Tài liệu về : “L5 tiết 13: Ôn bài Ước mơ; TĐN số 4

L5 tiết 13: Ôn bài Ước mơ; TĐN số 4

L5 tiết 13: Ôn bài Ước mơ; TĐN số 4
... chµo mõng quý thÇy c« 1. Ôn tập bài hát: Ước mơ d­íi xinh cµnh lÝu mong t­¬i ®µn móa mu«n 2. TËp ®äc nh¹c Nhớ ơn Bác (trích) Vừa phải Vừa phải * Tập đọc nhạc số 4 Nhạc và lời: Phan Huỳnh ... lời: Phan Huỳnh Điểu * LuyÖn tËp tiÕt tÊu: Nhớ ơn Bác (trích) Vừa phải Vừa phải * Tập đọc nhạc số 4 Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu * LuyÖn tËp cao ®é: Nhí ¬n B¸c (trÝch) Nh¹c vµ lêi: Phan Huúnh...
 • 14
 • 120
 • 0

Tiết 13 Ôn tập : Ước Mơ, TĐN 4

Tiết 13 Ôn tập : Ước Mơ, TĐN 4
... Âm nhạc: Bài cũ: * Bài hát : Ước Mơ * Nhạc Trung Quốc * Lời Việt : An Hoà * Qua hình ảnh và đoạn nhạc vừa rồi em nào có thể cho thầy biết tiết học trước các em đã học bài hát nào? Nhạc nước nào?...
 • 3
 • 66
 • 0

Tiet 13 On bai hat Uoc mo - TDN so 4

Tiet 13 On bai hat Uoc mo - TDN so 4
... nhạc : Tiết 13 * Ôn tập bài hát : ư ớc mơ * Tập đọc nhạc số 4 * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát : ước mơ * Hoạt động 2: Tập đọc nhạc : TĐN số 4 Cách chơi : áp dụng vào bài TĐN số 4. Hai đội cử ra 4 bạn ... nhạc : Tiết 13 * Ôn tập bài hát : ư ớc mơ * TĐN số 4: Nhớ ơn Bác * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát : ước mơ Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2010Âm nhạc : Tiết 13 * Ôn tập bài hát : ư ớc mơ * TĐN số 4: ... năm 2010Âm nhạc : Tiết 13 * Ôn tập bài hát : ư ớc mơ * Tập đọc nhạc số 4 * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát : ước mơ * Hoạt động 2: Tập đọc nhạc : TĐN số 4 - Luyện cao độ - Luyện tập tiết tấu @ q e e...
 • 11
 • 114
 • 0

Tiết 13: Ôn Ước mơ - TĐN số 4

Tiết 13: Ôn Ước mơ - TĐN số 4
... lời: Bài hát Ước mơ viết ở nhịp 4/ 4;giai điệu nhẹ nhàng vui tươi. Tiết 13: Ôn tập bài hát: Ước mơ Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Tiết 13: Ôn tập bài hát: Ước mơ Tập đọc nhạc: TĐN số 4 1. Ôn tập bài ... 13: Ôn tập bài hát: Ước mơ Tập đọc nhạc: TĐN số 4 1 .Ôn tập bài hát: Ước mơ 2.Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác Đây là bức ảnh Bác Hồ với các thiếu niên nhi đồng. Bác Hồ người có công nhiều nhất trong ... LuyÖn thanh M× i i Mµ a a - Nhạc bài hát ước mơ của nước nào? Tên ngư ời viết lời mới? Trả lời: Nhạc bài hát Ước mơ của Trung Quốc. Lời mới An Hoà - Bài hát Ước mơ được viết ở nhịp mấy? Hát...
 • 16
 • 174
 • 2

L5 (T13) Ôn bai hát Ước mơ, TĐN số 4

L5 (T13) Ôn bai hát Ước mơ, TĐN số 4
... Tiết 13 Ô n tập bài hát: ƯỚC MƠ Tập đọc nhạc : Tập đọc nhạc số 4 1. Ôn tập bài hát: Ước mơ d­íi xinh cµnh lÝu mong t­¬i ®µn móa mu«n 2. ... (trích) Vừa phải Vừa phải * Tập đọc nhạc số 4 Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu * LuyÖn tËp tiÕt tÊu: Nhớ ơn Bác (trích) Vừa phải Vừa phải * Tập đọc nhạc số 4 Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu * LuyÖn...
 • 13
 • 132
 • 0

Gián án tiết 13: ôn bai hát: Ước mơ; TĐN 4

Gián án tiết 13: ôn bai hát: Ước mơ; TĐN 4
... - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 A; O; U; IĐồ - Rê - Mi - Pha - Son - La - Si (Đô)Thứ bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010Âm nhạc - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 ... hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I. Ôn bài hát: Ước mơ II. Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác Nhạc và lời: Phan Huỳnh ĐiểuA ! Có Bác Hồ đời em được ấm no. Chúng em múa ca càng nhớ công ... xu©n t« ®Ñp mu«n nhµ.Thứ bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010Âm nhạc - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I. Ôn bài hát: Ước mơ (Hát kết hợp vận động phụ họa)Động tác 1 Gió vờn cánh hoa...
 • 10
 • 64
 • 0

Gián án tiết 13: ôn bai hát: Ước mơ; TĐN 4

Gián án tiết 13: ôn bai hát: Ước mơ; TĐN 4
... - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 A; O; U; IĐồ - Rê - Mi - Pha - Son - La - Si (Đô)Thứ bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010Âm nhạc - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 ... hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I. Ôn bài hát: Ước mơ II. Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác Nhạc và lời: Phan Huỳnh ĐiểuA ! Có Bác Hồ đời em được ấm no. Chúng em múa ca càng nhớ công ... xu©n t« ®Ñp mu«n nhµ.Thứ bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010Âm nhạc - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I. Ôn bài hát: Ước mơ (Hát kết hợp vận động phụ họa)Động tác 1 Gió vờn cánh hoa...
 • 10
 • 67
 • 0

Tài liệu tiết 13: ôn bai hát: Ước mơ; TĐN 4

Tài liệu tiết 13: ôn bai hát: Ước mơ; TĐN 4
... - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 A; O; U; IĐồ - Rê - Mi - Pha - Son - La - Si (Đô)Thứ bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010Âm nhạc - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 ... hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I. Ôn bài hát: Ước mơ II. Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác Nhạc và lời: Phan Huỳnh ĐiểuA ! Có Bác Hồ đời em được ấm no. Chúng em múa ca càng nhớ công ... xu©n t« ®Ñp mu«n nhµ.Thứ bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010Âm nhạc - Ôn bài hát: Ước mơ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I. Ôn bài hát: Ước mơ (Hát kết hợp vận động phụ họa)Động tác 1 Gió vờn cánh hoa...
 • 10
 • 104
 • 0

bài 4 tiết 13 ôn bài hát : lí kéo chài - giọng rê thứ- tđn số 4

bài 4 tiết 13 ôn bài hát : lí kéo chài - giọng rê thứ- tđn số 4
... dự tiết học hôm nay Chào mừng quý thầy cô đến dự tiết học hôm nay Bài 4 tiết 13 - Ôn bài hát : Lí Kéo Chài - Tập đọc nhạc :Giọng Rê thứ - Tập đọc nhac số 4 I Ôn bài hát I Ôn bài hát Bài 4 tiết ... thơ Phân tích bài : - Tác giả đã sử dụng những hình nốt nào? - Bài TĐN được viết ở nhịp mấy ? Kết bài ở nốt nào ? - Bài TĐN chia làm mấy câu ? Viết ở giọng gì? - Nhịp 2 /4 – Kết bài ở nốt Rê - ... nhạc và giai điệu của bài TĐN số 4 - Hát thuộc lời bài hát lí kéo chài - Sưu tầm một số ca khúc mang âm hưởng dân ca - So sánh giong Rê thứ tự nhiên và giọng Rê thứ hòa thanh TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ...
 • 14
 • 909
 • 4

Tiết 13: Ôn bài hát: Cò lả, TĐN số 4

Tiết 13: Ôn bài hát: Cò lả, TĐN số 4
... nhạc Tiết 13: Ôn bài hát : Cò lả Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Son 2. Tập đọc nhạc:b. Luyện tập tiết tấuThứ ngày tháng 11 năm 2010Âm nhạc Tiết 13: Ôn bài hát : Cò lả Tập đọc nhạc: TĐN số 4 2 4 ... nhạc Tiết 13 : Ôn bài hát : Cò lảTập đọc nhạc: TĐN số 4 1. Ôn bài hát :Cò lảb.Hát lĩnh xướng và hòa giọng: Thứ ngày tháng 11 năm 2010Âm nhạc Tiết 13: Ôn bài hát : Cò lảTập đọc nhạc: TĐN số 4 1. ... ảnh sau cho biết nội dung miêu tả bài hát nào đã học? Tác giả? Thứ ngày tháng 11 năm 2010Âm nhạc Tiết 13: Ôn bài hát : Cò lảTập đọc nhạc: TĐN số 4 1. Ôn bài hát : Cò lảa. Hát và gõ đệm theo...
 • 11
 • 113
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP