Tài liệu về : “Xác định nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
... 4: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ Phương pháp đổi biến số được sử dụng khá phổ biến trong việc tính các tích phân bất đònh. Phương pháp đổi biến số để xác đònh nguyên hàm ... đó ta trình bày hai bài toán về phương pháp đổi biến như sau: Bài toán 1: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 1 tích tích phân bất đònhIf(x)dx.=ò PHƯƠNG PHÁP CHUNG Ta thực hiện theo các ... 2. Phương pháp trên được áp dụng để giải bài toán tổng quát: 222k1dxI,vớikZ.(ax)+=Ỵ+ò Bài toán 2: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 2 tích tích phân If(x)dx.=ò PHƯƠNG PHÁP...
 • 8
 • 2,002
 • 34

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp phân tích từng phần

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp phân tích từng phần
... 6: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG NGUYÊN HÀM PHỤ Ý tưởng chủ đạo của phương pháp xác đònh nguyên hàm của f(x) bằng kỹ thuật dùng hàm phụ là tìm kiếm một hàm g(x) sao cho nguyên hàm ... 7: NGUYÊN HÀM CÁC HÀM SỐ HỮU TỈ Để xác đònh nguyên hàm số hữu tỉ ta cần linh hoạt lựa chọn một trong các phương pháp cơ bản sau: 1. Phương pháp tam thức bậc hai 2. Phương pháp phân tích 3. Phương ... =--++ + òò 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Bài toán 2: Xác đònh nguyên hàm các hàm hữu tỉ bằng phương pháp phân tích PHƯƠNG PHÁP CHUNG Cần hiểu rằng thực chất nó là một dạng của phương pháp hệ số bất đònh,...
 • 28
 • 439
 • 0

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp tích phân từng phần

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp tích phân từng phần
... 12F(x)G(x)xC112sin2xF(x)xlnC.12sin2x2222sin2xF(x)G(x)lnC222sin2x+=+ìỉư+ïÞ=++ç÷í+--=+èøï-ỵ Ví dụ 3: Tìm nguyên hàm hàm số: 2f(x)2sinx.sin2x.= Giải: Chọn hàm số phụ: 2g(x)2cosx.sin2x.= Gọi F(x) và G(x) theo thứ tự là nguyên hàm của các hàm số f(x), g(x). Ta có: 221222f(x)g(x)2(sinxcosx).sin2x2sin2xF(x)G(x)2sin2xdxcos2xCf(x)g(x)2(sinxcosx).sin2x2cos2x.sin2xsin4x1F(x)G(x)sin4xdxcos4xC4+=+=Þ+==-+-=-=-=-Þ-=-=+òò ... 12F(x)G(x)cos2xC11F(x)cos2xcos4xC.124F(x)G(x)cos4xC4+=-+ìïỉưÞ=-++íç÷-=++èøïỵ Ví dụ 2: Tìm nguyên hàm hàm số: xxxef(x).ee-=- Giải: Chọn hàm số phụ: xxxeg(x).ee--=- Gọi F(x) và G(x) theo thứ tự là nguyên hàm của các hàm số f(x), g(x). Ta có: ... 5: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN Công thức tính tích phân từng phần: udvuvvdu.=-òò Bài toán 1: Sử dụng công thức tích phân từng phần xác đònh If(x)dx.=ò PHƯƠNG...
 • 10
 • 678
 • 21

Tích phân bằng phương pháp đổi biến số

Tích phân bằng phương pháp đổi biến số
... Tích phân Trần Só Tùng Trang 92 Vấn đề 2: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ Phương pháp đổi biến số để tính tích phân xác đònh có hai dạng cơ bản (ngoài ra còn dạng 3) dựa trên ... là hàm số có đạo hàm trong [a ; b] thì: (b)(b)(a)(a)f(u)duF(u)jjjj=ò b. Nếu hàm số f(x) xác đònh và liên tục trên đoạn [a ; b], hàm số x = j(t) xác đònh và (i) Tồn tại đạo hàm ... = b. (iii) Khi t biến đổi từ a đến b thì x biến thiên trong đoạn [a ; b] Khi đó: baf(x)dxf[(t)]'(t)dt.ba=jjòò Bài toán 1: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 1 tính tsch...
 • 13
 • 1,976
 • 7

Luận văn nghiên cứu xác định niken, coban bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp thụ ứng dụng phân trong tích mẫu nước sinh hoạt luận văn thạc sỹ hóa học

Luận văn nghiên cứu xác định niken, coban bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp thụ  ứng dụng phân trong tích mẫu nước sinh hoạt luận văn thạc sỹ hóa học
... (1.11)291.4.1.1. Phương pháp trắc quang 19a. Xác định Ni 19b. Xác định Co 191.4.1.3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma (ICP – AES) vàphổ khối plasma (ICP – MS) 211.4.2. Các phương pháp ... chung về các phương pháp xác định lượng vết Ni và Co 241.4.5. Các phương pháp phân tích định lượng trong phân tích điện hoá 251.4.5.1. Phương pháp mẫu chuẩn 251.4.5.2. Phương pháp đường chuẩn ... chung về các phương pháp xác định lượng vết Ni và Co 241.4.5. Các phương pháp phân tích định lượng trong phân tích điện hoá 251.4.5.1. Phương pháp mẫu chuẩn 251.4.5.2. Phương pháp đường chuẩn...
 • 82
 • 369
 • 6

Báo cáo " Xác định amlodipin besylate bằng phương pháp Von-ampe hòa tan hấp phụ xung vi phân " ppt

Báo cáo
... một số phương pháp xác ñịnh amlodipin besylate trong thuốc như phương pháp trắc quang [2,3], phương pháp sắc ký khí (GC), sắc ký lỏng (LC)[4], sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)[5], và nhóm phương ... ñược nghiên cứu trong môi trường ñệm Britton-Robinson bằng phương pháp von-ampe vòng và phương pháp von-ampe hòa tan xung vi phân. Phương pháp von-ampe vòng cho thấy, sự oxy hóa hai electron ... 197-204 198 tạp hơn và chi phí phân tích cao hơn. Có một số công trình xác ñịnh amlodipine besylate bằng phương pháp cực phổ và phương pháp von-ampe sử dụng ñiện cực than gương và ñiện cực than...
 • 8
 • 127
 • 0

Định lượng tobramycin nguyên liệu bằng phương pháp mới xây dựng

Định lượng tobramycin nguyên liệu bằng phương pháp mới xây dựng
... cho thấy nguyên liệu tobramycin đem định lợng có hàm lợng là: 90,43% 0,59 %2.2.4. Đánh giá phơng pháp định lợngChúng tôi tiến hành đánh giá phơng pháp định lợng tobramycin nguyên liệu bằng HPLC ... chất.1.3.7.1. Định lợng:19Sắc ký lỏng hiệu năng cao có ứng rất lớn trong định lợng chất trong hỗn hợp và xác định giới hạn tạp chất. Các phơng pháp định lợng bằng sắc ký đều dựa trên nguyên tắc: ... miệng bằng máy khi dùng để điều trị nhiễm P. aeruginosa đờng hô hấp ở bệnh nhân bị xơ nang hóa. [11]1.2. Một số phơng pháp định lợng Tobramycin1.2.1. Định lợng tobramycin bằng phơng pháp vi...
 • 37
 • 126
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP