Tài liệu về : “Bài 22 : Thân máy và nắp máy

Bài 22: Thân máy nắp máy

Bài 22: Thân máy và nắp máy
... Hỏi: Hỏi: Thân máy nắp máy có vai trò như thế nào Thân máy nắp máy có vai trò như thế nào trong động cơ ? trong động cơ ? Tại sao nói thân máy nắp máy là khung xư Tại sao nói thân máy ... xillanh 2 .Thân xillanh 1 .Nắp máy 1 .Nắp máy II-THÂN MÁY: II-THÂN MÁY: 1. 1. NhiÖm v : NhiÖm v : - Là nơi chứa lắp đặt các cơ cấu hệ thống - Là nơi chứa lắp đặt các cơ cấu hệ thống ... Mô hình động cơ Diezen III/ NẮP MÁY: III/ NẮP MÁY: 1/ Nhiệm v : 1/ Nhiệm v : - Nắp máy (nắp xilanh) cùng với xilanh đỉnh - Nắp máy (nắp xilanh) cùng với xilanh đỉnh pittông tạo thành bu...
 • 29
 • 619
 • 4

Bài 22: Thân máy nắp máy

Bài 22: Thân máy và nắp máy
... 3.Cacte 2 .Thân xillanh 2 .Thân xillanh 1 .Nắp máy 1 .Nắp máy II-THÂN MÁY: II-THÂN MÁY: 1.Nhiệm v : 1.Nhiệm v : - Là nơi chứa lắp đặt các cơ cấu hệ thống - Là nơi chứa lắp đặt các cơ cấu hệ ... liền với thân làm rời hoặc đúc liền với thân xilanh xilanh (hình 22. 2b,) (hình 22. 2b,) (hình 22. 2a,). (hình 22. 2a,). III/ NẮP MÁY: III/ NẮP MÁY: 1/ Nhiệm v : 1/ Nhiệm v : - Nắp máy ( nắp xilanh) ... THIỆU CHUNG . . -Thân máy nắp máy là nhưng chi tiết cố định, dùng để lắp các cơ cấu hệ thống động cơ. -Cấu tạo của thân máy rất đa dạng. Tuỳ thuộc vào mỗi loại động cơ ,thân máy có thể được...
 • 16
 • 303
 • 9

bài 22: Thân máy nắp máy

bài 22: Thân máy và nắp máy
... biết giới thiệu các phần chính của thân máy nắp máy. - Hỏi: Tại sao thân máy lắp máy gọi là “ khung, xương” của động cơ? - Gọi học sinh trả lời. - Nhận xét KL: Vì tất cả các cơ cấu ... giảng: 28 Thực hiện ngày 24 tháng 2 năm 2008 Tiết 29. THÂN MÁY VÀ LẮP MÁY. A/ Mục đích yêu cầu. Sau bài học này giáo viên cần làm cho học sinh:  Biết được nhiệm vụ cấu tạo chung của thân máy ... với xilanh đỉnh 4 8 12 4 - Hỏi: Theo em thân máy có nhiệm vụ gì? - Gọi học sinh trả lời. - Nhận xét KL: Thân máy dùng để nắp các cơ cấu hệ thống của động cơ. - GV sử dụng hình 22. 2 SGK...
 • 4
 • 3,997
 • 18

Bai 22. Than may va nap may

Bai 22. Than may va nap may
... Hỏi: Hỏi: Thân máy nắp máy có vai trò như thế nào Thân máy nắp máy có vai trò như thế nào trong động cơ ? trong động cơ ? Tại sao nói thân máy nắp máy là khung xư Tại sao nói thân máy ... xillanh 2 .Thân xillanh 1 .Nắp máy 1 .Nắp máy II-THÂN MÁY: II-THÂN MÁY: 1. 1. NhiÖm v : NhiÖm v : - Là nơi chứa lắp đặt các cơ cấu hệ thống - Là nơi chứa lắp đặt các cơ cấu hệ thống ... Mô hình động cơ Diezen III/ NẮP MÁY: III/ NẮP MÁY: 1/ Nhiệm v : 1/ Nhiệm v : - Nắp máy (nắp xilanh) cùng với xilanh đỉnh - Nắp máy (nắp xilanh) cùng với xilanh đỉnh pittông tạo thành bu...
 • 29
 • 479
 • 0

bài 22 thân máy nắp máy

bài 22 thân máy và nắp máy
... 6: Cấu Tạo Của Động Cơ Đốt Trong Bài 2 2:< /b> Thân Máy & Nắp Máy I-GIỚI THIỆU CHUNG. 1 :nắp máy 2: thân máy 3: caste Thân máy Nắp máy Thân máy Nắp máy Nắp cam Thân máy caste Nắp máy II-THÂN ... được làm rời (hình b) hoặc đúc liền với thân xilanh(hình a) III/ NẮP MÁY: 1/ Nhiệm v : - Tạo thành buồng đốt - Nắp máy còn dùng để lắp các chi tiết nh : bugi, vòi phun,… một số chi tiết của ... phụ thuộc vào sự bố trí các Cấu tạo thân máy phụ thuộc vào sự bố trí các xillanh, cơ cấu hệ thống của động cơ.Nhìn chung xillanh, cơ cấu hệ thống của động cơ.Nhìn chung cấu tạo của thân đông...
 • 30
 • 218
 • 0

Bài 22: Thân máy nắp máy

Bài 22: Thân máy và nắp máy
... động cơ Thân máy gồm Thân máy gồm • Thân xy lanh • Xy lanh • Cacte (hoặc hộp trục khuỷu) phần để lắp trục khuỷu Nắp máy xy lanh Cacte Thân máy THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY BÀI 22 Thân ... với thân xi lanh THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY BÀI 22 II. THÂN MÁY II. THÂN MÁY 2. Cấu tạo 2. Cấu tạo c. Cacte  NV: • Lắp trục khuỷu, trục cam một số chi tiết khác. • ĐC 4 k : để ... II. THÂN MÁY II. THÂN MÁY 1. Nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ Dùng để lắp hầu hết các cơ cấu hệ thống của động cơ Là bộ phận cấu thành hệ thống làm mát THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY BÀI 22 Thân...
 • 8
 • 854
 • 19

BÀI 22.THÂN MÁY NẮP MÁY

BÀI 22.THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY
... GVHD: Phạm Tuấn Vinh GSTH: Nguyễn Hoàng Triệu Tuần: Tiết: Bài 2 2:< /b> THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu: • Biết được nhiệm vụ cấu tạo chung của thân động cơ nắp động ... nói đó là nắp máy động cơ xăng ?  Hoạt động IV: Tổng kết, đánh gi : 2 phút - Cũng c : + Nhắc lại nhiệm vụ thân máy nắp máy ? + Trả lời câu hỏi SGK ? - Dặn d : học bài 22 xem trước bài 23 ... lên bảng - Dựa vào hình cho biết - Đọc bài + Quan sát - 5 phần: nắp che, nắp xy Bài2 2:THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY I.Giới thiệu chung động cơ có thể chia làm mấy phần - HS khác nhận xét - Nắp che 1 dùng...
 • 5
 • 299
 • 5

Bài 22 : Thân máy nắp máy

Bài 22 : Thân máy và nắp máy
... Tuấn Vinh N p máy Thân máy I. Thân máy : 1. Nhiệm vụ : 2. Cấu tạo : 3. Sự khác nhau về thân xilanh của độngcơ làm mát bằng nước bằng không khí.II. Nắp máy : 1. Nhiệm vụ : 2. Sự khác nhau ... ắNhiệm vụ của nắp máy là gì ?I. Thân máy : 1. Nhiệm vụ : 2. Cấu tạo : 3. Sự khác nhau về thân xilanh của độngcơ làm mát bằng nước bằng không khí.II. Nắp máy : 1. Nhiệm vụ : 2. Sự khác nhau ... lắp máy thường có cấu tạo đơn giản hơn.I. Thân máy : 1. Nhiệm vụ : 2. Cấu tạo : 3. Sự khác nhau về thân xilanh của độngcơ làm mát bằng nước bằng không khí.II. Nắp máy : 1. Nhiệm vụ : 2....
 • 20
 • 61
 • 0

Bài giảng Bài 22. Thân máy nắp máy

Bài giảng Bài 22. Thân máy và nắp máy
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường: THPT Long Trường Độc Lập – Tự Do –Hạnh PhúcMôn dạy: Công nghệ 11 Lớp dạy: 11Tên bài giảng: Bài 22 Thân máy nắp máy Giáo án s : 2 ... nghe ghi chép4. Củng cố bài: (3 phút)Tổng kết bài học, nội dung cơ bản để HS nắm vững lại bài GV đánh giá được mức độ nắm được bài của HS:+ Nhiệm vụ cấu tạo của thân máy (và nắp máy) .+ ... máy, nắp máy, thân xilanh, nắp máy, động cơ làm mát bằng nước bằng không khí.- Mục tiêu thái đ : + Học sinh có được thái độ, nhận thức đúng đắn về thân máy nắp máy để ứng dụng vào thực...
 • 5
 • 243
 • 2

Tài liệu Bài 22. Thân máy nắp máy

Tài liệu Bài 22. Thân máy và nắp máy
... xi lanh?BÀI 2 2:< /b> THÂN MÁY VÀ NẮP MÁYCẤU TRÚC BÀIGiới thiệu chung Thân máy Nắp máy NhiệmvụCấutạoCấutạoNhiệmvụI. Giới thiệu chungCacte Nắp máy Thân xilanh - Thân máy nắp máy là những ... được làm rời hoặc đúc liền với thân xilanh.III. NẮP MÁYII. Nắp máy (Nắp xilanh)Nhiệm vụ của nắp máy là gì ?1. Nhiệm vụ Dùng để bảo vệ động cơ Cùng với xilanh đỉnh piston tạo thành buồng ... lắp máy khá phức tạp. Nắp máy làm mát bằng không khí : Dùng cơ cấu phân phối khí xupap đặt hoặc động cơ hai kì nên lắp máy thường có cấu tạo đơn giản hơn.2. Cấu tạo:Cấu tạo của nắp máy...
 • 20
 • 156
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP