Tài liệu về : “Tính chất và ứng dụng của Hidro (tiết 1)

Tính chất ứng dụng của Hidro (tiết 1)

Tính chất và ứng dụng của Hidro (tiết 1)
... Hiđro nướcHiđro nướcBài 31: Tính chất ứng dụng của hiđroBài 31: Tính chất ứng dụng của hiđroKHHH: H NTK: 1CTHH: H2PTK: 2I- Tính chất vật líKhí hiđro là chất khí không màu, không mùi, ... Hiđro nướcHiđro nướcBài 31: Tính chất ứng dụng của hiđroBài 31: Tính chất ứng dụng của hiđroKHHH: H NTK: 1CTHH: H2PTK: 2I- Tính chất vật líKhí hiđro là chất khí không màu, không mùi, ... tan được 700 lít khí amoniacLà chất khíKhông màu- Nhẹ hơn không khí- Tan rất ít trong nướcBài 31: tính chất ứng dụng của hiđroBài 31: tính chất ứng dụng của hiđroChương 5: Hiđro - nướcKHHH:...
 • 14
 • 196
 • 5

TIẾT 31.TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO

TIẾT 31.TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIDRO
... điền vào chỗ trống trong các câu sau: chất khử chất oxi hoá tính khử chiếm oxi nhường oxi nhẹ nhất Trong các chất khí, hiđro là khí Khí hiđro có .. Trong phản ứng giữa H 2 CuO, H 2 là ..vì của ... CuO, H 2 là ..vì của chất khác; CuO là .. vì . cho chất khác. nhẹ nhất tính khử chất khử chiếm oxi chất oxi hoá nhường oxi Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau ... THCS Néi dung bµi häc  I. TÝnh chÊt vËt lÝ  II. TÝnh chÊt ho¸ häc  III. øng dông I. Tính chất vật lí Là chất khí, không mùi, không màu, không vị. Nhẹ hơn không khí, là khí nhẹ nhất trong các...
 • 8
 • 162
 • 4

Tinh chat va ung dung cua hidro.ppt

Tinh chat va ung dung cua hidro.ppt
... điền vào chỗ trống trong các câu sau: chất khử chất oxi hoá tính khử chiếm oxi nhường oxi nhẹ nhất Trong các chất khí, hiđro là khí Khí hiđro có .. Trong phản ứng giữa H 2 CuO, H 2 là ..vì của ... CuO, H 2 là ..vì của chất khác; CuO là .. vì . cho chất khác. nhẹ nhất tính khử chất khử chiếm oxi chất oxi hoá nhường oxi Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau ... THCS Néi dung bµi häc  I. TÝnh chÊt vËt lÝ  II. TÝnh chÊt ho¸ häc  III. øng dông I. Tính chất vật lí Là chất khí, không mùi, không màu, không vị. Nhẹ hơn không khí, là khí nhẹ nhất trong các...
 • 8
 • 268
 • 0

Bài 31: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO.

Bài 31: TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO.
... khó. LOGO Kết luận Tính chất vật lý của Hidro Tính chất vật lý của Hidro Tính chất vật lý của Hidro Tính chất vật lý của Hidro Tan rất ít trong nước Nhẹ nhất trong các chất khí Chất khí không màu, ... Thanh Kính chào quý thầy cô các em học sinh! CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC GV: Phạm Xuân Thanh Bài 31: TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO. Tiết 47: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIDRO GV: Phạm Xuân Thanh ... GIẢNG: I. Tính chất vật lí. II .Tính chất hoá học. 1. Tác dụng với oxi. Các em hãy viết : - Ký hiệu hoá học của nguyên tố hiđro công thức hoá học của đơn chất hiđro? - Nguyên tử khối phân...
 • 26
 • 256
 • 3

tính chất ứng dụng của hiddro

tính chất và ứng dụng của hiddro
... được tạo ra do sự kết hợp của nguyên tố Hiđro Oxi . Các bạn đã hiểu gì về tôi nào ? Mời các bạn cùng nghiên cứu nhé ! 09/25/13 2 Bài 31 - Tiết 47: Tính chất ứng dụng của Hiđrô Em đ biết gì ... I .Tính chất vật lý của Hiđro 1.Quan sát trả lời câu hỏi. Thể mầu mùi vị nặng hay nhẹ hơn kk Tính tan trong nước Hiđro (?) H y tính tỉ khối của Hiđro đối với không khí ?ã ? Nêu kết luận về tính ... diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau mang đầy đủ tính chất hoá học của chất ? (6) Đây là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí, có số lượng nguyên tử nhiều nhất trong vũ trụ?...
 • 16
 • 106
 • 1

Một số tính chất ứng dụng của hàm đặc trưng

Một số tính chất và ứng dụng của hàm đặc trưng
... định nghĩa các ví dụ về hàm đặc trng. Tiết II nêu lên một số tính chất cơ bản của hàm đặc trng.Tiết III đa ra công thức ngợc nêu lên định lý Bochner ứng dụng địnhlý để chứng minh một ... đề. Giả sử X nhận giá trị - 1 1 với P (X= -1) = P (X = 1) = 21 khi đó hàm đặc trng của X là X(t) = costChứng minh: Theo công thức (3) ta có hàm đặc trng của X: X(t) = Jjitxjepj ... 1n)p (peit + 2n)p = (peit + 21nn)p+ (1) Nếu Y B (n1 + n2, p) thì Y(t) = (peit + 21nn)p+ (2)Từ (1) (2) tính duy nhất của hàm phân phối suy ra: Y = X1 + X2 B(n1...
 • 29
 • 121
 • 1

CHIẾT, TINH CHẾ ỨNG DỤNG CỦA ENZYME

CHIẾT, TINH CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ENZYME
... thủy phân ATP tác dụng của enzyme. Ví dụ: dưới tác dụng của pyruvat carboxylase (6.4.1 .1), từ acid pyruvit tạo thành oxaloacetic. Trang 8/98 Chiết ,tinh chế ứng dụng của enzyme ... chế ứng dụng của enzyme CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ENZYME 1.1Khái niệm về enzyme Trong các phản ứng hóa học, nếu ta cho thêm vào phản ứng một chất nào đó phản ứng ... ,tinh chế ứng dụng của enzyme 3- Enzyme có thể tạo ra những phản ứng dây chuyền. Khi đó sản phẩm phản ứng đầu sẽ là nguyên liệu hay cơ chất cho những phản ứng tiếp...
 • 98
 • 143
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất ứng dụng vật liệu ống nano đơn tường, đa tường

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và ứng dụng vật liệu ống nano đơn tường, đa tường
... KẾT QUẢ BAN ĐẦU ỨNG DỤNG VẬT LIỆU CNTs 733.1. Ứng dụng vật liệu CNTs trong công nghệ mạ Cr/Ni 633.2. Ứng dụng CNTs làm đầu dò hiển vi điện tử đầu phát điện tử 923.3. Ứng dụng vật liệu tổ ... biến tính bề mặt vật liệu CNTs. Khảo sát tính chất đặc điểm phân tán vật liệu trong các nền vật liệu khác nhau 6/2008-6/2009 Viện Khoa học Vật liệu Đại học Montpellier 4 Ứng dụng ... -COOH, - C6H4NH2 lên bề mặt của vật liệu CNTs. - Vật liệu CNTs biến tính đã được nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm trong công nghệ mạ Cr nghiên cứu ứng dụng trong nền vật liệu tổ hợp khác...
 • 233
 • 187
 • 0

Tiết 47 Tính chất Ứng dụng của Hiđrô

Tiết 47 Tính chất Ứng dụng của Hiđrô
... năm 2008 ChươngIv: hiđro nướcTiết 47 : tính chất ứng dụng của hiđrôI . Tính chất vật lí của hiđro:? Em hãy cho biết kí hiệu , CTHH,NTK, PTK của đơn chất hiđrô. Kí hiệu: H ; CTHH : H2 NTK ... kết luận gì về tính chất vật lí của hiđrô-Là chất khí , không màu , không mùi , không vị ,nhẹ nhất trong các chất khí , tan rất ít trong nước II .Tính chất hóa học :1. Tác dụng với O xi* ... trình phản ứng xảy ra-Phương trình phản ứng: H2 + O2 H2Oot22 Thứ 2 ngày 3 tháng 3 năm 2008 (*) bài tập:Bài 1:(trắc nghiệm)ChươngIv: hiđro nướcTiết 47 : tính chất ứng dụng của hiđrôBài...
 • 7
 • 433
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP