Tài liệu về : “vai tro cua thi truong tai chinh trong su phat trien kinh te viet nam trong thoi gian qua

Phát huy vai trò của ngân sách nhà nước góp phần phát triển kinh tế Việt Nam

Phát huy vai trò của ngân sách nhà nước góp phần phát triển kinh tế Việt Nam
... NSNN trong nền kinh tế; đa ra một số phơng hớng và giải pháp đổi mới cơ cấu chi NSNN trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH ở nớc ta. - "Hoàn thi n chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam trong ... trò của NSNN ở nớc ta trong thời gian qua, đề xuất phơng hớng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của NSNN góp phần phát triển kinh tế nớc ta trong thời gian tới. Để đạt đợc mục ... vùng lãnh thổ trong việc phát huy vai trò của NSNN góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế là những bài học tốt để Việt Nam tham khảo trong quá trình quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhằm mục...
 • 14
 • 230
 • 1

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
... khẳng định kinh tế cảng giữ vai trò chủ đạo. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới, phát triển công nghiệp được xác địnhđóng vai trò then chốt, trong đó ... kết kinh tế, trao đổi thương mại trong nộikhối Liên minh Châu Âu và trong khu vực Châu Âu nên việc vận tải bằngđường biển giữa các cảng nội địa và trong nội bộ khu vực Châu Âu đóng vai tròquan ... nhấtcoi kinh tế biển là một nền kinh tế hoàn chỉnh gồm 6 lĩnh vực kinh tế thànhphần: kinh tế cảng, kinh tế đóng tàu, kinh tế du lịch biển đảo, kinh tế thuỷ sản, kinh tế khai thác mỏ và kinh tế...
 • 20
 • 124
 • 0

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
... khẳng định kinh tế cảng giữ vai trò chủ đạo. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới, phát triển công nghiệp được xác định đóng vai trò then chốt, trong đó ... kinh tế, trao đổi thương mại trong nội khối Liên minh Châu Âu và trong khu vực Châu Âu nên việc vận tải bằng đường biển giữa các cảng nội địa và trong nội bộ khu vực Châu Âu đóng vai trò quan ... nhất coi kinh tế biển là một nền kinh tế hoàn chỉnh gồm 6 lĩnh vực kinh tế thành phần: kinh tế cảng, kinh tế đóng tàu, kinh tế du lịch biển đảo, kinh tế thuỷ sản, kinh tế khai thác mỏ và kinh tế...
 • 18
 • 307
 • 1

Thị trường tài chínhvai trò của thị trường tài chính trong việc góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính

Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính trong việc góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính
... đưa lưu hành qua lại trong các hoạt động tài chính.Thị trường tài chính có một số vai trò chủ yếu sau:+ TTTC đóng vai trò to lớn trong việc thu hút các nguồn lực tài chính nhàn rỗi trong xã hội ... triển kinh tế xã hội. Vốn là tiền đề, là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, là một trong ba yếu tố đầu vào quan trọng nhất của sản xuất (lao động, kỹ thuật), thi u ... hợp lý cho phát triển kinh tế đối ngoại.Như vậy, TTTC đóng một vai trò hết sức to lớn trong phát triển kinh tế xã hội vai trò đó chỉ được phát huy khi nó được hình thành trong một điều kiện thích...
 • 30
 • 145
 • 0

Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế

Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế
... hoá đất nớc, do vậy làm rõ vai trò của thị trờng tài chính đối với sự phát triển kinh tế mang ý nghĩa quan trọng trong hoạch định chính sách cũng nh trong các quan hệ kinh tế xã hội theo phơng ... chính Xét trong môi quan hệ kinh tế vi mô, ở bất kỳ xã hội nào, có những ngời tích luỹ đợc một số tài sản nhng không sử dụng hết trong tiêu dùng cũng không biết cách kinh doanh, trong đó có ... tiền tệ và nhà nớc. Trong kinh tế chính trị học Mác-Lênin đã chỉ rõ, tài chính là một phạm trù kinh tế khách quan, nó thuộc phạm trù phân phối. Tài chính chỉ ra đời và tồn tại trong những điều...
 • 15
 • 71
 • 0

Tài liệu Luận văn Thị trường tài chínhvai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập ppt

Tài liệu Luận văn Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập ppt
... Gx"Yj#“[Luận vănThị trường tài chính và vai tròcủa thị trường tài chính đốivới nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhậpPz%@lZ_G_%`%%uwt@RlZv...
 • 32
 • 78
 • 0

Luận văn: Thị trường tài chínhvai trò của thị trường tài chính trong việc góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính docx

Luận văn: Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính trong việc góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính docx
... thời gian dài, ổn định cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh. Chuyển sang kinh tế thị trường nhưng phải luôn luôn khẳng định vai trò của nhà nước và thành phần kinh tế nhà nước trong ... nhu cầu kinh tế xã hội (trong khi ở các quốc gia phát triển, khoản vay trong nước chiếm hơn 50% GDP). Kho bạc nhà nước, theo ước tính, mới chỉ huy động được 15% số tiền nhàn rỗi trong dân, ... hoàn thi n TTTC với các hoạt động trong nước, tạo sân chơi bình đẳng cho các cá nhân, tổ chức trong nước tham gia và sớm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật đồng bộ. Xây dựng, hoàn thi n TTTC Việt Nam...
 • 32
 • 85
 • 0

Thị trường tài chínhvai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế việt nam hiện nay.doc

Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế việt nam hiện nay.doc
... trong nền kinh tế. Trong đó, các chủ thể thừa vốn thi tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động đầu tư, còn các chủ thể thi ́u vốn bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ... sự đóng vai trò can thi p có hiệu quả vào thị trường này. Các loại lãi su t của NHTW: lãi su t cơ bản, lãi su t tái cấp vốn, lãi su t chiết khấu, lãi su t nghiệp vụ thị trường mở, lãi su t đấu ... Việc hình thành qua trình giao lưu vốn giữa những chủ thể thừa vốn và thi ́u vốn đã tạo nên một thi trường với đầy đủ cơ chế như trong một nền kinh tế thi trường. Đồng...
 • 28
 • 394
 • 1

Thị trường tài chínhvai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế việt nam hiện nay

Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế việt nam hiện nay
... trong nền kinh tế. Trong đó, các chủ thể thừa vốn thi tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động đầu tư, còn các chủ thể thi ́u vốn bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ... sự đóng vai trò can thi p có hiệu quả vào thị trường này. Các loại lãi su t của NHTW: lãi su t cơ bản, lãi su t tái cấp vốn, lãi su t chiết khấu, lãi su t nghiệp vụ thị trường mở, lãi su t đấu ... Việc hình thành qua trình giao lưu vốn giữa những chủ thể thừa vốn và thi ́u vốn đã tạo nên một thi trường với đầy đủ cơ chế như trong một nền kinh tế thi trường. Đồng...
 • 28
 • 300
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP