Tài liệu về : “CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

Chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.docx

Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.docx
... CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP I- KHÁI NIỆM - NỘI DUNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DN Để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, DN ... toán nhằm tính được giá thành đơn vị sản phẩm giá thành sản lượng hàng hóa.II- GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DN SẢN XUẤT1. Khái niệm giá thành sản phẩm :Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh biểu ... giá thành toàn bộ của sản phẩm (hoặc hàng hóa).Giữa giá thành sản phẩm chi phí sản xuất có sự giống nhau khác nhau biểu hiện ở mức độ phạm vi chi phí : nội dung của giá thành sản phẩm...
 • 24
 • 148
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư - Xây Lắp - Thương Mại Hà Nội.DOC

Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư - Xây Lắp - Thương Mại Hà Nội.DOC
... khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm\ - Chi phí nguyên vật liệu trực- Chi phí nhân công trực- Chi phí sản xuất chung- Theo chức năng chi phí trong sản xuất kinh doanh. - Chi phí sản- Chi phí tiêu ... công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.I.ý NGHĩA TầM QUAN TRONG CủA VIệC TậP HợP CHI PHí KINH DOANH TíNH GIá THàNH SảN PHẩM. 1.ý nghĩa.I.1. ... loại chi phí kinh doanh, các loại chi phí kinh doanh chủ yếu là:Theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh- Chi phí sản xuất kinh doanh- Chi phí hoạt động tài chính- Chi phí bất thờngTheo yếu tố chi phí: -...
 • 58
 • 125
 • 0

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm
... sản xuất đơn vị sản phẩm Đvt: 1.000đ Khoản mục Z Sản phẩm A Sản phẩm B Chi phí vật liệu trực tiếp 271 116,7 Chi phí nhân công trực tiếp 59,5 47,6 Chi phí sản xuất chung 60 ... 9.403.196 39Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp Bài số 28 1/ Lập kế hoạch giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A, B (Đvt: 1.000đ) * Tính chi phí vật tư trực tiếp cho mỗi đơn vị sản phẩm: - SPA = 5 * 50 + ... 0,8 = 116,7 * Tính chi phí nhân công trực tiếp cho mỗi đơn vị sản phẩm: - SPA = (5 * 10) *1,19 = 59,5 - SPB = (4 * 10) *1,19 = 47,6 * Phân bổ chi phí sản xuất chung cho mỗi sản phẩm: ...
 • 10
 • 2,626
 • 126

Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST

Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST
... chi phí sản xuất kinh doanh* Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh :Chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ chi phí do doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ sản xuất khinh doanh (SXKD) hoạt động ... ICơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. I. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Phan Thị Hoà ... đợc chia làm 3 chơng.Chơng I: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. Chơng II: THực trạng, tình hình kế toán Chi phí...
 • 189
 • 106
 • 1

Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm

Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm
... xuất tính giá thành sản phẩm - Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành. - Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành tại xí nghiệp. - ... hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm của nghiệp 1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Liên quan trực tiếp đến việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... toán hập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 22THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 26PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN...
 • 57
 • 114
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP