Tài liệu về : “Bài 10 Quan niệm về đạo đức

Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Bài 10: Quan niệm về đạo đức
... Bài 10 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC ( 1 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 .Về kiến thức: - Nêu được thế nào là đạo đức. - Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật ... chính của bài học Hoạt động 1: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Quan niệm về đạo đức. a .Đạo đức là gì ? GV giảng: Sống trong xã hội, dù muốn hay không, con người luôn có quan hệ ... mọi người chung quanh. Trong các mối quan hệ phức tạp ấy, con người luôn phải ứng xử, giao tiếp và thường xuyên điều chỉnh thái độ, hành vi của 1 .Quan niệm về đạo đức: a .Đạo đức là gì? mình...
 • 6
 • 3,558
 • 32

Bài 10.Quan niệm về đạo đức

Bài 10.Quan niệm về đạo đức
... 1 Bài 10 : QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC I- Quan niệm về đạo đức II- Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội 2 1) Quan niệm về đạo đức a. Đạo đức là gì ? Theo ... người có đạo đức. Một cá nhân chỉ biết đến lợi ích của mình, bất chấp lợi ích của người khác, của xã hội sẽ bò coi là người thiếu đạo đức. Người có đạo đức Người thiếu đạo đức VD : 6 a -Đạo đức là ... của nhân dân. Phong kiến Ngày nay 8 Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức như thế nào ? Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức tiến bộ, phù hợp với sự nghiệp công...
 • 39
 • 721
 • 3

Bài 10 : Quan niệm về đạo đức

Bài 10 : Quan niệm về đạo đức
... 1 BAỉI 10 BAỉI 10 QUAN NIEM VE QUAN NIEM VE ẹAẽO ẹệC ẹAẽO ẹệC 2 Mục đích yêu cầu Đạo đức là gì? Vai trò đạo đức trong đời sống xã hội Sự giống và khác nhau giữa đạo đức với PLvà phong ... nhân và tổ chức phải tuân theo. 8  Giữa đạo đức và phong tục, tập quán: Đạo đức Phong tục, tập quán - Là những quan niệm sống, những hiểu biết về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích ... Chuẩn bò trước bài 2 : 3.- Chuẩn bò trước bài 2 : Tổ 1 Tổ 1 : Nói về nghóa vụ : Nói về nghóa vụ Tổ 2 Tổ 2 : Nói về lương tâm : Nói về lương tâm Tổ 3 Tổ 3 : Nói về hạnh Phúc : Nói về hạnh Phúc Tổ...
 • 15
 • 517
 • 3

Bài 10 Quan niệm về đạo đức

Bài 10 Quan niệm về đạo đức
... lệ làng  Đạo đức  PTTQ  Đạo đức  Pháp luật  Đạo đức PTTQ 2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân , gia đình và xã hội Câu hỏi thảo luận nhóm ( 5p) Nhóm 1 : Đạo đức có vai ... 1. Quan niệm về đạo đức a. Đạo đức là gì: - Đạo đức: là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội , mà nhờ đó con người tự giác ... nhân ? ở cá nhân tài năng và đạo đức cái nào hơn ? vì sao.VD minh hoạ Nhóm 2: Đạo đức có vai trò gì đói với gia đình ? Theo em hạnh phúc gia đìn có được là nhờ đạo đức hay tiền bạc danh vọng ?...
 • 6
 • 388
 • 3

bài Quan niệm về đạo đức

bài Quan niệm về đạo đức
... CÔNG DÂN KHỐI 10 KHỐI 10 GV :ĐẶNG QUANG TRUNG GV :ĐẶNG QUANG TRUNG 2 BAỉI 1 BAỉI 1 QUAN NIEM VE QUAN NIEM VE ẹAẽO ẹệC ẹAẽO ẹệC 3 NỘI DUNG BÀI HỌC I. Quan niệm về đạo đức: 1. Đạo đức là gì? II. ... thừa đạo đức truyền thống của dân tộc vừa phát huy những tinh hoa đạo đức của nhân loại. Nền đạo đức 7 2. Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán: Sự giống và khác nhau giữa đạo đức ... nhân và tổ chức phải tuân theo.  9  Giữa đạo đức và phong tục, tập quán: Đạo đức Phong tục, tập quán - Là những quan niệm sống, những hiểu biết về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của...
 • 17
 • 423
 • 14

Quan niệm về Đạo đức

Quan niệm về Đạo đức
... VỚI ĐẠO ĐỨC (Sách giáo khoa thí điểm) Bài 1 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC (1tiết) Bài1 . QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm I. GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG Bài ... GIẢNG Bài 1. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC Bài1 . QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm I. GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG: Đạo đức là gì ? Vì sao đạo đức lại được đặt vấn đề quan trọng đến ... c.Đối với xã hội Bài1 . QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1 .QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC a .Đạo đức là gì? Đặt vấn đề: Quan hệ xã hộiø là quan hệ đặc trưng...
 • 15
 • 363
 • 8

Quan niệm về đạo đức

Quan niệm về đạo đức
... phẩm Danh dự Đạo đức I- Quan niệm về đạo đức . 1: Đạo đức là gì : 2. Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự điều chỉnh hành vi con người? Cỏc nhúm tho lun 10, sau dú giỏo ... vi phạm đạo đức với hành vi vi phạm pháp luật và hành vi không phù hợp phong tục, tập quán. 3- Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. 1 3 I- Quan niệm về đạo đức . 1: Đạo đức là ... 1 1 Bµi 10( TI T 22)ế Quan niÖm vÒ ®¹o ®øc So So n ng yạ à n ng yạ à :25 / 10 / 2009 :25 / 10 / 2009 Th Th c hi nự ệ c hi nự ệ 30 / 10 / 2009 30 / 10 / 2009 L L p ớ p ớ 10K14- BTVH 10K14- BTVH...
 • 16
 • 312
 • 10

Quan niệm về tứ đức “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay

Quan niệm về tứ đức “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay
... chưa hoàn thiện về một số mặt nhưng họ có phẩm chất, đức hạnh tốt thì họ vẫn là người con gái đẹp.Có thể nói đây là vẻ đẹp quan trọng nhất để đánh giá về người con gái.III- QUAN NIỆM VỀ “CÔNG - DUNG ... thì những giá trị về tứ đức "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" Cũng không mất đi, chỉ có điều mỗi một thời sẽ có những quan niệm, chuẩn mực về “tứ đức đó là khác ... hết là về chữ Công của người phụ nữ, theo quan niệm xưa thì đó là tinh thần tận tuỵ lao động bếp núc, vá may “nữ công gia chánh”, sinh con, nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Song quan niệm ngày...
 • 25
 • 6,167
 • 12

Quan niệm về tứ đức" Công - Dung - Ngôn - Hạnh" của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay

Quan niệm về tứ đức" Công - Dung - Ngôn - Hạnh" của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay
... hồn thiện về một số mặt nhưng họ có phẩm chất, đức hạnh tốt thì họ vẫn là người con gái đẹp.Có thể nói đây là vẻ đẹp quan trọng nhất để đánh giá về người con gái. III- QUAN NIỆM VỀ “CƠNG ... nữa thì những giá trị về tứ đức "Cơng - Dung - Ngơn - Hạnh" Cũng khơng mất đi, chỉ có điều mỗi một thời sẽ có những quan niệm, chuẩn mực về “tứ đức đó là khác nhau. ... là về chữ Cơng của người phụ nữ, theo quan niệm xưa thì đó là tinh thần tận tuỵ lao động bếp núc, vá may “nữ cơng gia chánh”, sinh con, ni con, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Song quan niệm...
 • 25
 • 955
 • 1

Quan niệm về tứ đức “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay

Quan niệm về tứ đức “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay
... chưa hồn thiện về một số mặt nhưng họ có phẩm chất, đức hạnh tốt thì họ vẫn là người con gái đẹp.Có thể nói đây là vẻ đẹp quan trọng nhất để đánh giá về người con gái. III- QUAN NIỆM VỀ “CƠNG - DUNG ... đi chăng nữa thì những giá trị về tứ đức "Cơng - Dung - Ngơn - Hạnh" Cũng khơng mất đi, chỉ có điều mỗi một thời sẽ có những quan niệm, chuẩn mực về “tứ đức đó là khác nhau. Trước hết ... Bỏo Ph n Vit Nam (cỏc s cú liờn quan) . 17. Bỏo th gii Ph n (cỏc s cú liờn quan. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN MỤC LỤC I - MỞ ĐẦU 0 II - NỘI DUNG 1 III- QUAN NIỆM VỀ “CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH”...
 • 25
 • 623
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP