Tài liệu về : “Học Hát Bài: Hoà Bình Cho Bé (Nhac và Lời: Huy Trân)

Học Hát Bài: Hoà Bình Cho (Nhac Lời: Huy Trân)

Học Hát Bài: Hoà Bình Cho Bé (Nhac và Lời: Huy Trân)
... Tiết 26: Học Hát Bài: Hoà Bình Cho (Nhac Lời: Huy Trân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát đều ... Ôn Tập Bài Hát: Hoà Bình Cho (Nhac Lời: Huy Trân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, ... thiệu bài hát. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc...
 • 6
 • 240
 • 0

Tài liệu Học Hát Bài - Hoà Bình Cho (Nhac Lời: Huy Trân) ppt

Tài liệu Học Hát Bài - Hoà Bình Cho Bé (Nhac và Lời: Huy Trân) ppt
... 26: Học Hát Bài: Hoà Bình Cho (Nhac Lời: Huy Trân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát đều ... Tập Bài Hát: Hoà Bình Cho (Nhac Lời: Huy Trân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, ... dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. + Bài :Hoà Bình Cho + Nhạc :Huy Trân...
 • 6
 • 484
 • 0

Tiết 26: Học hát bài: Hòa bình cho bé.

Tiết 26: Học hát bài: Hòa bình cho bé.
... hiền hoà. Hoà bình là tia nắng ấm, Thắm hồng môi xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát Tay vòng tay ngoan. Thứ 2 ngày 9 tháng 3 năm 2009 Tiết 26: Học hát bài: 2 4 b b b : 7 7 : Cờ hoà bình ... 2009 Tiết 26: Học hát bài: Cờ hoà bình bay phấp phới x x x x x x Giữa trời xanh biếc xanh. x x x x x Kìa đàn bồ câu trắng trắng x x x x x x Mắt tròn xoe hiền hoà. x x x x x Cờ hoà bình bay phấp ... 9 tháng 3 năm 2009 Tiết 26: Học hát bài: Hoà bình là tia nắng ấm x x x x x x Thắm hồng môi xinh x x x x x Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát x x x x x x Tay vòng tay ngoan. x x x x x Thứ 2 ngày...
 • 7
 • 179
 • 0

Tài liệu Học Hát Bài: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc lời : Phan Trần Bảng) ppt

Tài liệu Học Hát Bài: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc và lời : Phan Trần Bảng) ppt
... hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần ... 11: Học Hát Bài: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc lời : Phan Trần Bảng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, ... ý nghĩa sự giáo dục của bài hát. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc...
 • 6
 • 149
 • 1

Học Hát Bài : Sắp Đến Tết Rồi (Nhạc lời: Hoàng Vân)

Học Hát Bài : Sắp Đến Tết Rồi (Nhạc và lời: Hoàng Vân)
... Tiết 13: Học Hát Bài : Sắp Đến Tết Rồi (Nhạc lời: Hoàng Vân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát đều ... thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh ... ca giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học...
 • 6
 • 1,189
 • 1

Tài liệu Học Hát Bài - Sắp Đến Tết Rồi (Nhạc lời: Hoàng Vân) doc

Tài liệu Học Hát Bài - Sắp Đến Tết Rồi (Nhạc và lời: Hoàng Vân) doc
... 13: Học Hát Bài : Sắp Đến Tết Rồi (Nhạc lời: Hoàng Vân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát ... Tập Bài Hát: Sắp Đến Tết Rồi (Nhạc lời: Hoàng Vân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát đều ... viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát. ...
 • 9
 • 181
 • 0

Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Học Hát Bài : Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh (Nhạc lời: Huy Trân) pptx

Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Học Hát Bài : Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh (Nhạc và lời: Huy Trân) pptx
... Học Hát Bài : Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh (Nhạc lời: Huy Trân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết ... của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều ... Giáo Viên mời học sinh nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên HS rút ra ý nghĩa bài học kinh nghiệm của bài hát. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần...
 • 6
 • 157
 • 1

Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập Bài Hát: Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh (Nhạc lời: Huy Trân) docx

Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập Bài Hát: Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh (Nhạc và lời: Huy Trân) docx
... Hát: Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh (Nhạc lời: Huy Trân) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 2 I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp ... Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: ... Bài :Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh. + Nhạc sĩ: Huy Trân - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu của bài hát. * Hoạt...
 • 6
 • 165
 • 1

Tiết 26: Hòa bình cho

Tiết 26: Hòa bình cho bé
... tr­ng cho ®iÒu g× ? Quan s¸t T­îng tr­ng cho hßa b×nh tr­êng tiÓu häc hoµng quÕ Nh¹c sÜ Huy Tr©n Thứ 3 ng y 23 tháng 3 năm 2009 Tiết 26 Tiết 26 Học hát Học hát bài bài : : Hòa bình cho Hòa bình ... : Hòa bình cho Hòa bình cho Âm nhạc Nhạc lời: Huy Trân 1. Tập hát 2. Hát kết hợp gõ đệm theo lời ca H×nh ¶nh bµi h¸t Tập đọc lời ca theo tiết tấu. Cờ hòa bình bay phấp phới Giữa trời ... Kiểm tra bài cũ 1. Nhắc lại tên bài hát, tác giả của bài đã học giờ trước? -Bài: Quả Nhạc lời : Xanh Xanh 2. Kể tên những loại quả có trong bài hát đã học? - Quả Khế - Quả Trứng - Quả bóng...
 • 15
 • 90
 • 0

Âm nhạc lớp 3 - Học Hát Bài: Em Yêu Trường Em (Nhạc vàlời : Hoàng Vân) .I/Mục tiêu: - Hát

Âm nhạc lớp 3 - Học Hát Bài: Em Yêu Trường Em (Nhạc vàlời : Hoàng Vân) .I/Mục tiêu: - Hát
... Học Hát Bài: Em Yêu Trường Em (Nhạc vàlời : Hoàng Vân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp tiết tấu của bài hát, hát đều ... thiệu bài hát. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc ... ca giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học...
 • 5
 • 1,110
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP