Tài liệu về : “Các dạng bài tập Kinh tế lượng

Các dạng bài tập Kinh tế lượng

Các dạng bài tập Kinh tế lượng
... kiện cần để định dạng cho các mô hình trên 2. Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)3. Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên ?Bài 11.Cho kết quả ... định dạng cho từng phương trình trong hệ trên. 2. Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b).3. Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình trên .Bài ... Prob(F-statistic) 0.0220591. Viết phương trình ước lượng. Giải thích ý nghĩa kết quả các hệ số ước lượng. 2. Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết không?3. Tìm ước lượng điểm của GDP khi vốn đầu tư trực...
 • 6
 • 13,352
 • 449

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc
... lượng hàm Cobb-Duoglas có dạng như sau :Y= A.eR.T.X21. X3 2. ểTrong đó T là biến xu thế theo thời gian 2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh tế. 6BÀI TẬP KINH TẾ ... BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Khoa Toán Thống Kê Đại Học Kinh Tế ... 22.07106 34 16.993 10.31185Yêu cầu :1. Ước lượng mô hình tuyến tính đơn : Catchi = 1 + 2* Efforti + ui2. Ước lượng mô hình tuyến tính bội : 7BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ...
 • 11
 • 4,555
 • 9

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng
... Nhóm 6: KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP 2 Bài 2. Sử dụng file Table 6.4. Fertility and other data for 64 countries CM = child ... là dấu (+) vì kỳ vọng lượng hoa hồng bán ra tăng khi thu nhập trung bình hàng tuần tăng. 6 Bài 5: Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 ( Table 7.9 ) Rõ hơn trong bài “Đa cộng tuyến” ... H o . Kết luận: nên đưa biến X 3 (vốn đầu tư) vào mô hình. Bài 4: Bài tập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 ( Table 7.6 ) Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó) X2 = giá bán sỉ trung bình. X3 = giá...
 • 9
 • 2,690
 • 116

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3
... KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNGBÀI TẬP 3 Bài 2: Bài tập 9.2, Gujarati (2003), trang 324Y: số giờ làm việc của người vợX2: thu ... tuổi 6~13a. Ý nghóa của các hệ số của biến đònh lượng (không phải biến giả) Theo lý thuyết kinh tế ta kỳ vọng những hệ số của X2, X5 sẽ tăng (mang dấu +) và kỳ vọng các hệ số của X3, X8, ... 0.014862Xt + ui c. Bài tập 9.21, Gujarati (2003), trang 331 Use: Table 7.6lnSavingsi= β1+β2lnIncomei+β3lnD1+uiD = 1 cho các quan sát giai đoạn 1970 – 1981= 0 cho các quan sát giai...
 • 7
 • 1,117
 • 35

Bài tập kinh tế lượng 4

Bài tập kinh tế lượng 4
... KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP 4 Bài 2: Bài tập 10.19, Gujarati (2003), trang 379-380 Mô hình: GNP t = β 1 +β 2 M ... +β 2 M t + β 3 M t-1 + u i Bài 4: Bài tập 10.26, Gujarati (2003), trang 382, Table 10.11 Klein và Goldberger đã cố gắng xác đònh mô hình bên dưới cho Kinh tế Mỹ. Y i = β 1 + β 2 X 2i + β ... và chỉ ra tất cả cách tính chính xác. Bài 6: Bài tập 11.15, Gujarati (2003), trang 432-433, Table 11.7 Sử dụng Table 11.7 Với MPG: average miles per gallon (trung bình lượng gallon~4.875L)...
 • 8
 • 1,527
 • 42

Bài tập kinh tế lượng 5

Bài tập kinh tế lượng 5
... Nhóm 6. KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP 4 (Phương sai thay đổi) Bài 6: Bài tập 11.15, Gujarati (2003), trang 432-433, Table 11.7 Sử dụng ... giảm 1% thì trung bình lượng gallon sử dụng sẽ tăng / giảm 0.39 % với các yếu tố khác không đổi. β 4 = - 1.9033 có ý nghóa khi trọng lượng xe tăng/ giảm 1% thì trung bình lượng gallon sử dụng ... khi có nghi ngờ phương sai thay đổi thì dùng Các hệ số giống hồi quy thông thường, sai số nhỏ hơn dẩn đến t-stat cao có ý nghóa hơn. Bài 7: Bài tập 11.16, Gujarati (2003), trang 434, Table...
 • 7
 • 1,579
 • 68

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1
... Nhóm 6: KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP 1 Bài 1 (BT2-Fullright) Câu 1: (Dữ liệu AM06-PS2-sheet 1) EXPHLTH: Tổng chi tiêu ... quy tuyến tính NYSE t = α + β CPI t + u t Ước lượng các hệ số độ dốc β và tung độ gốc α của mô hình bằng 4 cách : Cách 1: Dựa trên công thức tính của phương pháp bình ... 100.78) = -102.06055 Cách 2: Dùng các lệnh SLOPE và INTERCEPT trong Excel. Excel = SLOPE (Y, X) = β ˆ = 2.1294425 Excel = INTERCEPT (Y, X) = α ˆ = -102.06055 - 4 - Cách 3: Dùng công cụ...
 • 13
 • 1,015
 • 0

Bài tập kinh tế lượng

Bài tập kinh tế lượng
... số hồi quy, ước lượng các hệ số hồi quy d) Hàm hồi quy tuyến tính 1.2. a) Những môn học nào cần biết để nắm vững kinh tế lượng b) Các bước giải bài toán kinh tế lượng c) Có những cách nào để viết ... bình khi giá bán là 17USD k) Dự báo lượng bán cá biệt khi giá bàn là 17USD BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 1 Bài 1 (trang 37) đến bài 9 (trang 43) sách Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm ... của các ước lượng tương ứng với các biến LK và LL bằng 0,0127. a) Viết hàm số kinh tế ban đầu với các biến số S, K, L b) Viết hàm hồi quy mẫu. Cho biết ý nghĩa của các ước lượng nhận được c) Các...
 • 21
 • 10,882
 • 387

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án
... ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVM ĐẠI HỌC HOA SEN KINH TẾ LƯỢNG ĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Người soạn: GV. Phạm Văn Minh Câu 1 (25 điểm): Các khẳng định sau đây có ... và giải thích các câu trả lời của Anh/Chị. a. Các ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) cho hệ số gốc được ước tính chính xác hơn nếu như các giá trị của X gần với các giá trị trung ... hơn (hàm ước lượng này chính xác hơn) nếu các giá trị của X cách xa giá trị trung bình mẫu hơn. Vậy khẳng định trên là sai. b. Nếu X i và u i tương quan với nhau, thì các hàm ước lượng (OLS) vẫn...
 • 9
 • 18,996
 • 579

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS
... BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWSBỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH(Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa là 5%)Phần I: Bài tập xây dựng mô hình:Câu ... quả sau đây, thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể có, và nhận xét về tính chất của các ước lượng? 8. Với các kiểm định, hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó? 9. ... lời các câu hỏi sau:1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng. 2. Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít. 3. Lượng...
 • 15
 • 4,706
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP