Tài liệu về : “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM

Thực trạng công tác kế tóan nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Bia và NGK Phú Yên.doc

Thực trạng công tác kế tóan nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Bia và NGK Phú Yên.doc
... hưởngThuế GTGTChuyên đề thực tâp Kế toán nguyên vật liệu, CCDCTHỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NGK PHÚ YÊN 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 2.1.1. Lịch sử hình ... tại công ty Cổ Phần Bia và NGK Phú Yên - Chương 2: Thực trạng công tác kế tóan NVL tại công ty Cổ Phần Bia và NGK Phú Yên - Chương 3: Hoàn thiện kế toán VL,CCDC tại công ty Cổ Phần Bia và ... Kế toán nguyên vật liệu, CCDCchênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của vật liệu, công cụ dụng cụ tồn và nhập trong kỳ để tính giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ xuất1.4. KẾ TOÁN TÌNH...
 • 65
 • 247
 • 12

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành công 68.doc

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành công 68.doc
... tổ chức bộ máy kế tốn qua sơ đồ sauNhiệm vụ của từng thành viên trong phòng kế tốn:- Kế tốn trưởng (trưởng phòng): là người chịu trách nhiệm chung về cơng tác kế tốn của cơng ty, thực hiện việc ... định kết quả kinh doanh, kế tốn phần thanh tốn với người mua, tiến hành đối chiếu số liệu thanh tốn, kế tốn tăng giảm tài sản cố định và khấu hao TSCĐ tồn Cơng ty cuối q. Đến cuối năm phó phòng kế ... chỉ đạo cơng tác kế tốn đồng thời theo dõi tổng hợp số liệu từ các tài khoản vào Sổ cái lập bảng cân đối kế tốn, lập thuyết minh báo cáo tài chính. Tổ chức theo định kỳ ngồi ra Kế tốn trưởng...
 • 32
 • 301
 • 2

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Thực trạng và giải pháp

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Thực trạng và giải pháp
... toán nguyên vật liệu nói riêng, qua tìm hiểu tình hình kế toán tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, em quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ... Những vấn đề lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất- Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng ... toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông từ đó đề xuất ý kiến và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty. 1 Phương...
 • 88
 • 372
 • 9

thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty may Thang Long

thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty may Thang Long
... tài : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty may Thăng Long, với kết cấu của chuyên đề nh sau :Phần I :Thực trạng hạch toán kế toán NVL tại Công ty may ... đề kế toán trởng Phần IThực trạng hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty may thăng longI. Khái quát về công ty may Thăng Long. Tên gọi: Công ty ... của công ty đợc thiết kế dựa trên cách phân loại này.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty. - Đối với nguyên vật liệu nhập kho công ty ghi sổ theo giá gốc.- Đối với nguyên vật liệu xuất kho công...
 • 44
 • 164
 • 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT.doc

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT.doc
... hai phơng pháp chính:- Đánh giá vật liệu theo giá thực tế.- Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán. 1.1 - Đánh giá vật liệu theo giá thực tế.1.1.1 - Giá vật liệu thực tế nhấp kho.Trong các doanh ... Đối với vật liệu Doanh nghiệp tự gia công chế biến vật liệu: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ xuất đem gia công 4chế biến cộng các chi phí gia công, chế ... số d vật liệu với định mức dự trữ vật liệu và cung cấp tình hình này cho bộ phận quản lý vật liệu đợc biết để có quyết định xử lý.- ở phòng kế toán: phòng kế toán mở sổ (thẻ) chi tiết vật liệu...
 • 79
 • 203
 • 2

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Hợp Nhất

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Hợp Nhất
... hai phơng pháp chính:- Đánh giá vật liệu theo giá thực tế.- Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán. 1.1 - Đánh giá vật liệu theo giá thực tế.1.1.1 - Giá vật liệu thực tế nhấp kho.Trong các doanh ... Đối với vật liệu Doanh nghiệp tự gia công chế biến vật liệu: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ xuất đem gia công 4chế biến cộng các chi phí gia công, chế ... số d vật liệu với định mức dự trữ vật liệu và cung cấp tình hình này cho bộ phận quản lý vật liệu đợc biết để có quyết định xử lý.- ở phòng kế toán: phòng kế toán mở sổ (thẻ) chi tiết vật liệu...
 • 78
 • 123
 • 1

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty khí Ngô Gia Tự

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự
... Trang Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp I.Sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong ... báo cáo về vật liệu, tham gia công tác phân tích và thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ, sử dụng vật liệu. II.Phân loại và tính giá nguyên vật liệu 1.Phân loại nguyên vật liệu Vật liệu sử dụng ... Nguyên liệu, vật liệu : Tài khoản này chỉ phản ánh giá thực tế vật liệu tồn cuối kỳ. Kết cấu: Bên Nợ: kết chuyển giá thực tế vật liệu tồn cuối kỳ Bên Có: kết chuyển giá thực tế vật liệu tồn...
 • 124
 • 85
 • 1

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
... của Công ty. PHẦN IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG 2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và tình hình quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Nguyên vật liệu ... ty …………………………….17PHẦN II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ……………………………………………………192.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và tình hình quản lý NVL tại Công ty …….192.2 Phân loại nguyen vật liệu ... HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 533.1 Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 533.1.1 Ưu điểm 533.1.2 Những vấn đề còn tồn tại 553.2...
 • 61
 • 70
 • 1

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI
... chính ban hành.2.3. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Sảnxuất, Xuất nhập khẩu và xây dựng Hà Nội 2.3.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Sản xuất, Xuất ... kho nguyên vật liệu do di chuyển nội bộ: Đã nêu ở mụcnhập nguyên vật liệu do di chuyển nội bộ.2.3.3.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần sản xuất,XNK và xây dựng Hà Nội Công ... vụ kế toán nguyên vật liệu và chứng từ kế toán sử dụng:1.3.1. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu Ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời số liệu hiện có và tình hình luânchuyển của nguyên vật liệu...
 • 80
 • 89
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP