Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P3

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P3

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P3
... saccaroz v glucoz. B. fructoz v mantoz. C. glucoz v mantoz . D. fructoz v glucoz . -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- ... CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, H2N- CH 2- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH 2- COOH. C. CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH. D. CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, H2N- CH 2- CH 2- COOH. Cõu ... A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. Cõu 34: Cho cỏc polime sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome...
 • 3
 • 866
 • 7

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học II

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học II
... Cơng thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH c. CH3-CH=CH-CH2-OH d. CH2=CH-CH2-OH . Câu 6: Cho pư R + HNO3 + HCl→ X + NO + H2O; Với ... nào dưới đây là sự oxi hoá ? A. MnO4 2- Mn2+ C. C6H5-NO2 → C6H5-NH2 B. SO4 2- → SO2 D. A, B, C đều sai Câu 13: Đốt cháy ... oxi hoá của Fe, Cu lần lượt bằng +2 , +2 B. Số oxi hoá của Fe, Cu lần lượt bằng +3, +2 C. Số oxi hoá của Fe, Cu lần lượt bằng +2, +1 D. A, B,C đều sai...
 • 5
 • 1,390
 • 21

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học
... Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- ... sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome khi trựng hp hoc trựng ngng to ra cỏc polime trờn ln lt l A. CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH. ... dung dch Ca(OH)2. D. qu tớm. Cõu 14: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (2), (3). B. (1),...
 • 3
 • 1,164
 • 8

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P1

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P1
... khụng lm giy qu tớm chuyn sang mu xanh l A. NH3, CH3-NH2. B. NaOH, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- ... polime sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome khi trựng hp hoc trựng ngng to ra cỏc polime trờn ln lt l A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH 2- COOH. ... 5. B. 4. C. 6. D. 3. 3Cõu 33: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (2), (3). B. (2),...
 • 3
 • 1,128
 • 12

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P2

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P2
... bay ra khụng i. C. bt khớ H2 khụng bay ra na. D. lng bt khớ H2 bay ra ớt hn. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- ... CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH 2- COOH. B. CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, H2N- CH 2- CH 2- COOH. C. CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, H2N- CH 2- COOH. D. CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH. Cõu 27: ... glixerol, mantoz, natri axetat. Cõu 21: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (2), (3). B. (2),...
 • 3
 • 914
 • 11

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P4

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P4
... - CH2 - OH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2-CHO. Cõu 40: Hai cht ng phõn ca nhau l A. glucoz v mantoz . B. fructoz v glucoz . C. fructoz v mantoz. D. saccaroz v glucoz. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- ... mantoz . B. fructoz v glucoz . C. fructoz v mantoz. D. saccaroz v glucoz. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- ... sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome khi trựng hp hoc trựng ngng to ra cỏc polime trờn ln lt l A. CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH....
 • 3
 • 841
 • 7

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P5

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P5
... Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- ... sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome khi trựng hp hoc trựng ngng to ra cỏc polime trờn ln lt l A. CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH. ... dung dch Ca(OH)2. D. qu tớm. Cõu 14: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (2), (3). B. (1),...
 • 3
 • 771
 • 5

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P6

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P6
... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - HẾT -- -- - -- - -- Trang 3/3 - đề thi 173 ... [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2). D. (2), (3). -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ... CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH. C. CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, H2N- CH 2- CH 2- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH 2- COOH. Câu 40: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n...
 • 3
 • 810
 • 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT MỸ ĐỨC A Thi thử ĐH-CĐ lần II Ngày 30-4-2009

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT MỸ ĐỨC A Thi thử ĐH-CĐ lần II Ngày 30-4-2009
... THPT MỸ ĐỨC A Thi thử ĐH-CĐ lần IINgày 3 0-4 -2 009ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 642Họ, tên thí sinh: Số báo ... chức của ancol bậc hai và anđehit. CTCTcủa A là:A. CH2Br-CH2-CHBr2B. CH3-CBr2-CH2Br C. CH3-CH2-CBr3D. CH3-CHBr-CHBr2Câu 29: Từ metan cần ít nhất mấy phản ứng để điều chế ... 3/6 - đề thi 642C. (C6H5)2NH và C6H5CH(OH)CH3D. (CH3)2CHNH2 và (CH3)2CHOHCâu 40: Xà phòng hoá hoàn toàn 2,5g chất béo cần 50ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số xà phòng hoá...
 • 6
 • 387
 • 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - MÔN HÓA HỌC
... = 137; Pb = 207; P = 31; I = 127 và Cl = 35,5 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- HẾT -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ... 1 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:...................................................lớp:.................................................... ... với chất có công thức (CH 3 ) 2 CHCH(NH 2 )COOH A. axit α-amino isovaleric B. axit 2-amino-3-metyl butanoic C. Valin D. axit 2-metyl-3-amino butanoic Câu 28: Có bao nhiêu chất trong các chất...
 • 4
 • 408
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn hóa họcđề thi trắc nghiệm môn hóa học đại cương40 de thi trac nghiem mon hoa hoc thay nguyen minh tuan trung thpt chuyen hung vuongđề thi trắc nghiệm môn hóa họcđể làm bài thi trắc nghiệm môn hóa họcbộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn hóa họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ