Tài liệu về : “Bài 26 Cuộc đấu tranh giành quyền tư chủ của họ Khúc , họ Dương

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của nhà họ Khúc, họ Dương

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của nhà họ Khúc, họ Dương
... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc ... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc ... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc...
 • 12
 • 2,370
 • 14

bài 26 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

bài 26 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
... Huyền Trang Tiết 31 - Bài 26 1 .Họ Khúc giành quyền tự chủ như thế nào? - Cuối thế kỉ IX nhà Đường ngày càng suy yếu, nhiều cuộc khởi nghiã nông dân đã nổ ra (đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng ... nước, thương dân , kiên quyết giành lại độc lập cho dân tộc. Đền thờ Dương Đình Nghệ ở Thanh Hoá Đền thờ Dương Đình Nghệ ở Hải Dương. LUYỆN TẬP Bài 1: Đánh dấu X vào câu trả lời đúng. Khúc ... nhưng thực chất là nức ta đã giành được quyền tự ch ,< /b> chấm dứt ách đô hộ của phong kiến phương bắc đối với nước ta. Sau khi lên nắm quyền xây dựng đất nước thì Khúc Hạo đã thực hiện những cải...
 • 16
 • 1,739
 • 2

Bài 26 Cuộc đấu tranh giành quyền chủ của họ Khúc , họ Dương

Bài 26 Cuộc đấu tranh giành quyền tư chủ của họ Khúc , họ Dương
... chính quyền tự chủ. Theo em việc Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì? Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, thể hiện quyền thống trị của nhà Đường đối với An Nam, nay ... cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường. Khúc Thừa Dụ với danh nghĩa là một viên quan nhà Đường nhưng thực chất là nước ta đã giành được quyền tự ch ,< /b> chấm dứt ách đô hộ của phong ... việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì? Xây dựng quyền độc lập dân tộc, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931) Sự ra đời của nhà...
 • 17
 • 804
 • 5

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc ... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc ... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc...
 • 12
 • 499
 • 0

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ củ họ Khúc,Họ Dương

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ củ họ Khúc,Họ Dương
... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang- Hải Dương ), thuộc một dòng họ ... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc ... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc...
 • 11
 • 630
 • 3

LS 6-Tiet 26-Cuoc dau tranh gianh quyen tu chu cua ho Khuc, ho Duong

LS 6-Tiet 26-Cuoc dau tranh gianh quyen tu chu cua ho Khuc, ho Duong
... sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? ? Khúc Thừa Dụ nổi lên giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh ... thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? - Giữa năm 90 5, Khúc Thừa Dụ kêu gọi nhân dân nổi dậy, đánh chiếm ... X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 91 7, Khúc...
 • 15
 • 1,171
 • 3

cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ khúc ,họ dương

cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ khúc ,họ dương
... :NguyÔn §¨ng Khoa 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ? Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh ... Dụ nổi dậy chiếm Tống Bình , xưng là Tiết Độ sứ và xây dựng chính quyền tự chủ Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương Thảo luận • Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết ... 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) - 930 , quân Nam Hán sang đánh nước ta . Khúc Thừa Mỹ chống không nổi  bị bắt Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương...
 • 18
 • 275
 • 2

Cuộc đấu tranh dành quyền tự chủ của họ khuc họ dương

Cuộc đấu tranh dành quyền tự chủ của họ khuc họ dương
... ở đầu thế kỷ X 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ? Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh ... Dụ nổi dậy chiếm Tống Bình , xưng là Tiết Độ sứ và xây dựng chính quyền tự chủ Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương Thảo luận • Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết ... 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) - 930 , quân Nam Hán sang đánh nước ta . Khúc Thừa Mỹ chống không nổi  bị bắt Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương...
 • 19
 • 505
 • 3

Bai26: cuộc đấu tranh dành quyền tự chủ....

Bai26: cuộc đấu tranh dành quyền tự chủ....
... đầu thế kỷ X 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ? Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh ... 931 ) - 930 , quân Nam Hán sang đánh nước ta . Khúc Thừa Mỹ chống không nổi  bị bắt Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương Võ An Châu Tống Bình 2. Dương Đình Nghệ ... Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm Tống Bình , xưng là Tiết Độ sứ và xây dựng chính quyền tự chủ Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc , họ Dương ...
 • 19
 • 395
 • 2

Bài 15: Cuộc đấu tranh giành toàn vẹn lãnh thổ thống nhất đất nước kết thúc

Bài 15: Cuộc đấu tranh giành toàn vẹn lãnh thổ thống nhất đất nước kết thúc
... Bài 15: Cuộc đấu tranh giành toàn vẹn lãnh thổ thống nhất đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn( 1973- 1975)I Hai miền nam bác sau hiệp định pa ri 19731. Miền bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, ... đường cách mạng bạo lực tưởng chiến lược tiến công.-Thực hiện nghị quyết ta đã chuẩn bị lực lượng mọi mặt, đánh trả và chủ động mở các cuộc tiến công chuẩn bị tiến tới cuộc tổng công kích ... đạo đấu tranh đễn đến địch lấn chiếm đất giành dân gây cho ta nhiều khó khăn Nội dung của đoạn phim ? C¸c em chó ý theo dâi ®o¹n phim sau -Nhận rõ tình hình hội nghị TW Đảng XXI họp...
 • 6
 • 125
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP