, thiết bị 8452 8100 Tổng tài sản 12481 14188...
 • 2
 • 488
 • 23

bài tập phân tích tài chính cực hay

bài tập phân tích tài chính cực hay
... mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp. 3, Phân tích tình hình hạ thấp giá thành sản phẩm 4, Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp Bài làm:1, Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản ... 600 800 380 375 420 34,2 33,6Yêu cầu: 1, Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm 2, Phân tích tình hình hạ thấp giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Bài làm:Ta có bảng sau:Tên SPQuý 3 Quý ... gián tiếp và trực tiếp.- Phân tích báo cáo dòng tiền vừa lập được. Bài làm:Báo cáo nguồn và sử dụng nguồn của Công ty (ĐVT: triệu đồng)Khoản mục Đầu kỳ Cuối kỳ Thay đổi Phân loạiNguồn Sử dụng...
 • 17
 • 883
 • 2

Tài liệu Bài 16: Phân tích tài chính quốc tế docx

Tài liệu Bài 16: Phân tích tài chính quốc tế docx
... nào? Bài này sẽ trình bày một số khía cạnh liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng khi phân tích tài chính. Trong bài này chúng ta sẽ xem xét những vấn đề phân tích tài chính ... http://www.ebook.edu.vn 130 Bài 16: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Như đã trình bày trong môn học, những quyết đònh tài chính bao gồm quyết đònh đầu tư, quyết đònh tài trợ, quyết đònh quản lý tài sản được ... loại rủi ro phát sinh do sự thay đổi báo cáo tài chính (báo cáo thu nhập và bảng cân đối tài sản) của công ty mẹ khi chuyển đổi từ các báo cáo tài chính ở quốc gia mà các công ty con đang hoạt...
 • 10
 • 99
 • 0

Bài giảng - Phân tích tài chính potx

Bài giảng - Phân tích tài chính potx
... là gi?•K t qu :ế ả không có gì khác nhau! NỘI DUNG1. Các thuật ngữ chính về tài chính 2. Các luật đánh giá về tài chính 3. Bạn lấy tiền từ đâu để thực hiện dự án SXS? Benefit cost ratio ... ®Çu t ”Đầu tư $1Hiện tạiĐầu tưMang lại cho bạn $1.10 trong vòng 1 năm Ý nghĩa của phân tích tài chính, VÍ DỤ 1M t văn phòng công ty mu n đ u t l p l p cách ộ ố ầ ư ắ ớnhi t nh m gi m ... = interest rate + infalation rateTỷ suất lợi nhuận = lãi suất + tỷ lệ lạm phát CNS 3 phân tích tài chính Nguyễn Kim Thanh2010 Cơ hội đầu tưM t đô la b n đ u t ngày hôm nay s sinh l i nhi...
 • 75
 • 202
 • 0

Bài giảng: Phân tích tài chính pptx

Bài giảng: Phân tích tài chính pptx
... khổ phân tích tài chính dựa vào mục đích Hình 2: Khuôn khổ phân tích tài chính dựa vào loại phân tích 4. Phân tích các tỷ số tài chính ... cáo tài chính tài liệu sử dụng để phân tích Như đã nói trong phần 1, phân tích tài chính ở đây dựa vào các báo cáo tài chính do công ty lập ra. Trước khi đi sâu vào khuôn khổ phân tích, ... Phương pháp Phân tích Bài giảng 2 Niên khóa 2003-2004 Bài giảng Nguyen Minh Kieu 10/29/03 1PHÂN TÍC H CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Giới thiệu chung Phân tích báo cáo tài chính phân tích tình...
 • 141
 • 153
 • 1

BÀI tập PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY cổ PHẦN BÁNH kẹo hải hà

BÀI tập PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY cổ PHẦN BÁNH kẹo hải hà
... BÀI TẬPPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀNhóm thực hiện: NHA-CD251. Phạm Mạnh Hải2. Đào Thị Thanh Hằng3. Bùi Thu Huyền4. Đỗ Như Quỳnh 1.PHÂN TÍCH TÌNH ... năng tài chính vững vàng. Doanh nghiệp không những đủ tài trợ cho tài sản dài hạnmà còn tài trợ cho cả tài sản ngắn hạn.Tỷ số này tăng do vốn chủ sở hữu tăng và tài sản dài hạn giảm.- Tài sản ... DN.4.PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN DÀI HẠN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI. Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạnChỉ tiêu phân tích Công thức tính Năm 2008 Năm 2009Tỷ số nợ Nợ phải trả/ tổng tài sản47,0289.20597360=39,0350.192810.74=Tỷ...
 • 28
 • 361
 • 2

Bài tập quản trị kinh doanh phân tích tài chính pot

Bài tập quản trị kinh doanh phân tích tài chính pot
... Bài 1. DN A với chiến lược tăng cường khối lượng sản phẩm tiêu thụ nên đã ra quyết định hạ giá ... Hãy xác định: a, Mức giảm giá thành ? b, Tỷ lệ hạ giá thành cho 2 loại sản phẩm trên ? Bài 2. Có số liệu 1 DN ngày 31/12/N như sau; + Vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 1.5% /...
 • 3
 • 155
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP