Tài liệu về : “Tiếp tục lồng ghép lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (cprgs) vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội doc

Tiếp tục lồng ghép lược toàn diện về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo (cprgs) vào kế hoạch phát triển kinh tế - hội.doc

Tiếp tục lồng ghép lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (cprgs) vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.doc
... TIẾP TỤC LỒNG GHÉP LƯỢC TỒN DIỆN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO (CPRGS) VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PGS. TS. Ngơ Thắng LợiĐại học Kinh tế Quốc dân Giảm đói nghèo ... nghèo ;Tiếp tục duy trì mở rộng tập huấn hướng dẫn công tác kế hoạch hoá ở địa phương lồng ghép Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng Xoá đói giảm nghèo (CPRGS) vào kế hoạch phát triển kinh tế ... khảo :- Chiến lược phát triển kinh tế - hội của Việt nam 200 1-2 01 0- Chiến lược toàn diện về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo của Việt Nam- Sổ tay xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành và...
 • 14
 • 386
 • 5

Tiếp tục lồng ghép chiến lược toàn diện về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo vào kế hoạch phát triển KT-XH

Tiếp tục lồng ghép chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo vào kế hoạch phát triển KT-XH
. hoá ở địa phương và lồng ghép Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo (CPRGS) vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.. TIẾP TỤC LỒNG GHÉP LƯỢC TỒN DIỆN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO (CPRGS) VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PGS....
 • 14
 • 131
 • 0

lồng ghép chiến lược toàn diện về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo vào công tác lập kế hoạch

lồng ghép chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo vào công tác lập kế hoạch
... các vấn đề hội xoá đói giảm nghèo đ a các vấn đề hội vào mụctiêu phát triển. Thứ hai, các nhà làm kế hoạch địa ph ơng có thể đ a các chính sách hội xoá đói giảm nghèo vào các ... huyện đã đ ợc xây dựng tổng hợp vào kế hoạch phát triển của tỉnh. Tỉnh đã có thể xác định đ ợc mục tiêu phát triển u tiên (tậptrung hơn vào giảm nghèo phát triển hội) trong đó áp dụng ... kế hoạch cho cáccán bộ lập kế hoạch địa ph ơng, đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm với sự tham giarộng rãi của cộng đồng các cấp. Các bản kế hoạch mẫu của bản, và...
 • 44
 • 30
 • 0

chiến lược toàn diện về tăng trưởng xoá đói giảm nghèo

chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo
... Chiến lược phát triển kinh tế - hội 10 năm (2001 - 2010) kế hoạch 5 năm (200 1-2 005) hàng năm của cả nước, các ngành các địa phương”. Chiến lược tồn diện về xố đói giảm nghèo là văn ... xóa đói giảm nghèo Các chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình xóa đói giảm nghèo tạo việc làm, Chương trình phát triển kinh tế - hội các đặc biệt khó khăn, Chương trình phát triển ... trình xóa đói giảm nghèo thì nguồn lực dành cho tăng trưởng kinh tế có thể bị ảnh hưởng, song xét một cách toàn diện về dài hạn thì kết quả xóa đói giảm nghèo lại tạo tiền đề cho tăng trưởng...
 • 24
 • 164
 • 0

Nghiên cứu các chỉ tiêu đầu vào, đầu ra kết quả ảnh hưởng khả năng vận dụng trong giám sát đánh giá chiến lược toàn diện về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam docx

Nghiên cứu các chỉ tiêu đầu vào, đầu ra kết quả ảnh hưởng và khả năng vận dụng trong giám sát đánh giá chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam docx
... ra, kết quả tác động để xem xét phân loại các chỉ số theo dõi thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam giám sát đánh giá chiến lợc toàn diện về tăng trởng xoá đói giảm nghèo ... giá Chiến lợc toàn diện về Tăng trởng Xoá đói giảm nghèo A- Các mục tiêu kinh tế Phân loại chỉ báo Mục tiêu, chỉ tiêu Tác độngKết quảĐầura Đầu vào Số liệu có đang đợc ... hoạch, L - TBXH, NN-PTNT Cả nớc Hàng nămMục tiêu 3. Hiệu quả thực hiện nguồn lực A3.1 Kinh phí đã đợc sử dụng cho Chiến lợc toàn diện về tăng trởng xoá đói giảm nghèo phân theo địa ph-ơng,...
 • 78
 • 116
 • 0

Chiến lược toàn diện về tăng trưởng xóa đói giảm nghèo

Chiến lược toàn diện về tăng trưởng vá xóa đói giảm nghèo
... tiêu về kinh tế 445.3.1.1 Các chỉ tiêu về kinh tế 445.3.1.2. Các chỉ tiêu về hội xóa đói giảm nghèo 455.4 Mối quan hệ giữa tăng trưởng xóa đói giảm nghèo 535.4.1 Xóa đói giảm nghèo ... của phát triển dịch vụ trong chiến lược xóa đói giảm nghèo “Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng Xóa đói giảm nghèo thể hiện tínhhài hoà giữa tăng trưởng kinh tế giải quyết các vấn đề ... công bằng hội tăng trưởng kinh tế bền vững 535.4.1.1 Các quan điểm về tăng trưởng kinh tế bền vững, công bằng hội xóa đói giảm nghèo 535.4.1.2 Mối quan hệ giữa xóa đói giảm nghèo, ...
 • 75
 • 42
 • 0

Lồng ghép CPRGS vào kế hoạch phát triển kinh tế hội của địa phương: Kinh nghiệm của Trà Vinh ppt

Lồng ghép CPRGS vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương: Kinh nghiệm của Trà Vinh ppt
... liên bộ về chiến lợc toàn diện xoá đói giảm nghèo tăng trởng lồng ghép CPRGS vào kế hoạch phát triển kinh t -< /b> hội của địa phơng: Kinh nghiệm của Trà VINH Hà Nội - Việt ... triển Thiên niên kỷ (VDG, MDG) vào kế hoạch kinh tế hội tại địa phơng. Xem Hớng dẫn xây dựng kế hoạch kinh t -< /b> hội địa phơng có lồng ghép xóa đói giảm nghèo tăng trởng (Công văn do Bộ trởng ... cam kết mạnh mẽ đối với các mục tiêu tăng trởng, xóa đói giảm nghèo công bằng hội. Cụ thể hơn, Kế hoạch năm năm (200 1-2 005) Chiến lợc Toàn diện Xóa đói Giảm nghèo Tăng trởng (CPRGS) 1...
 • 5
 • 47
 • 0

Bộ Công Cụ Kiểm toán hội Cho Kế hoạCh Phát triển Kinh tế hội docx

Bộ Công Cụ Kiểm toán Xã hội Cho Kế hoạCh Phát triển Kinh tế Xã hội docx
... dụ về Thẻ Báo cáo Công dân Thẻ cho điểm cộng đồng ở cuối Phần 116Tổng quan về Phương Thức TiếP cận Kiểm Toán hội Phần 1Bộ công cụ Kiểm Toán hội cho Kế hoạch PháT Triển Kinh Tế hội ... liên kết nội tại với phương thức tiếp cận dựa trên quyền con người18Tổng quan về Phương Thức TiếP cận Kiểm Toán hội Phần 1Bộ công cụ Kiểm Toán hội cho Kế hoạch PháT Triển Kinh Tế hội ... 14Tổng quan về Phương Thức TiếP cận Kiểm Toán hội Phần 1Bộ công cụ Kiểm Toán hội cho Kế hoạch PháT Triển Kinh Tế hội 8Thiết...
 • 102
 • 32
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP