Tài liệu về : “Bai 12 giao tiep voi he dieu hanh

Bài 12 Giao tiếp với hệ điều hành

Bài 12 Giao tiếp với hệ điều hành
... điều hành 3) 3) Ra khỏi hệ điều hành Ra khỏi hệ điều hành 09/13/13 09/13/13 1 1 § 12. GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH § 12. GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH Nạp hệ điều hành cần: Nạp hệ điều hành cần:  Đĩa ... hành 09/13/13 8 2.Cách làm việc với hệ điều hành 2.Cách làm việc với hệ điều hành Có hai cách để giao tiếp với hệ điều hành:  Cách 1: gõ câu lệnh  Cách 2: chọn trên bảng chọn (Menu), hộp thoại...
 • 8
 • 255
 • 8

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành
... trình tự tìm kiếm tuỳ vào thiết lập trong máy tính Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. 1. 1. N¹p hÖ N¹p hÖ ®iÒu hµnh ®iÒu hµnh Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. 1. 1. N¹p hÖ N¹p hÖ ®iÒu hµnh ... 3 phím: Ctrl+Alt+Delete Bi 12. Giao tip vi h iu hnh. 1. 1. N¹p hÖ N¹p hÖ ®iÒu hµnh ®iÒu hµnh Thông thường để nạp hệ điều hành, máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự trên ổ đĩa cứng ... kể ra. hãy kể ra. Màn hình Bàn phím Chuột Loa Các thiết bị khác CPU PHẢI CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. 1. Nạp hệ điều hành. ? Hệ điều hành của máy tính thường được chứa...
 • 16
 • 180
 • 9

Bai 12. giao tiep voi he dieu hanh

Bai 12. giao tiep voi he dieu hanh
... HUT.TXT-BMP d) A.A-C.D e) HY*O.D f) H T H.DOC Hãy cho biết tên tệp đúng, sai trong Windows? BÀI 12 Để bắt đầu làm việc với máy tính, thao tác đầu tiên là gì? 1. Nạp hệ điều hành Để nạp HĐH cần: ... thái đang làm việc vào đĩa cứng. Thao tác ra khỏi hệ thống Củng cố Em hãy sắp xếp các việc sau theo đúng trình tự thực hiện a. Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng b. Bật nguồn c. Người...
 • 14
 • 139
 • 10

bai 12 giao tiep voi he dieu hanh

bai 12 giao tiep voi he dieu hanh
... H.DOC Hãy cho biết tên tệp đúng, sai trong Windows? Đ S Đ Đ S Đ Chương II. Hệ Điều Hành Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. ? Hệ điều hành của máy tính thường được chứa ở bộ nhớ nào? A. Bộ ... độ này máy sẽ lưu toàn bộ trạng thái đang hoạt động vào đĩa cứng. Khi khởi động lại, máy tính nhanh chóng thiết lập lại toàn bộ trạng thái đang làm việc trước đó. 3. Ra khỏi hệ thống: Khi chọn...
 • 23
 • 114
 • 3

Bai 12: Giao tiep voi he dieu hanh

Bai 12: Giao tiep voi he dieu hanh
... Bµi 12. Giao tiÕp víi HÖ ®iÒu hµnh Bµi 12. Giao tiÕp víi HÖ ®iÒu hµnh Nạp hệ điều hành 1 Cách làm việc với hệ điều hành 2 Ra khỏi hệ thống 3 3 Bµi 12. Giao tiÕp víi HÖ ®iÒu hµnh Bµi 12. Giao ... Nạp hệ điều hành 1 Cách làm việc với hệ điều hành 2 Ra khỏi hệ thống 3 12 Bµi 12. Giao tiÕp víi HÖ ®iÒu hµnh Bµi 12. Giao tiÕp víi HÖ ®iÒu hµnh 3. Ra khỏi hệ thống 3. Ra khỏi hệ thống Là thao ... tính nhanh chóng thiết lập lại toàn bộ trạng tháI đang làm việc trước đó. Nạp hệ điều hành 1 Cách làm việc với hệ điều hành 2 Ra khỏi hệ thống 3 15 Bµi 12. Giao tiÕp víi HÖ ®iÒu hµnh Bµi 12. Giao...
 • 15
 • 78
 • 4

bài giảng giao tiếp với hệ điều hành

bài giảng giao tiếp với hệ điều hành
... Nút lệnh Hộp thoại 2. Cách làm việc với HĐH www.trungtamtinhoc.edu.vn So sánh 2 cách giao tiếp với HĐH 12 Sử dụng câu lệnh Sử dụng bảng chọn, hộp thoại, nút lệnh, cửa số Ưu điểm - Hệ ... chính xác công việc cần làm. - Lệnh được thực hiện ngay lập tức. - Dễ dàng di chuyển nhanh con trỏ tới mục hoặc biểu tượng cần chọn. - Thao tác đơn giản là nháy chuột – nút trái ... chế độ: • Tắt máy (Turn Off hoặc Shut Down): • Tạm ngừng (Stand By) • Ngủ đông (Hibernate) Theo em có bao nhiêu chế độ chính để thoát khỏi hệ thống? www.trungtamtinhoc.edu.vn 15 Hãy phân...
 • 26
 • 102
 • 2

giao tiếp với hệ điều hành

giao tiếp với hệ điều hành
... disk and press ent er. M¸y tÝnh chØ ho¹t ®éng khi ®­îc n¹p hÖ ®iÒu hµnh Bài 12 . Bài 12 . Giao tiếp với Hệ điều hành Giao tiếp với Hệ điều hành 1. Nạp hệ điều hành Để làm việc với máy tính, hệ ... điều hành, máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự trên ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD. Tuy nhiên, trình tự này có thể thay đổi tuỳ theo thiết đặt của máy tính. Khi bật nguồn, các chương ... tin vµo hÖ thèng b»ng hai c¸ch sau:  C¸ch 1: Sö dông c¸c lÖnh VÝ dô: HÖ ®iÒu hµnh MS-DOS COPY C:\BAiTAP.PAS A: ↵ Cách 2: Dùng bảng chọn hoặc cửa sổ chứa hộp thoại hoặc nút lệnh Bảng chọn Hộp...
 • 7
 • 83
 • 1

GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH
... m disk and press ent er. M¸y tÝnh chØ ho¹t ®éng khi ®­îc n¹p hÖ ®iÒu hµnh B12. Giao tiếp với Hệ điều hành B12. Giao tiếp với Hệ điều hành 1. Nạp hệ điều hành Để làm việc với máy tính, hệ điều ... điều hành, máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự trên ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD. Tuy nhiên, trình tự này có thể thay đổi tuỳ theo thiết đặt của máy tính. Khi bật nguồn, các chương ... tin vµo hÖ thèng b»ng hai c¸ch sau:  C¸ch 1: Sö dông c¸c lÖnh VÝ dô: HÖ ®iÒu hµnh MS-DOS COPY C:\BAiTAP.PAS A: ↵ Cách 2: Dùng bảng chọn hoặc cửa sổ chứa hộp thoại hoặc nút lệnh Nút chọn Nút lệnh...
 • 7
 • 76
 • 1

GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH

GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
... m disk and press ent er. M¸y tÝnh chØ ho¹t ®éng khi ®­îc n¹p hÖ ®iÒu hµnh B12. Giao tiếp với Hệ điều hành B12. Giao tiếp với Hệ điều hành 1. Nạp hệ điều hành Để làm việc với máy tính, hệ điều ... điều hành, máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự trên ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD. Tuy nhiên, trình tự này có thể thay đổi tuỳ theo thiết đặt của máy tính. Khi bật nguồn, các chương ... tin vµo hÖ thèng b»ng hai c¸ch sau:  C¸ch 1: Sö dông c¸c lÖnh VÝ dô: HÖ ®iÒu hµnh MS-DOS COPY C:\BAiTAP.PAS A: ↵ Cách 2: Dùng bảng chọn hoặc cửa sổ chứa hộp thoại hoặc nút lệnh Nút chọn Nút lệnh...
 • 7
 • 69
 • 0

Bai 12 Giao tiep voi HDH

Bai 12 Giao tiep voi HDH
... disk and press ent er. M¸y tÝnh chØ ho¹t ®éng khi ®­îc n¹p hÖ ®iÒu hµnh Bài 12. Giao tiếp với Hệ điều hành Bài 12. Giao tiếp với Hệ điều hành 1. Nạp hệ điều hành Để làm việc với máy tính, hệ ... điều hành, máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự trên ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD. Tuy nhiên, trình tự này có thể thay đổi tuỳ theo thiết đặt của máy tính. Khi bật nguồn, các chương ... tin vµo hÖ thèng b»ng hai c¸ch sau:  C¸ch 1: Sö dông c¸c lÖnh VÝ dô: HÖ ®iÒu hµnh MS-DOS COPY C:\BAiTAP.PAS A: ↵ Cách 2: Dùng bảng chọn hoặc cửa sổ chứa hộp thoại hoặc nút lệnh Nút chọn Nút lệnh...
 • 7
 • 54
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP