Tài liệu về : “GDKN Sống

GDKN sống 6

GDKN sống 6
... Bài 2 • MỤC TIÊU, • NGUYÊN TẮC, • NỘI DUNG GDKNS CHO HS TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG MỤC TIÊU GD KNS - Trang bị cho HS những kiến thức, giá ... chuẩn bị trình bày trước lớp: 1. Giới thiệu nội dung KNS đó. 2. Nêu ý nghĩa của KNS đó với cuộc sống của mỗi người. 3. Cho ví dụ minh họa. Nhóm 1 1. KN tự nhận thức : - Khái niệm : - Ý nghĩa ... người bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận những tình huống căng thẳng như là một phần tất yếu của cuộc sống, là khả năng nhận biết sự căng thẳng, hiểu được nguyên nhân, hậu quả của căng thẳng, cũng như...
  • 22
  • 50
  • 3

GDKN Sống

GDKN Sống
... Bài 2 • MỤC TIÊU, • NGUYÊN TẮC, • NỘI DUNG GDKNS CHO HS TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG MỤC TIÊU GD KNS - Trang bị cho HS những kiến thức, giá ... chuẩn bị trình bày trước lớp: 1. Giới thiệu nội dung KNS đó. 2. Nêu ý nghĩa của KNS đó với cuộc sống của mỗi người. 3. Cho ví dụ minh họa. Nhóm 1 1. KN tự nhận thức : - Khái niệm : - Ý nghĩa ... người bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận những tình huống căng thẳng như là một phần tất yếu của cuộc sống, là khả năng nhận biết sự căng thẳng, hiểu được nguyên nhân, hậu quả của căng thẳng, cũng như...
  • 22
  • 43
  • 1

GDKN sống phần 3

GDKN sống phần 3
... một câu chuyện có thật hoặc chuyện được viết dựa trên những trường hợp thường xảy ra trong cuộc sống thực tiễn để minh chứng cho một vấn đề hay một số vấn đề. Đôi khi nghiên cứu trường hợp điển...
  • 27
  • 31
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP