Tài liệu về : “De kiem tra hoc ki I (Ma tran+dap an)

De kiem tra hoc ki I (Ma tran+dap an)

De kiem tra hoc ki I (Ma tran+dap an)
... GD&ĐT Kim Thành Trờng THCS Lai Vu Đề ki m tra khảo sát học kì i Môn: Tin học 6 (lý thuyết) Năm học 2010 2011 Th i gian làm b i: 45 phút Câu 1 (2 i m). a. Nêu kh i niệm thông tin? b. Nêu ... biểu i m môn Tin học 6 (lí thuyết) Năm học 2010 2011. Câu 1 (2 i m). a. Nêu đúng kh i niệm thông tin. 1đ b. Nêu một số ví dụ: Tiếng trống trờng, b i báo, bức tranh về trờng em, tiếng thầy giáo ... thông tin mà em biết(4 ví dụ trở lên) ? Câu 2 (2 i m). a. Nêu kh i niệm phần mềm? b. Cho một số ví dụ cụ thể về các lo i phần mềm mà em biết. Câu 3 (2 i m). a. Nêu kh i niệm đờng dẫn? b. Viết...
 • 3
 • 131
 • 3

Đề kiểm tra Học kỳ I, có cả đáp an- hóa 8 năm học 2010-2011

Đề kiểm tra Học kỳ I, có cả đáp an- hóa 8 năm học 2010-2011
... đề ki m tra chất lợng học kỳ i- năm học 2010- 2011 Môn hoá học- lớp 8 (Th i gian làm b i 45 phút, không kể th i gian giao đề)Trờng: THCS , Lớp : Họ tên HS: Giám thị số 1 Giám thị số ... pháchChủ tịch H i đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ d i đây i m bằng số: i m bầng chữ Số pháchĐề b i. Câu 1(2 i m). Hãy phát biểu n i dung của định luật bảo toàn kh i lợng và viết biểu thức củađịnh ... v i oxi là 2.b. Hợp chất B có 70% Fe, còn l i là oxi. Kh i lợng mol của B là 160g.Câu 5. (3 i m) Khi cho 11,2g sắt tác dụng vừa đủ v i khí clo ở nhiệt độ cao tạo ra sản phẩm làsắt (III) clorua.a.Viết...
 • 3
 • 36
 • 0

Kiem tra hoc ki I Toán 9 + đáp án

Kiem tra hoc ki I Toán 9 + đáp án
... giáo dục Ki n XơngĐề ki m tra chất lợng học kỳ I Môn : Toán 8(th i gian làm b i : 120 phút) I. Trắc nghiệm: (2 i m) Trong các câu có lựa chọn A,B,C,D hãy ghi chữ c i in hoa ở đầu câu m i ... 2x 2yB i 2 ( 3 i m) Cho biểu thức: 2 2 x 1 x 1M . x 1 :3x x 1 3x x + == ữ + a) Tìm i u ki n của x để giá trị của M xác địnhb) Rút gọn M; tìm giá trị của M khi x = 0; x ... 0; x = 3c) Tìm giá trị nguyên của x để M có giá trị nguyênB i 3 (3,5 i m) Cho tam giác ABC vuông cân t i A, đờng cao AH, từ i m M bất kỳ trên cạnh BC ( M không trùng v i B và C) kẻ các đờng...
 • 2
 • 39
 • 0

De kiem tra hoc ki I. Tiet 35, 36, Co ma tran...

De kiem tra hoc ki I. Tiet 35, 36, Co ma tran...
... Ki m tra học kì I ( Năm học 2008-2009). Môn toán lớp 7. Th i gian: 90. I . Trắc nghiệm khách quan: (3Đ)Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng ... Hai đờng thẳng song song là hai đờng thẳng không có i m chung. Câu 10: Đờng trung trực của đoạn thẳng AB là:A. Đờng thẳng vuông góc v i AB t i i m A.B. Đờng thẳng vuông góc v i AB t i i m ... góc trong tam giác không thể là góc tù.C. Hai góc trong một tam giác không thể đều là góc tù.D. Hai góc trong của tam giác có thể đều là góc tù.II Tự luận ( 7 i m)Câu 13 (1 i m): Tính: M...
 • 4
 • 61
 • 0

Đề Kiểm tra Học I - Môn Ngữ Văn 9 - Năm học 2008 - 2009 (Có Ma trận)

Đề Kiểm tra Học kì I - Môn Ngữ Văn 9 - Năm học 2008 - 2009 (Có Ma trận)
... MỸĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009MÔN NGỮ VĂN KH I 9MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I TTN i dung Ki n thứcMức độ nhận thức Sốcâu i mBiết HiểuVận dụng thấpVận dụng cao1Đọc hiểu111 ... Sốcâu i mBiết HiểuVận dụng thấpVận dụng cao1Đọc hiểu111 12Tiếng Việt21312 23Làm văn471 7Tổng Số câuTổng số i m111111174 10...
 • 2
 • 356
 • 2

Đề kiểm tra học I, Toán 8, có ma trận đầy đủ của Bộ GD

Đề kiểm tra học kì I, Toán 8, có ma trận đầy đủ của Bộ GD
... Tìm i u ki n xác định của biểu thức Pb) Chứng minh rằng v i m i giá trị của x nguyên thì P nguyênCâu 16 .( 2,75 i m ) Cho tứ giác ABCD. Hai đờng chéo AC và BD vuông góc v i nhau. G i M, ... Độ d i cạnh của hình thoi là:A. 13cm B. 13cm C. 52cm D. 52cmCâu 13. N i m i ý ở cột A v i một ý ở cột B để đợc kết luận đúng.A Ba) Tứ giác có hai cạnh đ i song song, hai cạnh đ i kia bằng ... không song song1. là hình thoib) Tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau t i trung i m của m i đờng2. là hình thang cânc) Tứ giác có hai cạnh đ i song song và hai góc đ i bằng 9003. là hình bình...
 • 3
 • 978
 • 42

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN
... Họ và tên: Đề ki m tra và b i làm học kì I ( năm học 2010- 2011) Môn: toán lớp 7.Lớp: Th i gian: 90 phút, (không kể th i gian giao đề) i m L i phê của thầy cô giáocâu h i +Kết quả: !"#$%&'($)*+,#$-./,.(*0123343567'* ... S,>+>;D,5+,67'!C:8)?7<:25 ',+-;$*82 I ) I ) I 82 I H I 83+-767+D7>7;D,AT+-7!D'67+D7>7;D,AG?7;A($U*213UD'(C(<C'D>'D7'=7'J0'7<-)3D'(C(<C''D7(,<'5@($'-;-,D'(@7B+>,$7'6';$(,A($9*213+-?7B/V;$*F+,WW51',E4:J20?7;D,,',;$*F2 I F I E )I F4 I 5?,D-';D,',E)XF2+,@$(>'?7B+7D-'','$7'.?,FYOY ... ',+-;$*82 I ) I ) I 82 I H I 83+-767+D7>7;D,AT+-7!D'67+D7>7;D,AG?7;A($U*213UD'(C(<C'D>'D7'=7'J0'7<-)3D'(C(<C''D7(,<'5@($'-;-,D'(@7B+>,$7'6';$(,A($9*213+-?7B/V;$*F+,WW51',E4:J20?7;D,,',;$*F2 I F I E )I F4 I 5?,D-';D,',E)XF2+,@$(>'?7B+7D-'','$7'.?,FYOY...
 • 4
 • 550
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I THEO MA TRẬN (2010-2011)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I THEO MA TRẬN (2010-2011)
... ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I: MÔN CÔNG NGHỆ 6 (Đề 1)TH I GIAN: 45 PHÚTMA TRẬN N i dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Chương 11.Các lo i v i -Tính chất v i s i thiên nhiên v i s i hóa học-Phân biệt ... -V i bông, v i s i tơ tằm thuộc lo i v i s i thiên nhiên.(0.5) -Hai lo i v i này có tính hút ẩm cao, mặc thoáng mát thấm mồ h i nên ngư i mặc cảm thấy dễ chịu.(0.5) b. Không thích mặc v i nilon, ... đẹp h i hòa, sống động cho bình hoa Hãy n i cụm từ ở cột A v i cụm từ ở cột B để được câu trả l i đúng:( 2 đ )6/:A B1.Có thể phân biệt nhanh v i s i thiên nhiên và v i s i hóa học khi i mua...
 • 7
 • 53
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I SINH 10 VÀ 12

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 10 VÀ 12
... luậtphân liSố câu h i Số i m- Trình bày được n i dung của quy luật phân li.- Hiểu, gi i thích đượccơ sở tế bào học củaquy luật.- Biết cách xác định giao tử, tỉlệ ki u gen và ki u hình.2 ... li độclậpSố câu h i Số i m - Trình bày được n i dung của quy luật phân liđộc lập Hiểu, gi i thích đượccơ sở tế bào học củaquy luật.- Biết cách xác định giao tử, tỉlệ ki u gen và ki u ... đahiệu củagenSố câu h i Số i m- Nhận biết được các ki utương tác qua các phéplai. - Phân biệt được cácdạng tương tác gen v i nhau và v i gen đa hiệu - Gi i thích được sự đa dạngcủa sinh...
 • 6
 • 539
 • 30

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I . LỚP 6 Năm học: 2012 – 2013 pot

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I . LỚP 6 Năm học: 2012 – 2013 pot
... i m M nằm giữa i m N và i m P . Kết luận nào sau đây là đúng?A. Tia MN trùng v i tia PN. B. Tia MP trùng v i tia NP.C. Tia MN và tia NM là hai tia đ i nhau. D. Tia MN và tia MP là hai tia ... đ i nhau.Câu 8. Cho hai tia OM, ON đ i nhau, lấy i m P nằm giữa i m O và i m N. Kết luận nào sau đây là đúng?A. i m M và P nằm cùng phía đ i v i i m O. B. i m M và N nằm cùng phía đ i ... nằm cùng phía đ i v i i m O.C. i m O và N nằm khác phía đ i v i i m M. D. i m M và N nằm khác phía đ i v i i m P. B) TỰ LUẬN (8 i m)1/ Thực hiện phép tính: ( 1,5 i m)a/ 7 . 52 – 6...
 • 3
 • 324
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP