Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1
... on Sundays. 10 . How ……………. Nga (go)…………… to school? -By bike. 11 . I (eat) …………………. my breakfast in the kitchen every day. 12 . These boys often (play) …….… …… football at weekends. 13 . It (rain) ... What 10 . _____________ papers are these? -Not mine.A. Which B. Why C. Whose D. Where 11 . _____________ are you going out?A. Why B. Where C. Whose D. Which 12 . _____________ the matter? -I don't ... to the dining-room. 10 . We (ask) …………… the poster where he (put) …………… … our luggage. 11 . He (do) ……………………… nothing before he saw me. 12 . He thanked me for what I (do) .…………………… 13 . I (be) …………...
 • 82
 • 2,710
 • 4

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học 2

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 2
... would be failed D. would have failed 11 . If Lien …………. a raincoat, she wouldn’t have got a cold. 11 10 . It was (surprised/ surprising) that he passed the exam. 11 . My friend is going to the United ... returns with (11 ) boy, safe and sound. (12 ) girl is so grateful that she agrees to marry him. There is (13 ) big wedding party, and all (14 ) villagers join in (15 ) celebration. What (16 ) happy ... danh từ tập hợp. Ex: You should help the poor.-tên người ở số nhiều (chỉ gia đình). Ex:The Blacks, The Blues, the Nams, … -trong so sánh nhất. Ex: Nam is the cleverest in his class.-các danh...
 • 49
 • 4,075
 • 6

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học kì 1
... dresser? - He’s too short (reach/ to reach) it. 10 . We had to ask the students (stop/ to stop) making so much noise. 11 . I can’t understand his wanting (buy/ to buy) such an expensive car. 13 . They ... now. 10 . How many times …………… you (see) ………………. him since he (go) …………… to Edinburgh? 11 . We (be) …………… from France. We (be) ……………… there for 20 years. 12 . I (see) …………………. her before. 13 . They ... thestation. 10 . We (drive) _______________ home from the theatre when the police (stop)_______________ us. 11 . The wind (blow) _______________ very hard when I (go) _______________out this morning. 12 ....
 • 77
 • 3,143
 • 9

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 12 - Học 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 12 - Học kì 1
... dictionary. 11 . The teacher said, "Study chapters 1- 4 for the final test!"A. The teacher told us to study chapters 1- 4 for the final test.B. The teacher asked us if we studied chapters 1- 4 ... played tennis were in 19 90. A B C D 13 . He was drinking a cup of coffee when the telephone rings. 10 A B C D 14 . When the movie was over, John and I go for a quick walk. A B C D 15 . I don't ... in 19 96. A B C D9. While you had been out, Tom came to see you. A B C D 10 . Please repeated what you said, John. A B C D 11 . Mr. Pike stopped his car, got out, and looking around A B C D 12 ....
 • 54
 • 2,923
 • 9

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học 2

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 11 - Học kì 2
... whom 14 10 . They say that John is the brightest student in class. 11 . They reported that the troops were coming. 12 . They know that English is an international language. 13 . ... which 11 6. This is Mr. Carter, ………………. I was telling you about.A. that B. whose C. whom D. who 11 7. Is that the dictionary ………………. you wanted to buy?A. that B. which C. whom D. A &B 11 8. ... where 11 3. She has two sons, both of…………………work abroadA. who B. whom C. them D. people 11 4. I met the waiters, several of…………… are university students.A. them B. who C. that D. whom 11 5. I...
 • 57
 • 3,639
 • 6

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 12 - Học 2

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 12 - Học kì 2
... changedher job many times. 10 . We stayed at home ………………. watched television last Sunday. 11 . Houses are very expensive nowadays; …… ……, they have managed to buy one. 12 . She didn’t stop to have ... to the work principles. 10 . Jack told his son: ‘Today, you have to/must cut the grass in the garden.’ 11 . I’m not sure where he is now. He might/can be in his office. 12 . When I was at high school, ... D. had given 10 . This book written recently.A. is B. was C. has been D. had been 11 . The bicycle at present.A. is cleaned B. was cleaned C. is being cleaned D. has been cleaning 12 . One of the...
 • 42
 • 2,356
 • 3

Bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 HK I nâng cao

Bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 HK I nâng cao
... called 10 . had received 11 . had flip (flip flip flip) 12 . was looking 13 . did you do 14 . took 15 . is talking 16 .have not contacted 17 . has been 18 . was 19 . will go 20. drinks 21. is/ ... hates 10 . gets up 11 . has traveled 12 . have not seen 13 . has mowed/ mown (mow the lawn = cut the grass) 14 . have been 15 . is staying 16 . has worn/ moved 17 . have not seen 18 . are ... THỐNG LINH  BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 9 19 . He (go)_______________ to that...
 • 35
 • 612
 • 3

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf
... called 10 . had received 11 . had flip (flip flip flip) 12 . was looking 13 . did you do 14 . took 15 . is talking 16 .have not contacted 17 . has been 18 . was 19 . will go 20. drinks 21. is/ ... hates 10 . gets up 11 . has traveled 12 . have not seen 13 . has mowed/ mown (mow the lawn = cut the grass) 14 . have been 15 . is staying 16 . has worn/ moved 17 . have not seen 18 . are ... THỐNG LINH  BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 9 19 . He (go)_______________ to that...
 • 35
 • 1,357
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 hkibài tập ngữ pháp tiếng anh 10 có đáp ánbài tập ngữ pháp tiếng anh 10 nâng caobài tập ngữ pháp tiếng anh 10 cơ bảnbài tập ngữ pháp tiếng anh trung học phổ thôngtổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng anh trung học phổ thông 1012bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 hk2bài tập ngữ pháp tiếng anh trung học cơ sởbai tap ngu phap tieng anh 10 unit 12tài liệu bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 hkii docbài tập ngữ pháp tiếng anh cơ bản lớp 11bai tap ngu phap tieng anh co ban lop 12bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 1bai tap ngu phap tieng anh lop 9 unit 1bai tap nang cao tieng anh 6 hoc ki 1chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ