Tài liệu về : “BIỂU MẪU "BIÊN BẢN LÀM VIỆC "

BIỂU MẪU "BIÊN BẢN LÀM VIỆC "

BIỂU MẪU
... lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc cung cấp thông tinCăn cứ Thông báo số của cơ quan thuế ngày tháng năm về việc yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực ... dung làm việc: IV. Các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế: 1 2 Biên bản này gồm có trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản ... biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng tra của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có).Mẫu...
 • 2
 • 8,594
 • 19

Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu " pdf

Tài liệu BIỂU MẪU
... III. Nội dung làm việc: IV. Các tài liệu cung cấp cho cơ quan thuế (nếu có): 1 2 Biên bản này gồm có trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao ... được giao cho Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: Ý ... TÊN CƠ QUAN THUẾCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN TIẾP NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁOHôm nay, hồi giờ ngày tháng năm Tại: Đại diện cơ quan thuế:Ông/Bà:...
 • 2
 • 1,451
 • 1

Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình hồ sơ thuế " doc

Tài liệu BIỂU MẪU
... do - Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuCăn cứ Thông báo số của cơ quan thuế ngày tháng năm về việc đề nghị người nộp thuế giải trình, ... của người nộp thuế):Ông (bà): CMND số: Chức vụ: đại diện cho – MST: Địa chỉ: III. Nội dung làm việc: IV. Các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế: 1 2 V. Đề xuất ... Các nội dung yêu cầu người nộp thuế thực hiện điều chỉnh theo qui định của pháp luật thuế: Mẫu số: 02/KTTT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)...
 • 2
 • 712
 • 2

Tài liệu Biểu mẫu"Biên bản làm việc nhóm" ppt

Tài liệu Biểu mẫu
... 5/10/2009BIÊN BẢN HỌP NHÓMThời gian: 14h Địa điểm: Xóm trọ bạn Nguyễn Đức Thắng.Thành phần : Thành viên nhóm 3.Nội dung chính : Đánh giá kết quả làm việc nhóm.1. Nhật ký công việc. • Ngày ... Thắng để tổng hợp, thống nhất ý kiến và đánh giá kết quả hoạt động nhóm.2. Đánh giá kết quả làm việc nhóm.Thành viênTham gianhiệt tìnhChất lượngbàiNộp bài đúnghạnTrần Văn Ba TB Tốt CóNguyễn ... sửa, bổ sung các phần đã thực hiện trongmô hình phân tích SWOT công ty MobiFone.Thành viên Công việc Nguyễn Đình Duy Điểm mạnhNguyễn Thị Huyền Trang Điểm yếuNguyễn Đức ThắngNguy cơ của DN +...
 • 2
 • 2,193
 • 15

BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
... : 1. Việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế. 2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc. 3. ... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao người nộp thuế. Sau khi đọc lại biên bản, những người có ... NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc............, ngày........ tháng........... năm .......BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuCăn cứ Thông báo số.....................................
 • 2
 • 2,851
 • 11

BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc cung cấp thông tin

BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc cung cấp thông tin
... Ghi chú: 1. Việc thu thập thông tin phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế. 2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc. 3. Đối với các ... 1...................................................................................................................................2...................................................................................................................................Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho người cung cấp thông tin. Sau khi đọc lại biên bản, những ... NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc............, ngày........ tháng........... năm .......BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc cung cấp thông tinCăn cứ Thông báo số.................................. của cơ quan...
 • 2
 • 605
 • 4

Mẫu Biên bản vụ việc

Mẫu Biên bản vụ việc
... HC-20-BM04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN VỤ VIỆCHôm nay, hồi…… giờ ……. ngày ….. tháng ……năm ……Tại:………………………………………………………………………………………………………….Chúng tôi gồm:Người lập biên bản: 1- Ông ... có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Biên bản được lập thành ……. bảnBiên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây: ... trú:………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………...Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng...
 • 1
 • 26,553
 • 300

Biểu mẫu biên bản đại hội đoàn TNCS

Biểu mẫu biên bản đại hội đoàn TNCS
... 2% đến 4% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết bản dự thảo báo cáo Mục tiêu - Phương hướng công tác Đoàn ... và Bản Kiểm điểm của BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2006 - 2007 do các đồng chí …………, …………. và …………… trình bày trước Đại hội. * Về báo cáo tổng kết : nhiệm kỳ 2006 - 2007: 100% đại biểu ... đoàn tôi” trên chương trình phát thanh Thanh niên định kỳ 2 tháng/1 lần. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành.  Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh: có 4 chỉ tiêu - Tổ chức...
 • 5
 • 1,060
 • 5

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn
... ................. Vậy, chúng tôi cùng thống nhất hủy hóa đơn trên. Biên bản thanh lý được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ... ................................................................................ Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản với nội dung sau: Ngày ....../......./.......... bên ..............lập hoá đơn cho bên.............với ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN Hôm nay, ngày ......./........./............ tại................................................................................
 • 1
 • 1,586
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP