Tài liệu về : “Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
... 4H. Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 12/08/2009 4.1. Trình tự thực hiện: Theo quy định của UBND cấp tỉnh4.2. Cách thức thực hiện:- ... Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (trong đó có cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng) - Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp ... Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức phí theo quy định của HĐND cấp tỉnh4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (đính kèm theo thủ tục)...
 • 2
 • 76
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã
... 4X. Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã12/08/2009 4.1.Trình tự thực hiện: - Theo quy định của UBND cấp tỉnh4.2. Cách thức thực hiện:- ... Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (trong đó có cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng) - Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp ... có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:- Giấy phép 4.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy...
 • 2
 • 57
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
... 18T. Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh11/08/2009 18.1. Trình tự thực hiện: - Theo quy định của UBND cấp tỉnh18.2. Cách thức thực ... Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (trong đó có cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng) - Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp ... hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực...
 • 2
 • 45
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
... tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. - Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung ... - Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại UBND cấp Huyện. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.- ... Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)12/08/2009 1.1.Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin cấp phép...
 • 3
 • 48
 • 0

Tài liệu Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện docx

Tài liệu Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện docx
... chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 12/08/2009 2.1. Trình tự thực hiện:- Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan cấp Giấy phép xây ... chỉnh Giấy phép xây dựng. - Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục « gia hạn, điều chỉnh trong giấy phép xây dựng đã cấp hoặc bằng phụ lục kèm theo giấy phép xây dựng ... quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. - Trường hợp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây...
 • 2
 • 69
 • 0

Tài liệu Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ppt

Tài liệu Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ppt
... giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 12/08/2009 3.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan cấp Giấy phép xây ... quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. - Trường hợp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng ... phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên...
 • 2
 • 55
 • 0

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
... HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính______________________________ Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, ... trực thuộc Trung ương - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh căn cứ dự toán được giao, lập dự toán nămchia từng quý gửi Sở Tài chính cùng cấp để làm căn cứ cấp ... chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW với đơn vịquản lý thuỷ nông địa phương.+ Cơ quan trực tiếp thực...
 • 2
 • 92
 • 0

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) docx

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) docx
... 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền ... định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan phối ... được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập phương án tổng thể về bội thường, thu hồi rừng trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 2....
 • 4
 • 143
 • 0

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư) pdf

Tài liệu Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư) pdf
... 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền ... thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ... kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc lập phương án bồi thường, thu hồi rừng như...
 • 4
 • 70
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP