Tài liệu về : “Bộ trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán

Bộ trắc nghiệm môn nguyên kế toán

Bộ trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán
... không đúng: a. Trước khi lập BCĐKT, kế toán phải xác định số dư cuối kỳ của các TK b. Có thể áp dụng các phương pháp sửa chữa sai sót khi sửa chứng từ kế toán c. Kế toán tổng hợp là việc phản ánh ... đơn vị kế toán c. Trên chứng từ không nhất thiết phải ghi định khoản kế toán d. Chi phí phải trả là đối tượng thuộc nguồn vốn của DN 10. Nghiệp vụ kinh tế nào chỉ ảnh hưởng đến kết cấu ... thanh toán hết tiền hàng cho DN bằng TGNH. Tỷ giá giao dịch 16.100đ/USD 20. Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng: 300.000, ở bộ phận quản lý: 200.000 21. Khấu trừ thuế GTGT 22. Kết chuyển...
 • 10
 • 8,158
 • 620

80 câu trắc nghiệm môn nguyên kế toán

80 câu trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán
... 1 80 câu trắc nghiệm nguyên kế toán kèm đáp án http://ou.zest.vn/diendan/member.php/1747-Hien_ugly 1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán A. Ký hđ thuê nhà xưởng ... là chủ nợ của DN D. Tất cả câu trên 19. Kế toán là việc: A. Thu thập thông tin B. Kiểm tra, phân tích thông tin 3 80 câu trắc nghiệm nguyên kế toán kèm đáp án http://ou.zest.vn/diendan/member.php/1747-Hien_ugly ... câu trắc nghiệm nguyên kế toán kèm đáp án http://ou.zest.vn/diendan/member.php/1747-Hien_ugly D. Tổng vốn bằng tiền của DN trên bảng CĐKT lập tại thời điểm đó 37. Các kết luận sau đây, kết...
 • 10
 • 1,406
 • 8

Đề cương thi liên thông môn Nguyên kế toán

Đề cương thi liên thông môn Nguyên lý kế toán
... quan về kế toán 1.1- Định nghĩa, nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại kế toán. 1.2- Đối tượng của kế toán 1.3- Hệ thống phương pháp kế toán 1.4- Các quy định và nguyên tắc kế toán 1.5- Luật kế toán ... xuất bản lao động năm 2009. Giáo trình Nguyên kế toán, GS. TS Ngô Thế Chi, TS. Trương Thị Thủy, Nhà xuất bản tài chính năm 2009. Sách Nguyên kế toán, PGS. TS Võ Văn Nhị, TS. Hà Xuân Thạch, ... - Giáo trình chính: Bài giảng Nguyên kế toán, ThS. Trịnh Ngọc Anh, Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM- năm 2010. - Sách tham khảo: Sách Nguyên kế toán PGS. TS Nguyễn Việt, Nhà xuất...
 • 2
 • 652
 • 5

Bài tập môn nguyên kế toán

Bài tập môn nguyên lý kế toán
... BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4) Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ) 1. Nguyên liệu, vật liệu ... định hữu hình nguyên giá 100.000.000đ 4. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 25.000.000đ Yêu cầu: 1. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 30/11/200X? 2. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X? ... 500.000 e. Khấu hao tài sản cố định cho bộ phận bán hàng 800.000, bộ phận quản doanh nghiệp 1.000.000 f. Phải trả lương cho bộ phận bán hàng 800.000, quản doanh nghiệp 1.000.000 g. Trích BHXH,...
 • 11
 • 1,431
 • 26

BÀI tập môn NGUYÊN kế TOÁN

BÀI tập môn NGUYÊN lý kế TOÁN
... BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4) Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ) 1. Nguyên liệu, vật liệu ... định hữu hình nguyên giá 100.000.000đ 4. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 25.000.000đ Yêu cầu: 1. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 30/11/200X? 2. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X? ... 500.000 e. Khấu hao tài sản cố định cho bộ phận bán hàng 800.000, bộ phận quản doanh nghiệp 1.000.000 f. Phải trả lương cho bộ phận bán hàng 800.000, quản doanh nghiệp 1.000.000 g. Trích BHXH,...
 • 11
 • 910
 • 4

đề cương chi tiết ôn tập môn nguyên kế toán

đề cương chi tiết ôn tập môn nguyên lý kế toán
... kí kết là sẽ nhận cung cấp dv quảng cáo trong tháng tới, tháng này ứng trước số tiền 20tr cho nhà cung cấp dv, kế toán ko hạch toán vào sổ kt tháng này. 2) nội dung kết cấu các tk hạch toán ... trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr + trích chi phí khấu hao bộ phận bán hàng là 1tr14. Chi phí trả lương cho bộ phận quản là 12tr + trích chi phí khấu hao bộ phận quản là 4tr.Yêu ... đầu của tháng 4. số tièn phải trả được thanh toán vào cuối tháng 5. theo bạn thì chi phí mua sơn nên hạch toán vào tháng nào? dựa trên nguyên tắc kết toán nào? định khoản cho các tài khoảnmình...
 • 31
 • 613
 • 1

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN ppt

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ppt
... ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁNTại một doanh nghiệp có cái tài liệu liên quan đến hoạt động trong kì được kế toán ghi nhận như sau: Tài liệu một: số dư đầu ... khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 3.000.000 đồng, bộ phận xử phân xưởng là 2.000.000 đồng, bộ phận quản bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản doanh nghiệp là 4.000.000 ... sinh thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 19.800.000 đồng, phân bộ cho bộ phận sản xuất là 8.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản doanh nghiệp...
 • 4
 • 496
 • 32

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP