Tài liệu về : “Bài 15 Nước Âu Lạc

BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC ( Tiếp theo)

BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC ( Tiếp theo)
... phát triền (2.0 đ) BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC ( Tiếp theo) 1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ? 2. Nước Âu Lạc ra đời. 3. Đất nước Âu Lạc có gì thay đổi ? 4. Thành ... 4- Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng 5- Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hồn cảnh nào? BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC ( Tiếp theo) ÂU LẠC CỔ LOA BẮC NINH NAM VIỆT NGHỆ AN N A M V I Ệ T ... Lịch Sử Lớp 6 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 . Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? -Hợp nhất đất đai của người Tây Âu và ngưởi Lạc Việt ( 1.0 đ) -Thục Phán lên làm...
 • 13
 • 1,419
 • 8

Bài 15. Nước Âu lạc (tiếp)

Bài 15. Nước Âu lạc (tiếp)
... BÀI 15 NƯỚC ÂU LẠC (TIẾP THEO ) ÂU LẠC CỔ LOA BẮC NINH NAM VIỆT ÂU LẠC CỔ LOA BẮC NINH NAM VIỆT NGHỆ AN CỔ LOA ÂU LẠC NAM VIỆT ĐỀN THỜ AN D NG V NGƯƠ ... GỢI Ý • Đây là ngôi đền thờ một danh nhân có liên quan đến tất cả các dữ kiện đã nêu trong các câu hỏi 1,2,3,4? • Danh nhân này là một vị vua có công xây thành Cổ Loa , dưới trướng có tướng tài...
 • 20
 • 191
 • 1

Bai 15 - Nuoc Au Lac(tt)

Bai 15 - Nuoc Au Lac(tt)
... săn bắn đều phát triển BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) 1- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào 2- Nước Âu Lạc ra đời 3- Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi 4- Thành ... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? Hợp nhất đất đai Tây Âu Lạc Việt thành Âu Lạc. Thục Phán lên làm vua xưng là An Dương Vương, ... Thủy binh 5- Nhà nước âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào? -Năm 207 TCN Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc -Quân dân Âu Lạc đánh bại được Triệu Đà giữ vững nền độc lập dân tộc của đất nước. - Năm 179...
 • 17
 • 123
 • 0

Bài 15 Nước Âu Lạc

Bài 15 Nước Âu Lạc
... săn bắn đều phát triển BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) 1- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào 2- Nước Âu Lạc ra đời 3- Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi 4- Thành ... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? Hợp nhất đất đai Tây Âu Lạc Việt thành Âu Lạc. Thục Phán lên làm vua xưng là An Dương Vương, ... Thủy binh 5- Nhà nước âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào? -Năm 207 TCN Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc -Quân dân Âu Lạc đánh bại được Triệu Đà giữ vững nền độc lập dân tộc của đất nước. - Năm 179...
 • 17
 • 123
 • 1

bài 15 : nước âu lạc tiết 2

bài 15 : nước âu lạc tiết 2
... vua, nước Âu Lạc ra đời .- An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa .- Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc lần thứ nhất .- Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc lần thứ hai . Hướng dẫn về nhà -Làm bài ... Gv:Ph¹m ThÞ Hång Lan 5 . Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?4 . Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng .* Lần 1: Năm 181 -180 TCN Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc Quân Triệu Đà bị thất ... bài tập trong vở bài tập lịch sử.-Ôn lại những bài học trong chương I ,II . 1. Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta đến thời kì Văn Lang , Âu Lạc . 2 . Xã hội...
 • 17
 • 143
 • 4

bai 15.nước ÂU Lạc

bai 15.nước ÂU Lạc
... Tây Âu Lạc Việt ? -Người Tây Âu - Lạc Việt đã kiên cường chống giặc-Kết quả: sau 6 năm đã đại phá quân Tần. Lạc Việt218 TCN214 TCN Lạc Việt Lạc Việt Âu Việt Âu Việt Âu Việt Tuần 15 -tiết ... Văn Lang .`2. Nước Âu lạc ra đời-Năm 207 TCN, Thục Phán buộc vua Hùng nhường ngôi cho mình và hợp nhất 2 vùng đất cũ (Tây Âu Lạc Việt) thành Âu Lạc. - Người Tây Âu - Lạc Việt đã kiên ... tổ chức lại nhà nước đóng đô ở Phong Khê.3. Đất nước thời âu lạc có gì thay đổi ?Nông nghiệp nước Âu Lạc như thế nào ?*Kinh tế:-Nông nghiệp phát triển. Tuần 15 -tiết 15 1. Cuộc kháng...
 • 16
 • 73
 • 0

Gián án TIẾT 16 BÀI 15 NƯỚC ÂU LẠC (T2)

Gián án TIẾT 16 BÀI 15 NƯỚC ÂU LẠC (T2)
... Tiết 16 – BÀI 15 1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào?2. Nước Âu Lạc ra đời3. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi?5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn ... nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc? - Giống nhau:+Giúp Vua cai trị đất nước có các Lạc hầu ,Lạc tướng +Lạc tướng đứng đầu các bộ, bồ chính đứng đầu các chiềng, chạ.- Khác nhau Văn Lang Âu Lạc + ... .- Hai vùng đất của người Tây Âu Lạc Việt - Hai vùng đất của người Tây Âu Lạc Việt được hợp nhất với nhau thành: Âu Lạc. được hợp nhất với nhau thành: Âu Lạc. - Thục Phán tự xưng là An...
 • 24
 • 157
 • 1

Gián án bài 15 : NƯỚC ÂU LẠC (T2)

Gián án bài 15 : NƯỚC ÂU LẠC (T2)
... kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào?2. Nước Âu Lạc ra đời3. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi?5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?4. Thành CỔ Loa và lực lượng ... nhau và khác nhau giữa nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc? thảo luận+ Vua có quyền quyết định tối cao.+ Giúp vua cai trị đất nước là các lạc Hầu, Lạc Tướng.+ Lạc Tướng đứng đầu các bộ, ... kế xảo quyệt gì để đánh Âu Lạc? U LCC LOABC NINHNAM VITNGH AN5.Nhà nư ớc Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?Năm 179 TCN, An Dương Vương mắc mưu Triệu Đà=> Âu Lạc thất bại nhanh chóng.Theo...
 • 24
 • 66
 • 0

Gián án Bai 15:Nuoc Au Lac (tiet2 )

Gián án Bai 15:Nuoc Au Lac (tiet2 )
... thày cô giáo về dự giờ thăm lớpgiờ thăm lớp Câu hỏi: Em hãy cho biết nhà nước Âu Lạc raCâu hỏi: Em hãy cho biết nhà nước Âu Lạc rađời trong hoàn cảnh nào?đời trong hoàn cảnh nào?- ... .- Hai vùng đất của người Tây Âu Lạc Việt được - Hai vùng đất của người Tây Âu Lạc Việt được hợp nhất với nhau thành: Âu Lạc. hợp nhất với nhau thành: Âu Lạc. - Thục Phán tự xưng là An ... tổ - Thục Phán tự xưng là An Dương Vương , ông tổ chức lại bộ máy nhà nước, đóng đô ở Phong Khê chức lại bộ máy nhà nước, đóng đô ở Phong Khê (nay là Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội).(nay là...
 • 21
 • 60
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP