Tài liệu về : “GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU K2

GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU K2

GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU K2
... 7 ,5 x 7 ,5 x 5 = 281, 25 (dm 2 ) Diện tích quét sơn của cái thùng hình lập phương là: 281, 25 x 2 = 56 2 ,5 (dm 2 ) Đáp số: 56 2 ,5 dm 2 Lời giải: Diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó là: 4 ,5 x 4 ,5 x ... có bán kính là 5m: A: 5 x 2 x 3,14 B: 5 x 5 x 3,14 C: 5 x 3,14 Bài tập 2: Cho tam giác có diện tích là 250 cm 2 và chiều cao là 20cm. Tìm đáy tam giác? H: Hãy khoanh vào cách giải đúng A: 250 : ... ABCD là: 25 + 15 = 40 (cm) Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 25 A B 15cm M 25cm D C Bài tập3: (HSKG) Người ta đóng một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m, chiều cao...
 • 100
 • 1,890
 • 24

Giáo án lớp 5 buổi chiều

Giáo án lớp 5 buổi chiều
... 8,13 x = 8,13 : 1,2 x = 6,7 75 3. Bài toán: Có 50 0 kg gạo Sáng bán : 45% số gạo Chiều bán : 80% số gạo còn lại? Cả 2 lần bán kg gạo? * Các bớc: - Tính số gạo bán buổi sáng - Tính số gạo còn lại ... giảng: 2. Viết theo mẫu: 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Mẫu: 52 85m = 5km 2 85 = 5, 285m 34dm = 3m4dm = 3,4m 6 258 g = 6kg 258 g = 6, 258 g III/ C 2 - D 2 : - Quan hệ giữa các đ/vị đo - Ôn bài, CB bài ... dụng: Cạnh (HLP): 5cm S XQ cm 2 ? S TP cm 2 ? => S XQ = 5 x 5 x 4 = 100 (cm 2 ) S TP = 5 x 5 x 6 = 150 (cm 2 ) Luyện tập 1. Cạnh (HLP): 1 ,5 m S XQ m 2 (9m 2 ) S TP m 2 (13,5m 2 ) 2. Hộp (HLP)...
 • 85
 • 241
 • 2

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKI

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKI
... bài sau. 6, 25 : 25 = 0, 25 = 25% Lời giải: Coi số tiền bán được là 100%. Số tiền lãi là: 450 000 : 100 × 12 ,5 = 56 250 (đồng) Số tiền vốn có là: 450 000 – 56 250 = 393 750 (đồng) Đáp số: 393 750 đồng. ... 24 12 ; 20 12 ; 7 6 ; 5 3 - HS nêu Giải : a) 8 : 15 = 15 8 ; 7 : 3 = 3 7 ; 23 : 6 = 6 23 b) 19 = 1 19 ; 25 = 1 25 ; 32 = 1 32 Giải : a) 45 36 95 94 5 4 = × × = ; 45 35 59 57 9 7 = × × = . B) 12 ... < 4,31. Lời giải a) 1 ,56 78 : 2,34 x 50 - 6, 25 = 0,67 x 50 - 6, 25 = 33 ,5 - 6, 25 = 27, 25. b) 25, 76 - (43 - 400 x 0,1 - 300 x 0.01) = 25, 76 – ( 43 - 40 - 3 ) = 25, 76 - 0 = 25, 76. Lời giải: 6,778...
 • 116
 • 154
 • 2

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKI

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKI
... bài sau. 6, 25 : 25 = 0, 25 = 25% Lời giải: Coi số tiền bán được là 100%. Số tiền lãi là: 450 000 : 100 × 12 ,5 = 56 250 (đồng) Số tiền vốn có là: 450 000 – 56 250 = 393 750 (đồng) Đáp số: 393 750 đồng. ... 24 12 ; 20 12 ; 7 6 ; 5 3 - HS nêu Giải : a) 8 : 15 = 15 8 ; 7 : 3 = 3 7 ; 23 : 6 = 6 23 b) 19 = 1 19 ; 25 = 1 25 ; 32 = 1 32 Giải : a) 45 36 95 94 5 4 = × × = ; 45 35 59 57 9 7 = × × = . B) 12 ... < 4,31. Lời giải a) 1 ,56 78 : 2,34 x 50 - 6, 25 = 0,67 x 50 - 6, 25 = 33 ,5 - 6, 25 = 27, 25. b) 25, 76 - (43 - 400 x 0,1 - 300 x 0.01) = 25, 76 – ( 43 - 40 - 3 ) = 25, 76 - 0 = 25, 76. Lời giải: 6,778...
 • 116
 • 142
 • 0

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKI

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKI
... bài sau. 6, 25 : 25 = 0, 25 = 25% Lời giải: Coi số tiền bán được là 100%. Số tiền lãi là: 450 000 : 100 × 12 ,5 = 56 250 (đồng) Số tiền vốn có là: 450 000 – 56 250 = 393 750 (đồng) Đáp số: 393 750 đồng. ... 24 12 ; 20 12 ; 7 6 ; 5 3 - HS nêu Giải : a) 8 : 15 = 15 8 ; 7 : 3 = 3 7 ; 23 : 6 = 6 23 b) 19 = 1 19 ; 25 = 1 25 ; 32 = 1 32 Giải : a) 45 36 95 94 5 4 = × × = ; 45 35 59 57 9 7 = × × = . B) 12 ... sản phẩm người thứ nhất làm được là: 54 6 : 1200 = 0, 455 = 45, 5% (tổng SP) Số % sản phẩm người thứ hai làm được là: 100% - 45, 5% = 54 ,5 % (tổng SP) Đáp số: 54 ,5 % tổng SP. Lời giải: Coi số lít nước...
 • 116
 • 684
 • 5

Tài liệu GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKII

Tài liệu GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKII
... 45 (m) Chiều rộng mảnh đất là: 60 – 45 = 15 (m) Diện tích mảnh đất là: 45 × 15 = 6 75 (m 2 ) Ruộng đó thu được số tạ thóc là: 0 ,5 × 6 75 = 337 ,5 (kg) = 3,3 75 tạ Đáp số: 3,3 75 tạ Lời giải: a) Buổi ... Lời giải: a) 1 35, 7906ha = 1km 2 35hm 2 79dam 2 6m 2 b) 5ha 75m 2 = 5, 0075ha = 50 075m 2 c)2008,5cm 2 = 0,20085m 2 =200 850 mm 2 Lời giải: Nửa chu vi mảnh đất là: 120 : 2 = 60 (m) Chiều dài mảnh ... có bán kính là 5m: A: 5 x 2 x 3,14 B: 5 x 5 x 3,14 C: 5 x 3,14 Bài tập 2: Cho tam giác có diện tích là 250 cm 2 và chiều cao là 20cm. Tìm đáy tam giác? H: Hãy khoanh vào cách giải đúng A: 250 :...
 • 100
 • 102
 • 0

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKII

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5 BUỔI CHIỀU HKII
... 45 (m) Chiều rộng mảnh đất là: 60 – 45 = 15 (m) Diện tích mảnh đất là: 45 × 15 = 6 75 (m 2 ) Ruộng đó thu được số tạ thóc là: 0 ,5 × 6 75 = 337 ,5 (kg) = 3,3 75 tạ Đáp số: 3,3 75 tạ Lời giải: a) Buổi ... Lời giải: a) 1 35, 7906ha = 1km 2 35hm 2 79dam 2 6m 2 b) 5ha 75m 2 = 5, 0075ha = 50 075m 2 c)2008,5cm 2 = 0,20085m 2 =200 850 mm 2 Lời giải: Nửa chu vi mảnh đất là: 120 : 2 = 60 (m) Chiều dài mảnh ... có bán kính là 5m: A: 5 x 2 x 3,14 B: 5 x 5 x 3,14 C: 5 x 3,14 Bài tập 2: Cho tam giác có diện tích là 250 cm 2 và chiều cao là 20cm. Tìm đáy tam giác? H: Hãy khoanh vào cách giải đúng A: 250 :...
 • 100
 • 2,582
 • 11

Giáo án lớp 5 buổi 2

Giáo án lớp 5 buổi 2
... thang : 80 - 5 = 75 (m) Diện tích thửa ruộng hình thang : (120 + 80) ì 75 : 2 = 750 0 (m 2 ) Số thóc thu đợc trên thửa ruộng đó là : 64 ,5 ì 750 0 : 100 = 4837 ,5 (kg) Đáp số : 4837 ,5 kg Bài tập ... chữa bài - Gọi HS lên bảng làm - GV giúp HS yếu ì 5 3 35 18 35 29 2 3 7 4 5 3 2 1 1 7 4 = ì =ìì=ì , 5 12 9 4 1 3 5 9 4 9 : 3 1 : 5 9 4 1 2: 3 1 : 5 9 =ìì== . Hoạt động 2: Ôn cách tìm thành phần ... c) ì 5 4 3,14 = 2 ,51 2(cm) Bài tập 2 : HS làm vào vở. a) 2, 75 ì 2 ì 3,14 = 17,27 (cm) ; b) 6 ,5 ì 2 ì 3,14 = 40,82 (cm) ; c) ì 2 1 2 ì 3,14 = 3,14 (cm) Bài tập 3 : Chu vi bánh xe là : 0, 75 ì 3,14...
 • 222
 • 1,443
 • 9

Giáo án lớp 5-Buổi 2 -Tuần 1

Giáo án lớp 5-Buổi 2 -Tuần 1
... 28dm (Đáp án b) 5. 15 tạ 7 yến = kg 17 Giáo án tăng buổi lớp5 2008- 2009 a. 150 07kg b. 1 750 kg c. 150 7kg d. 157 0kg (Đáp án d) 6. 72 dag= hg g a. 70hg2g b. 7hg20g c. 70hg20g d. 2hg7g (Đáp án b) B. ... bán lần thứ nhất là: ( 17 + 3) : ( 1- 3/7 ) = 35 (m) Tấm vải đó dài số m là: ( 35 + 5 ) : ( 1- 1 /5) = 50 (m) Số m vải bán lần thứ nhất là: 50 x 1 /5 + 5 = 15( m) Số m vải bán lần thứ hai là: ( 50 ... nhau là: 9 - 4 = 5 (phần) số bé là: 55 : 5 x 4 = 44 Số lớn là: 55 + 44 = 99 Bài 2: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm hai số khi tổng và tỉ só của hai số đó 13 Giáo án tăng buổi lớp5 2008- 2009 Bài...
 • 38
 • 582
 • 4

Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 2

Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 2
... == ; 5 1 11 10 2 11 10 112 == - HS làm bài vào vở, chữa bài: a. 5 29 5 13 5 16 5 3 2 5 1 3 =+=+ 5 7 2 4 3 1 = 21 22 21 90 21 112 7 30 3 16 == b. 1 5 10 7 ì = 2 17 5 10 17 =ì , 2 3 1 : 5 7 2 ... 5 5 7 5 4 < ; 10 9 5 11 9 5 < - HS theo dõi, nắm cách chuyển các phân số thành hỗn số. - HS làm bài vào vở, chữa bài. - HS nhận xét, nhắc lại cách thực hiện. 7 4 3 5 17 = ; 4 3 5 12 9 5 ... có tỉ số giữa tử số và mẫu số là 4: 5. Từ đó suy ra tử số mới là: 117 : ( 4+ 5) x 4 = 52 Mẫu số mới là : 117 : (4 +5) x 5 = 65 Số tự nhiên phải tìm là: 52 54 = 2. - HS phân tích đề bài để nhận...
 • 8
 • 183
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP