Tài liệu về : “báo cáo tự kiểm tra của chi bộ

báo cáo tự kiểm tra của chi bộ

báo cáo tự kiểm tra của chi bộ
... - Cha đặt mua báo, tạp chí của Đảng Kiến nghị đề xuất. Đề nghị huyện uỷ,Đảng bộ hỗ trợ kinh phí để chi bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng Trên đây là kết quả tự kiểm tra của chi bộ nhà trờng.Rất ... tháng 11 năm 2010 chi bộ trờng tiểu học Thọ Lộc đã thành lập ban và tiến hành tự kiểm tra những nội dung và đạt kết quả nh sau: I. Ban tự kiểm tra gồm 1. Đ/C Lê Văn Trờng Bí th chi bộ -Trởng ban ... Chỉ thị 11- CT/TW của Ban chấp hành Trung ơng về việc đặt báo, tạp chí của Đảng. Chi bộ đã đặt mua báo GD, Báo TN, nhi đồng hàng tháng, quý . Bên cạnh những việc đã làm đợc, chi bộ còn một số hạn...
 • 22
 • 340
 • 0

bao cao tu kiem tra chi bo

bao cao tu kiem tra chi bo
... quyết của Đảng tới toàn thểĐảng viên trong Chi bộ, Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hội họp, trong công việc.Hội họp đầy đủ, đúng lịch, bám sát kế hoạch Chi bộ đề ra. Kết quả Chi bộ luôn ... ĐẢNG UỶ XÃ XUÂN HƯNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC Số: 01/BC Xuân Hưng, ngày 25 tháng 11 năm 2010 BÁO CÁO Kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng ... các phong trào, các hoạt động dạy học.5. Việc kiểm tra hồ sơ, giáo án của bộ môn giáo dục đạo đức:- Chuyên môn nhà trường đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá hồ sơ giáo viêntheo lịch thường...
 • 3
 • 192
 • 3

Báo cáo tự kiểm tra chi bộ

Báo cáo tự kiểm tra chi bộ
... 2010, chi bộ kếtnạp đợc 2 đảng viên. Chất lợng chi bộ: dự kiến năm 2010 xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh. c. Công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ xây dựng đợc chơng trình công tác kiểm tra, ... hoạt của chi đoàn. Mọi kế hoạch hoạt động của chi đoànphải đợc trình duyệt chi uỷ chi bộ. Chi đoàn sinh hoạt theo đúng định kỳ và bồi dỡng,giới thiệu cho chi bộ nhiều đoàn viên u tú để chi bộ ... Đảng uỷ về kiểm tra toàn diện năm 2010, chi uỷ chi bộ đã tiến hành khảo sát báo cáo kết quả nhsau: A/ Đăc điểm tình hình chung 1. Thuận lợi- Đợc sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, của phòng...
 • 7
 • 241
 • 5

KE HOACH KIEM TRA CUA CHI BO

KE HOACH KIEM TRA CUA CHI BO
... môn của đơn vị; Chi bộ trờng Tiểu học xây dựng kế hoạch kiểm tra đảmg viên năm 2009 nh sau: I/ Mục đích yêu cầu: - Qua công tác kiểm tra, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi uỷ nhằm tạo ... Đỗ Thị Huyền - đảng viên - uỷ viên tổ kiểm tra 2. Lịch kiểm tra cụ thể năm 2009: Quý I. Phân công Đ/c Nguyễn Bằng Việt và đ/c Nguyễn Thị Hằng kiểm tra. Kiểm tra việc thực hiện theo quy định 19 ... tham gia công tác kiểm tra đảng viên năm 2009, gồm: - Đồng chí Nguyễn Bằng Việt - chi uỷ viên - tổ trởng tổ kiểm tra - Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - đảng viên - uỷ viên tổ kiểm tra - Đồng chí Đỗ...
 • 2
 • 267
 • 2

bien ban kiem tra cua chi bo hang nam

bien ban kiem tra cua chi bo hang nam
... cha tốt . -Ban chấp hành cha kiểm tra các khu (Không có trong sổ kiểm tra ). -Cân đối giữa thu và chi cha tốt , chi còn nhiều hơn thu. Biên bản kiểm tra của chi bộ đối với công đoàn nhà trờng ... Thuật tổ trởng tổ kiểm tra thông qua kế hoạch kiểm tra của chi bộ tại nhà trờng . 2.Đ/c Hoàng Thị Lộc Chủ tịch công đoàn báo cáo công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn của tổ chức công ... của Chi bộ trờng phổ thông cơ sở Hữu Sản về việc tiếp tục thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên . -Vào hồi 8 h ngày 14 tháng 8 năm 2007 tổ kiểm tra của chi bộ trờng...
 • 2
 • 274
 • 3

Bao cao Tu danh gia của truong CDSP Yen Bai

Bao cao Tu danh gia của truong CDSP Yen Bai
... Cao ®¼ng s ph¹m BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng trường ) Yên Bái, tháng 5 năm 2009 NHỮNG TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG BẢN BÁO CÁO TĐG Tắt Đầy đủ CBCNVC Cán bộ công nhân viên ... Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường: 17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trường: STT Phân loại Nam Nữ Tổng số I Cán bộ cơ hữu: I.1 Cán bộ ... quán triệt quy trình tuyển sinh và đào tạo nghiêm túc theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ sinh viên của trường đều được tổ chức đi thực hành, thực tập tại những đơn vị có uy...
 • 128
 • 244
 • 1

Báo cáo tổng kết 4 năm Chi bộ THCS An Bằng Vinh An

Báo cáo tổng kết 4 năm Chi bộ THCS An Bằng Vinh An
... trình triễn khai, tổ chức thực hiện của chi bộ trong 4 năm qua: a) Đặc điểm chi bộ: Chi bộ THCS An Bằng-Vinh An được tách ra từ chi bộ Giáo dục từ năm 2004; chi bộ ban đầu có 3 đảng viên, sau đó ... trường được Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra và công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. 1. Công tác lãnh chỉ đạo: - Chi bộ đã quán triệt kịp thời các Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời ... thành tựu đạt được: - Về nhận thức tư tưởng-chính trị và đạo đức: Qua cách tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện cuộc vận động của chi bộ đã triển khai; chúng tôi nhận thấy nhận thức của cán bộ, ...
 • 20
 • 172
 • 0

công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng

công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng
... đến. - Kiểm tra việc thực hiện nội dung chơng trình giáo dục thể chất đạo đức, thẩm mỹ cho HS. -Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục . -Kiểm tra các hoạt động s phạm của nhà giáo -Kiểm tra các ... kỳ 2 - Kiểm tra khảo sát 1 lần vào tháng 9 , định kỳ 4 lần theo lịch của phòng, tự kiểm tra, kiểm định chất lợng nhà trơng vào tháng 9- tháng 12-tháng 3 và cuối năm học2010-2011 - Kiểm tra việc ... * thực hiện kế hoạch giáo dục : - Kiểm tra công tác duy trì sĩ số các lớp học - Kiểm tra việc thực hiện theo phân phối chơng trình của Bộ , Sở đề ra - Kiểm tra việc thực hiện theo chuẩn kiến...
 • 5
 • 73
 • 0

ban tu danh gia cua chi bo

ban tu danh gia cua chi bo
... chương trình, kế hoạch, công tác của chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao: Mục tiêu:Tập thể chi bộ xây dựng được mục tiêu, chương trình kế hoạch công tác của chi bộ và hoàn thành nhiệm vụ được ... CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI UỶ TRƯỜNG TH LỘC NINH Lộc ninh, ngày 3 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ PHÊ BÌNH KIỂM ĐIỂM CỦA CHI BỘ- Căn cứ hướng dẫn số 05, 06-HD/BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 của ban tổ chức ... chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.- Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của mỗi cán bộ Đảng viên, giáo viên...
 • 7
 • 116
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP