Tài liệu về : “Đề thi : NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN ( có giải)

Đề thi : NGUYÊN KẾ TOÁN ( giải)

Đề thi : NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN ( có giải)
... khoản tài sản đều số dư bên Nợ B. Mỗi đơn vị kế toán chỉ 1 hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán nămC. Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 mặt kết cấu tài ... nhận, kế tốn thể phân thành 2 loại:A. Kế tốn tài chính và kế tốn quản trị. C. Kế tốn doanh nghiệp và kế tốn cơng.B. Kế tốn dựa trên cơ sở tiền và kế tốn dồn tích. D. Kế tốn tổng hợp và kế tốn ... KTKT Họ và tên:………………………………CUỘC THI “NLKT – ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN” Lớp:………… SBD:………………… ĐỀ S01 Thời gian làm bài: 60 phútHướng dẫn:Chọn: Đánh chéo X Bỏ chọn: Khoanh tròn Chọn lại: Tơ đen01 02...
 • 3
 • 1,047
 • 94

bài tập + đề thi nguyên kế toán (có lời giải)

bài tập + đề thi nguyên lí kế toán (có lời giải)
... vụ chuyển tiền: Nợ 101 1: 60.000đ (2 00 triệu*0.03%) 711(thu phí dịch vụ thanh toán ): 54.545đ 453 1: 5.455đ 2.Thu phí kiểm đếm: Nợ 101 1: 40.000đ (2 00 triệu*0.02%) 713(thu dịch vụ ... 0,5289 = 0,1027 (triệu) Định khoản: - Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000 101 1: 100.000.000 - Nợ 491 3: 528.900 101 1: 528.900 - Nợ 491 3: 102.700 80 1: 102.700 Nghiệp vụ 3: Ông Trần Văn ... 0,5289 = 0,1027 (triệu) Định khoản: - Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000 101 1: 100.000.000 - Nợ 491 3: 528.900 101 1: 528.900 - Nợ 491 3: 102.700 80 1: 102.700 Nghiệp vụ 3: Ông Trần Văn...
 • 74
 • 5,731
 • 7

Đề thi nguyên kế toán

Đề thi nguyên lí kế toán
... đề 1: tại doanh nghiệp sản xuất nộp VAT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5/N tình hình sau: - số dư đầu tháng của tk15 4: 400.000đ - các tk khác số dư hợp lý - trong tháng các ... như sau: 1. HĐ. GTGT số 125 ngày 3/N, PNK số 217 ngày 3/N: mua nguyên vật liệu nhập kho với giá mua chưa thuế 5.000.000đ, VAT 10% đã thanh toán cho người bán bằng TGNH. 2. PC số 112 ngày 5/ 5: chi ... bán bằng TGNH. 2. PC số 112 ngày 5/ 5: chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trả bằng tiền mặt 120.000đ 3. PXK số 115 ngày 10/5 : xuất kho nguyên vật liệu để chế tạo sản phẩm 8.000.000đ, phục vụ quản...
 • 1
 • 219
 • 3

Đề thi nguyên kế toán

Đề thi nguyên lí kế toán
... kế toán III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 3- Hình thức kế toán áp dụng IV- Các chính sách kế ... tài chính ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trrong kế toán 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày…../……/…..kết thúc ... được lập căn cứ vào số liệu trong: -Các sổ kế toán kỳ báo cáo; -Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo (Mẫu số B 01- DN); -Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo (Mẫu số B 02 - DN); - Thuyết minh...
 • 22
 • 317
 • 2

Đề thi Nguyên kế toán Học viện ngân hàng 5/10/2009

Đề thi Nguyên lí kế toán Học viện ngân hàng 5/10/2009
... Khoa: Kế toán – kiểm toán Áp dụng cho h : Đại học chính quy Người ra đ :< /b> Bùi Thị Thanh Tình Ngày ra đ :< /b> 5/10/2009 Đại diện phòng đào tạo: Đề thi kết thúc học phần Môn: Nguyên kế toán ... thi kết thúc học phần Môn: Nguyên kế toán Thời gian làm bài: 90 phút Người duyệt: Ngày chọn đ :< /b> 11/01/10 Đề 7 Câu 1: (3 ,5 điểm) Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và ... kỳ, kế toán đếm nhầm 1 lô hàng hóa trị giá 100 tr đồng hai lần. Sai sót trên ảnh hưởng tới lợi nhuận từ HĐKD trong kỳ như thế nào? (giả sử các yếu tố khác đều chính xác). b. Trường hợp kế toán...
 • 2
 • 249
 • 3

Đề thi Nguyên Kế toán hệ ĐH9 (HVNH)

Đề thi Nguyên lí Kế toán hệ ĐH9 (HVNH)
... http://www.nhck11.net HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Khoa Kế toán – Kiểm toán Môn: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Áp dụng cho h : ĐH9 Thời gian làm bài: 90 phút Người ra đ :< /b> Phan ... và các TK đều đủ số dư để hoạt động. http://www.nhck11.net HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Khoa Kế toán – Kiểm toán Môn: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Áp dụng cho h : ĐH9 Thời ... gian làm bài: 90 phút Người ra đ :< /b> Phan Thị Anh Đào Người duyệt: Nguyễn Thị Nhẫn Đề số 5: Phần I: Lý thuyết Câu 1: (3 điểm) Hãy trả lời Đúng, Sai và giải thích các kết luận sau đây: 1. Chuyển...
 • 4
 • 125
 • 2

Đề thi nguyênkế toán tổng hợp và bài giải 02

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 02
... khoản tài sản đều số dư bên Nợ B. Mỗi đơn vị kế toán chỉ 1 hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán nămC. Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 mặt kết cấu tài ... nhận, kế tốn thể phân thành 2 loại:A. Kế tốn tài chính và kế tốn quản trị. C. Kế tốn doanh nghiệp và kế tốn cơng.B. Kế tốn dựa trên cơ sở tiền và kế tốn dồn tích. D. Kế tốn tổng hợp và kế tốn ... KTKT Họ và tên:………………………………CUỘC THI “NLKT – ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN” Lớp:………… SBD:………………… ĐỀ S01 Thời gian làm bài: 60 phútHướng dẫn:Chọn: Đánh chéo X Bỏ chọn: Khoanh tròn Chọn lại: Tơ đen01 02...
 • 3
 • 1,526
 • 140

Đề thi nguyênkế toán tổng hợp và bài giải 03

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp và bài giải 03
... KTKT Họ và tên:………………………………CUỘC THI “NLKT – ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN” Lớp:………… SBD:………………… ĐỀ C01 Thời gian làm bài: 60 phútHướng dẫn:Chọn: Đánh chéo X Bỏ chọn: Khoanh tròn Chọn lại: Tô đen01 02 ... 105.000.000đCâu 14. mấy loại chứng từ kế toán theo tính chất pháp lý:A. 2 B. 3 C. 4 D. Không phân loạiCâu 15. Khái niệm tổ chức kinh doanh ý nghĩa:A. Giúp cho kế toán xác định được phạm vi kế toán C. ... theo nguyên tắc thận trọng C. Có, theo nguyên tắc cơ sở dồn tíchB. Có, theo nguyên tắc trọng yếu D. Có, theo nguyên tắc phù hợpCâu 6. Kế toán tổng hợp sử dụng thước đo:A. Hiện vật. B. Giá trị. C....
 • 3
 • 1,120
 • 154

ĐỀ THI NGUYÊNKẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI (ĐỀ 2)

ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI (ĐỀ 2)
... ghi nhận, kế toán thể phân thành 2 loại:A. Kế toán tài chính và kế toán quản trị. C. Kế toán doanh nghiệp và kế toán công.B. Kế toán dựa trên cơ sở tiền và kế toán dồn tích. D. Kế toán tổng ... kỳ.Câu 12. Đối tượng nào sau đây thể tổ chức lập chứng từ kế toán: A. Bất kỳ ai kiến thức về kế toán đều thể lập C. Kế toán trưởng doanh nghiệpB. Trưởng kho nguyên vật liệu D. Tất cả các ... tài sản đều số dư bên Nợ B. Mỗi đơn vị kế toán chỉ 1 hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán nămC. Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 mặt kết cấu tài...
 • 3
 • 354
 • 11

Đề thi nguyênkế toán tổng hợp 01

Đề thi nguyên lý kế toán tổng hợp 01
... một số tổ khác( phân tổ khoảng cách).3. Đúng . Hem bít giải thick, bác nào giải thick hộ em vs, ^^4. Chưa chắc chắnNếu trong trường hợp khoảng cách đều nhau thì việc định tổ chứa mốt luôn ... lượng biến của tiêu thức biến thi n ít, thì mỗi biến lập thành một t ( phân tổ không khoảng cách tổ).Trường hợp phức tạp: trường hợp này lượng biến của tiêu thức biến thi n lớn, trong trường hợp ... trường hợp xét tổ khoảng cách tổ không đều nhau thì việc định tổ chứa mốt luôn ngoài việc căn cứ vào tần số các tổ chứa mốt còn phải căn cứ vào mật độ phân phối.5.6. SaiV : Tác dụng lớn nhất...
 • 2
 • 1,115
 • 29

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP