Tài liệu về : “Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột
... 4x1x2 = S2 – 4p*) x13 + x23 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + x2) = S3 – 3Sp*) x14 + x24 = (x 12 + x 22) 2 – 2x12x 22* ) 21 2 121 11xxxxxx+=+= pS*) 21 222 1 122 1xxxxxxxx +=+= ppS 22 −*) (x1 – a)( x2 – a) = x1x2 – a(x1 ... – 2x1x2 Theo bài ra ta có (x1 + x2 )2 – 2x1x2 = 10Với điều kiện(*) , áp dụng hệ trức vi ét: x1 + x2 = - =ab- 2k và x1x2 = 2 – 5kVậy (-2k )2 2( 2 – 5k) = 10 ⇔ 2k2 + 5k – 7 = 0(Có a + b + c = 2+ ... phương trình : x2 – 6x + 1 = 0, gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính:1) x 12 + x 222 ) 1 1 2 2x x x x+3) ( )( ) ( )2 21 2 1 x 1 22 2 2 21 1 2 2x x x x x xx...
 • 39
 • 2,087
 • 46

Giáo án ôn thi vào lớp 10

Giáo án ôn thi vào lớp 10
... two hundred years ago? 25 . We dont use this kind of cloth to make shirts Môn Tiếng Anh Giáo viên: Phùng Thị Phơng 10 Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT 26 . Vietnamese women continue ... Môn Tiếng Anh Giáo viên: Phùng Thị Phơng 5 Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT 8. What you (do) at the weekend? VI- past continuous; 1. This time last year I (live) in Brazil 2. ... tenses: a) Simple past: * Form: I, We, You , They +V2 /Ved Môn Tiếng Anh Giáo viên: Phùng Thị Phơng 2 Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT He, She,It *Usage: -Diễn tả đã xảy ra trong...
 • 28
 • 797
 • 1

Giáo an ôn thi vào lớp 10

Giáo an ôn thi vào lớp 10
... ra Hu d thi Hi, ang ch thi thỡ m mt trong Nam, ụng b thi v chu tang, khúc m mự c hai mt. - Hc gii, tỳ ti (nm 26 tui) - B mự, t ú m trng dy hc v lm thuc ti quờ nh. Năm học 20 08 -20 09 20 ... 1814). + 1 820 , chun b i s sang Trung Quc ln 2 thỡ ụng nhim dch bnh m ri mt ti Hu (16-9- 18 02) . An tỏng ti cỏnh ng Bu ỏ (Tha Thi n - Hu). + 1 824 , con trai ụng l Nguyn Ng xin nh vua mang thi hi ca ... - Th hin thỏi phờ phỏn, khụng ng tỡnh vi ch phong kin thi Trnh - Lờ. 2. Th on ca bn quan hu cn Năm học 20 08 -20 09 7 Bùi Thanh gòn - Giáo viên trờng THCS Tân Vịnh- Huyện Lộc Hà c chỳa sng ỏi,...
 • 110
 • 590
 • 6

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)
... x 2 2 = (x 1 + x 2 ) 2 - 2 x 1 x 2 = 4(m - 3) 2 + 4(m - 1) = 4m 2 - 20 m + 32 =(2m - 5) 2 + 7 ≥ 7 Đẳng thức xảy ra ⇔ 2m – 5 = 0 ⇔ m = 2, 5 Vậy giá trị nhỏ nhất của x 1 2 + x 2 2 là 7 khi m = 2, 5 ...        − − − )1a)(1a( 2 1a 1 : )1a(a 1 1a a = )1a)(1a( 1a : )1a(a 1a −+ + − − = a 1a )1a(. )1a(a 1a − =− − − b. 21 a )21 (22 3a 2 +=⇒+=+= K = 2 21 )21 (2 21 122 3 = + + = + −+ c. K < 0 0 ... 2: a) ' ∆ = m 2 - 4m + 7 = (m -2) 2 + 3 > 0 : Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. b) Áp dụng hệ thức Viet: x 1 +x 2 = m - 3 x 1 x 2 = - 2( m - 1) Ta có: x 1 2...
 • 4
 • 844
 • 43

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2
... =− ⇔ 20 07y 20 08x 20 10y2x3 2y2x2 20 10y2x3 1yx Vậy với m = 1 hệ phương trình đã cho có nghiệm    = = 20 07y 20 08x b. 2 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân      −= −= ⇔      =− =− 100 5x 2 3 y ... −  3 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân ⇒ a = 1 2 m − ⇒ 3( 1 2 m − ) 2 = m 2 – 3 ⇔ m 2 + 6m – 15 = 0 '∆ = 9 –1.(–15) = 24 ; 62& apos; =∆ m 1 = 623 +− ; m 2 = 623 −− ( thỏa mãn điều kiện m ≤ 2) . Vậy: ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 2 Bài 1: Cho biểu thức: ) x 2 x2x 1x (:) x4 x8 x2 x4 (P − − − − + + = a) Rút gọn P. b) Tìm giá trị của x để P = –1. Bài 2: Cho hệ...
 • 4
 • 448
 • 16

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3
... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán (số 3) Bài 1: Cho A = )2x1 (2 1 ++ + )2x1 (2 1 +− a. Tìm x để A có nghĩa ... 1 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Bài 1: a. A có nghĩa ⇔    −≠ −≥ ⇔    ≠+ −≥ ⇔      ≠+ ≥+ 1x 2x 12x 2x 12x 02x (*) b. A = 1x 1 )2x( 12 )2x1()2x1( )2x1 (2 ... 1 b. Thế y = 2x - 2 vào phương trình 9x + 8y = 34 ta được: 25 x = 50 ⇔ x = 2. Từ đó ta có y = 2 Nghiệm của hệ phương trình đã cho là    = = 2y 2x Bài 3: a) Phương trình: x 2 - 2mx + (m - 1)...
 • 6
 • 349
 • 17

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4
...   −= = 5,3y 4x b. Phương trình 024 x25x2 2 =+− có a + b + c = 024 2 52 =+− Vậy phương trình có 2 nghiệm: x 1 = 1; x 2 = 4 2 24 a c == Bài 3: 2 H Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn ... =+−− = 28 )6y2x3xy(xy y 5 2 x 14)3y)(2x( 2 1 xy 2 1 y 5 2 x 3 (thỏa mãn điều kiện) Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng      = = ⇔      =+− = ⇔ 2 55 y 11x 22 y2x3 ... y = 2( 2) 2 = –8 -Hoành độ điểm B là nghiệm của phương trình: –2x 2 = –8 ⇒ x 2 = 4 ⇒ x = ± 2 Vì A và B là 2 điểm khác nhau nên hoành độ điểm B là x = 2 -Tung độ điểm C : y = 2( –1) 2 = 2 Vậy...
 • 4
 • 214
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP