Tài liệu về : “BÀI 9: CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM TRONG POWERPOINT 2003 #1

BÀI 9: CHÈN ÂM THANH PHIM TRONG POWERPOINT 2003 #1

BÀI 9: CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM TRONG POWERPOINT 2003 #1
... OKSaturday, July 17, 20102CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILEMuốn chèn một đoạn âm thanh vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn âm thanh đó vào máy tính thành một file âm thanh Trên thanh menu, chọn Insert, ... TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBÀI 9Ñaëng Höõu HoaøngCHÈN ÂM THANH PHIM TRONG POWERPOINT 2003 # 1BÙI VĂN TiẾNSaturday, July 17, 201010THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG ÂM THANH Khi click vào mục Action Setting, ... NormalSaturday, July 17, 201013CHÈN PHIM TỪ MỘT FILEMuốn chèn một đoạn phim vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn phim đó vào máy thành một file âm thanh Trên thanh menu, chọn Insert, chọn...
 • 32
 • 104
 • 0

Chèn âm thanh phim trong PP

Chèn âm thanh và phim trong PP
...   !"#$%&'()*"+, /012'3 45678 /9:$ #;!<=> ?@ABCCDEFGHIJ?!KL@MNOPQR+S#L  T!+,UUVWXYZ[\T]^_M`MV1Kabcd efghB:ijFkl<@mf[Nn.MMo5pqrastuR,vvYwxyz{ug9hLA|}:~U•_{:66€• ... F94tg’“X1~O‡  !"#$%&'()   *"+, /012'3 45678 /9:$ #;!<=> ?@ABCCDEFGHIJ?  !KL@MNOPQR+S#LT!+,UUVWXYZ[\T]^_M`MV1Kabcd efghB:ijFkl<@mf[Nn.MMo5pqrastuR,vvYwxyz{ug9hLA|}:~U•_{:66€•‡...
 • 2
 • 55
 • 0

I. Thiết kế Slide Template II. Âm thanh phim trong Slide III. Các kỹ thuật trên Slide pptx

I. Thiết kế Slide Template II. Âm thanh và phim trong Slide III. Các kỹ thuật trên Slide pptx
... Master  Lưu với kiểu .Potx (PowerPoint Template) Slide Master: tác dụng cho Slide nội dung Title Master: tác dụng cho Slide tựa đề 3 II. Âm thanh phim trong Slide  Sử dụng chức năng ... I. Thiết kế Slide Template II. Âm thanh phim trong Slide III. Các kỹ thuật trên Slide IV. Đóng gói Slide V. In ấn 1 2 I. Thiết ... đường dẫn tên phim vào thuộc tính URL 4 III. Các kỹ thuật trên Slide  To liên kết trong slide  Chọn Insert -> Hyperlink  Existing File or Web Page: Liên kết đến các tập tin PowerPoint...
 • 8
 • 55
 • 0

Bài 14: Chèn âm thanh trong Powerpoint #2

Bài 14: Chèn âm thanh trong Powerpoint #2
... VỚI ÂM THANH Click phải vào biểu tượng “loa”,xuất hiện hộp menuPhát âm thanh. Khi click vào thì âm thanh sẽ được phát ra để nghe thửHiệu chỉnh âm thanh Thiết lập sự hành động của âm thanh Định ... ThuộtTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBÀI 14Ñaëng Höõu HoaøngCHÈN ÂM THANH TRONG POWERPOINT # 2BÙI VĂN TiẾNSaturday, July 17, 201010ĐỊNH DẠNG BIỂU TƯỢNG ÂM THANH Khi click vào mục Format Picture, xuất ... 17, 20103O POWERPOINT 2003 m theo file Powerpoint, trước hết:t.n insert. 3. Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Record SoundSaturday, July 17, 20104Trên thanh menu,...
 • 14
 • 154
 • 4

Bài 15: Chèn âm thanh trong Powerpoint #3

Bài 15: Chèn âm thanh trong Powerpoint #3
... HỌC PHỔ THÔNGBÀI 15Ñaëng Höõu HoaøngCHÈN ÂM THANH TRONG POWERPOINT # 3BÙI VĂN TiẾNSaturday, July 17, 20102O POWERPOINT 2003 m theo file Powerpoint, trước hết:ng .WAV2. Trên thanh menu, ... Click Click Saturday, July 17, 20106Slide Transition•ng•nSaturday, July 17, 20107C FILE ÂM THANH ng .WAVng: Video to Audio Converter 1.12Saturday, July 17, 2010...
 • 8
 • 64
 • 0

bài 8. Chèn âm thanh, hình ảnh vào tờ chiếu

bài 8. Chèn âm thanh, hình ảnh vào tờ chiếu
... Chiếu Để chơi âm thanh: • Nhấp đúp vào biểu tượng âm thanh. 6 Phát Âm thanh hoặc Phim Trong Buổi Trình diễn Chiếu Để phát một đoạn phim: 1. Nhấp đúp đối tượng phim. 2. Đặt ... một âm thanh. 3 Chèn Âm thanh vào Bài trình bày Để chèn âm thanh: 1. Trên trình đơn Insert, chỉ đến Movies and Sounds và sau đó nhấp Sound từ Clip Organizer. 2. Bấm một âm thanh ... Organizer. 2. Bấm phim và bấm Yes hoặc No vào một hộp cảnh báo hỏi xem bạn muốn phát bộ phim đó tự động trong chiếu tờ chiếu không. 5 Phát Âm thanh hoặc Phim Trong Buổi Trình...
 • 10
 • 273
 • 1

CHUYÊN ĐỀ: Chèn âm thanh videos vào Pps

CHUYÊN ĐỀ: Chèn âm thanh và videos vào Pps
... NỘI DUNG _A. Âm thanh P.1a • Thực hành: • A. Kiểm tra điều chỉnh âm lượng hệ thống thu âm trong Window : • Đặt icon speaker lên thanh tasbar: • 1.Vào >> START >> 2.(vào) Contol ... p.1a1) II. NỘI DUNG _A. Âm thanh P.1b II. NỘI DUNG _A. Âm thanh • Thực hành: • A. Kiểm tra điều chỉnh âm lượng hệ thống thu âm trong Window : • Đặt icon speaker lên thanh tasbar: • 1. Xem ... tra điều chỉnh âm lượng hệ thống thu âm trong Window : • Bước1: Bấm chuột phải vào icon volume (Xem HMH) dưới đây: II. NỘI DUNG _A. Âm thanh • Thực hành: • A. Kiểm tra điều chỉnh âm lượng...
 • 32
 • 114
 • 0

Tài liệu Bài giảng Siêu âm 2D Doppler trong bệnh động mạch vành doc

Tài liệu Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành doc
... CẤPSIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH19SIÊU ÂM TIMSIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNHTúi phình thất trái : An 2GIẢI PHẪU HỌC ĐỘNG MẠCH VÀNH (1)SIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG ... hạn chế do màng bao tim)SIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH15CHẨN ĐOÁN NMCTSIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNHHoại tử cơ tim/ siêu âm :°Rối loạn vận động khu trú ... TIM CỦA HIỆP HỘI SIÊU ÂM TIM HOA KỲSIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH11LƯNG GIÁ CƠ TIM THIẾU MÁU THEO 16 VÙNGSIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH° Bình thường (Normokinesis)...
 • 21
 • 229
 • 1

PHP cơ bản - Bài 9: Kết hợp PHP MYSQL trong ứng dụng website doc

PHP cơ bản - Bài 9: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website doc
... PHP cơ bản - Bài 9: Kết hợp PHP MYSQL trong ứng dụng website Kết hợp PHP MYSQL trong ứng dụng website Ở bài trước, chúng ta đã cùng nghiên cứu về các cú pháp sql Mysql cơ bản ... dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. tiếp theo bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng mysql kết hợp với PHP để xuất ra dữ liệu như thế nào. Để làm việc với mysql PHP chúng ta ... mysql_query("câu truy vấn"); 4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng: Cú pháp: mysql_num_rows(); 5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng: Cú pháp: mysql_fetch_array(); 6- Đóng kết nối cơ...
 • 4
 • 60
 • 2

LÀM VIỆC VỚI ÂM THANH PHIM ẢNH (SOUNDS AND MOVIES) pdf

LÀM VIỆC VỚI ÂM THANH VÀ PHIM ẢNH(SOUNDS AND MOVIES) pdf
... từ tâm thay vì từ đỉnhSoutheastSouthwestPacificNorthwesyNorthwestMidwestCorporateHeadquaters14III. Diagram (tt)5. Venn Diaram (Sơ đồ Venn): trình bày những điểm chung trong ... goal60% of goal75% of goalGoal archeived16BÀI TẬPIV. Bài tập17Bài tập1. Vẽ lại biểu đồ biểu diễn số lượng máy tính xách tay xuất trong quý 3/2006 với dữ liệu như slide ... slide 42. Vẽ lại 6 loại Diagram theo mẫu như trong các slide 10, 11, 12, 13, 14, 1518HỎI ĐÁPCÁM ƠNKẾT THÚCThành côngLÀM VIỆC VỚI CHART DIAGRAMChương 5:2NỘI DUNGI. Giới thiệuII....
 • 18
 • 51
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP